zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
RSS

Grupa III

 

Nauczycielki

Dorota Zgadzaj

 

Alicja Parafiańczuk

Pomoc

Izabela Witman

 

 

 

CZERWIEC    ( 24 -28 )

Temat  kompleksowy :  Za chwilę wakacje    c.d.

Temat dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Wakacje w lesie

„Krasnoludki”  – zabawa ze śpiewem. Wdrażanie do umiejętnego poruszania się w korowodzie i krokiem dostawnym po obwodzie koła

Zestaw ćwiczeń porannych nr 39.

„W  lesie” – praca z obrazkiem. Posługiwanie się nazwami roślin i zwierząt występujących w lesie.  Omówienie zasad właściwego i bezpiecznego zachowania w lesie.

Mrówki do mrowiska”– zabawa orientacyjno-porządkowa

Krasnal i mrowisko– słuchanie wiersza Doroty Gellner.Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

„Mrowisko” – praca z obrazkiem.Poznanie domu mrówek –mrowiska.

W ogrodzie  „Obserwujemy mrówki”  Dzielenie się spostrzeżeniami na wyglądu, sposobu poruszania się mrówek.

„Ścigamy się z wiatrem” – zabawa bieżna

Psotny wiatr – ćwiczenie z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o wiersz Joanny Wasilewskiej

Czym pojedziemy na wakacje?

Zestaw ćwiczeń  porannych nr 39.

Na dworcu kolejowym”praca z obrazkiem

„Czym pojedziemy na wakacje?” – wypowiedzi dzieci. Posługiwanie się nazwami pojazdów i określanie, gdzie się poruszają  – ziemia, powietrze, woda.

„Pojazdy” – ćwiczenia ortofoniczne. Ćwiczenie mięsni narządów mowy na zgłoskach : puf, wiu, buuu, brum.

W ogrodzie –zabawa ruchowa   „Berek – zaczarowany”.

„Zabawa piesków na łące” – zabawa z elementem czworakowania

„Zabawa w pociąg” – zabawa ze śpiewem

Wakacyjna wyprawa

Zestaw ćwiczeń  porannych nr 39.

 „Gdzie słychać te odgłosy? –ćwiczenia słuchowe.  Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej.

„Baw się zdrowo na sportowo”- zajęcia sportowe

Przyszły wakacjesłuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej.Wdrażanie do uważnego słuchania utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści

Torebka na wakacyjne skarby” – wykonanie zadania z wyprawki.

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina

W ogrodzie„Wiaderka duże i małe” – zabawy w piaskownicy

Rybki i rekin” – zabawa bieżna

Duże dzieci – małe dzieci” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Pakujemy walizki

 

Zestaw ćwiczeń porannych nr 3

„Krasnoludki”– zabawa ze śpiewem.Umiejętne poruszanie się w korowodzie i krokiem dostawnym po obwodzie koła.

„Pakujemy walizki” – zabawa dydaktyczna.  Doskonalenie umiejętności grupowania obrazków przedstawiających przedmioty potrzebne nad morzem, w górach, nad jeziorem, w lesie.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 38.

„Papierowa czapeczka” – wykonanie zadania z wyprawki.

W ogrodzie –zabawa ruchowa „Polowanie na potwora”

„Skaczące czapeczki” – zabawa z elementem podskoku

Wakacyjne rady

Zestaw ćwiczeń porannych nr 39

„Wakacyjna podróż”– zabawa dydaktyczna. Utrwalanie wiadomości

dotyczących wybranych regionów Polski. Przestrzeganie reguł zabawy

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 38.

Wakacyjne rady – słuchanie wiersza Wiery Badalskiej. Uważne

słuchanie utworu. Omówienie zasad bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych oraz zachowania się w lesie, w polu  , na wycieczce.

Kapelusz przeciwsłoneczny” – wykonanie ćwiczenia w kartach.

Ćwiczenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

„Kapelusze” – zabawa naśladowcza

Złap szarfę”-  zabawa z elementem podskoku

Za chwilę wakacje – słuchanie bajki Beaty Bielskiej. Rozwijanie wyobraźni.

(17 – 21 czerwiec)

Temat kompleksowy: Za chwilę wakacje

Cele ogólne:

 • Kształtowanie tożsamości narodowej, budzenie przywiązania do swojego kraju.
 • Rozpoznawanie i nazywanie na obrazkach polskich krajobrazów: morze, góry, jeziora, wieś
 • Omówienie zasad bezpiecznego korzystania, np. z kąpieli słonecznych i wodnych oraz zachowania się w lesie, w polu, na wycieczce.

Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Przyszło do nas lato

Zestaw ćwiczeń porannych nr 38.

„Letnie zabawy”– praca z obrazkiem. Budowanie wypowiedzi wielozdaniowej.

Lato – słuchanie wiersza Magdaleny Frączczak. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Posługiwanie się określeniem pory roku lato.

„Babki i babeczki” – zabawy w piaskownicy. Budowanie babek z piasku i określanie ich kształtów.

„Pociągi jadą na wakacje” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Jak bawię się latem?” – zabawa dydaktyczna. Rozpoznawanie i nazywanie treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu.

„Jak mydlana bańka” – zabawa z elementem podskoku.

Polska – moja ojczyzna

Zestaw ćwiczeń porannych nr 38.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 37.

„Gdzie wyjadę na wakacje”– swobodne wypowiedzi dzieci. Dzielenie się własnymi planami wakacyjnymi.

Co to jest Polska? słuchanie wiersza Czesława Janczarskiego.

Uważne słuchanie treści utworu. Zapoznanie się z wyglądem na obrazkach polskich krajobrazów:morze, góry, jeziora, wieś. Kształtowanie tożsamości narodowej, budzenie przywiązania do swojego kraju.

„Godło i flaga Polski” – prezentacja symboli narodowych. Poznanie symboli narodowych: godło, flaga.

„Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy” – zabawa ruchowa w ogrodzie.

„Flaga Polski” – praca plastyczna.  Doskonalenie sprawności manualnej.

„Powiewają chorągiewki” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Wakacje nad morzem

Zestaw ćwiczeń porannych nr 38.

Zamek z piasku słuchanie wiersza Danuty Gellnerowej.

Jedziemy na wakacje– słuchanie piosenki.Zapoznanie ze słowami i melodią. Rozwijanie poczucia rytmu poprzez wyklaskiwanie pierwszej miary taktu w rytmie czteromiarowym.

„Nad morzem” – wykonanie zadania z wyprawki.

„Budujemy zamek” – zabawy w piaskownicy. Zapoznanie z właściwościami wilgotnego piasku.

„Nad morzem” – praca z obrazkiem.Omówienie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania.

„Płyniemy statkiem” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Mosty” – zabawa z elementem czworakowania.

Wakacje w górach

Zestaw ćwiczeń porannych nr 38.

Na hali – słuchanie wiersza Hanny Ożogowskiej. Uważne słuchanie utworu  – wzbogacanie słownika dzieci o wyrazy: hale, Giewont, szarotka, kozica.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 37.

„Góry” – rysowanie kolorową kredą w ogrodzie.Odzwierciedlanie własnych spostrzeżeń w formie plastycznej.

„W górach” – praca z obrazkiem. Poznanie charakterystycznych elementów górskiego krajobrazu.

„Szukamy skarbu ukrytego przez zbójników”– zabawa ruchowa w ogrodzie.

„Wysokie i niskie góry” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Wakacje nad jeziorem

Zestaw ćwiczeń porannych nr 38.

„Nad jeziorem”– praca z obrazkiem. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo – pływanie na sprzęcie wodnym tylko pod opieką osoby dorosłej.

„Nad jeziorem” – wykonanie zadania z wyprawki.

„Zabawy z wodą” – zabawy w ogrodzie. Odmierzanie i porównywanie poziomu płynu w naczyniu.

„Łódki kołyszą się na falach” – zabawa naśladowcza.

Jedziemy na wakacje– utrwalanie słów i melodii piosenki. Podejmowanie prób śpiewu solowego lub w duecie.

„Żaglówka” – praca plastyczna. Odwzorowywanie układu elementów. Rozwijanie sprawności manualnej – kreślenia koła, linii prostych oraz falistych.

„Uczymy się pływać” – zabawa z elementem skoku w ogrodzie.

(10 – 14 czerwiec)

Temat kompleksowy: Dziwne, tajemnicze przedmioty

Cele ogólne:

 • zbieranie doświadczeń podczas manipulowania: lusterkiem w świetle słonecznym, kalejdoskopem oraz zapięciem typu rzep,
 • rozróżnianie i kojarzenie takich samych dźwięków i wrażeń dotykowych korzystając ze zmysłu słuchu, wzroku i dotyku,
 • dostrzeganie związku pomiędzy częściami własnego ciała i pasującym na niego ubraniem,
 • przekazywanie spostrzeżeń i wyrażanie emocji podczas działań literackich, plastycznych i parateatralnych,
 • łączenie przyczyny ze skutkiem i rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych na przykładzie samodzielnych doświadczeń,
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, świadomości własnego ciała oraz nabywania pozytywnych kontaktów we współpracy z partnerem i grupą.

Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Zajączek z lusterka

Zestaw ćwiczeń porannych zestaw własny

Nakręcane zajączki- zabawa improwizacyjna  -  rozumienie określenia : szybko, wolno, coraz wolniej; rozwijanie świadomości własnego ciała.   

Zajączek z rozbitego lusterka- słuchanie opowiadania o Piotrusiu, jego mamie i tęczowym zajączku na podstawie treści książeczki H. Bechlerowej

Uczucia mamy i skrucha Piotrusia– scenka dramowa

Zajączek z lusterka- zbieranie doświadczeń w wyniku manipulowania lusterkami w kontakcie ze światłem słonecznym; posługiwanie się określeniem: odbicie słoneczne

Praca z kartami zadaniowymi o różnym stopniu trudności.

Dzieci do swoich mam – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Lis na podwórku – zabawa z elementem biegu.

Kalejdoskop

Doświadczenia poszukujące z kalejdoskopem: rozumienie pojęcia: obróć; burza mózgów, stawianie hipotezy o zachodzących zmianach podczas obrotu kalejdoskopu i ich przyczyny; kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej

Źrebaczki na łące – zabawa z elementem biegu.

Jak w kalejdoskopie– przeprowadzenie eksperymentu; obserwacje zmian obrazu wraz ze zmianą kąta rozstawienia lusterek. Od kąta rozwartego, przez kąt prosty do ostrego; posługiwanie się określeniem – odbicie, złudzenie.

Wystawa rzeźb– zabawa naśladowcza

Koniki zabawa ze śpiewem. Wdrażanie do umiejętnego poruszania się krokiem dostawnym po obwodzie koła.

 

Grzechocze i szeleści co się w nim mieści

Praczki – zabawa w kole wiązanym ze śpiewem

Zagadki słuchowe– poszukiwanie takiego samego dźwięku z wykorzystaniem par grzechotek i pojemników.

Co jest w tym woreczku– zabawa badawcza

Chodzimy po różnych powierzchniach– zabawa badawcza. Dzieci bosymi stopami chodzą kolejno  po różnych powierzchniach; pobudzanie zmysłu dotyku stóp i ich okolic w kontakcie z różnorodnym podłożem; nazywanie wrażeń zmysłowych ( twarde, miękkie, szorstkie, ostre, gładkie, zimne, ciepłe, głośne, ciche itd.)

 

Przyczepić się jak rzep

Ptaszki do gniazd – zabawa ruchowa

Zapięcie na rzep– wyodrębnianie przedmiotów i ubrań zapinanych na rzep; wskazywanie części ciała na które się je zakłada.

Prezentacja ilustracji rzepawystępującego w przyrodzie - porównywanie  wyglądu obu rodzajów rzepa z wykorzystaniem lupy

Słuchanie wiersza K. Świątkowskiego „Rzep”– wyjaśnienie trudnych zwrotów; improwizacja ruchowa i instrumentalna na podstawie wiersza

Papieroplastykaz wykorzystaniem rzepa tekstylnego samoprzylepnego – nadawanie nazw pracom konstrukcyjnym oraz sposobu ich wykorzystania

 

Zginam, prostuję

Ćwiczenia porannez wykorzystaniem sznurka dł. 1 m.

Doświadczenia poszukujące- samodzielne doświadczanie zmiany odwracalnej i nieodwracalnej na przykładzie kartki papieru i plasteliny (zgniatanie i próba prostowania kartki i wałeczka z plasteliny). Szukanie w sali przedmiotów o właściwościach odwracalnych: silnego zginania a następnie prostowania; wdrażanie dzieci do namysłu przed działaniem i próby przewidywania skutków własnej działalności

Zestaw ćwiczeń Metodą Ruchu RozwijającegoWeroniki Sherborne. Rozwijanie sfery emocjonalno – społecznej oraz świadomości samego siebie i innych osób za pomocą ruchu; zdobywanie pewności siebie i budowanie poczucia bezpieczeństwa w swoim otoczeniu; ułatwianie nawiązywania kontaktu oraz współpracy z partnerem i grupą.

Zginam, prostuję– konstruowanie budowli z zastosowaniem elementów ruchomych

MAJ( 27-29)

Temat kompleksowy : Jesteśmy życzliwi dla siebie

Cele ogólne:

 • Wdrażanie do kulturalnego zwracania się do innych i używania zwrotów grzecznościowych.
 • Wskazywanie wartościowych społecznie zachowań: życzliwości, kultury, udzielania pomocy…
 • Rozumienie potrzeby dbania o porządek i czystość wokół siebie – korzystania z koszy na śmieci

Temat dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Wiemy, jak trzeba się zachować

Zestaw ćwiczeń porannych nr 36

Czarodziejskie słowa– słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „W parku”. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Wdrażanie do kulturalnego zwracania się do innych i używania zwrotów

Grzecznościowych. Wskazywanie wartościowych społecznie zachowań: życzliwości, kultury, udzielania pomocy itp.

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina

Wiewiórki uciekają do dziupli” – zabawa z elementem biegu

Śmieci–słuchanie wiersza Marcina  Przewoźniaka.Rozumienie potrzeby dbania o porządek i czystość wokół siebie – korzystania z koszy na śmieci.

„Rozrzucone zabawki”– zabawa orientacyjno-porządkowa

„Po zabawie”– prace porządkowe. Przyzwyczajanie do dbania o czystość i porządek wokół siebie

Dzień Dziecka

Zabawy z balonami” – zabawa ruchowa

Wiercipiętek i Dzień Dzieckasłuchanie utworu Mateusza Galicy.

Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Poznanie zwyczaju obchodzenia Dnia Dziecka.

„Spotkanie”– zabawa naśladowcza

Zabawa  z okazji Dnia Dziecka

Bajkowa zgadywanka-  rozpoznawanie i nazywanie bohaterów znanych bajek

„Wesołe zabawy”-zabawy  ruchowe ze śpiewem

Wycieczka na „Farmę Nauki i Zabawy”

„Figurki” – zabawa ruchowa

Rozmowa przypominająca zasady bezpieczeństwa podczas jazdy autokarem i w czasie pobytu na farmie.

Całodniowa wycieczka na „Farmę Nauki i Zabawy” w sąsiedztwie Lasu Kabackiego.

MAJ (13 – 17)

Temat kompleksowy:  Znamy różne sklepy

Cele ogólne:

 • Dostrzeganie różnorodności sklepów i ich specyfiki.
 • Zapoznanie z pracą ekspedientki

Temat dnia

                   Wielokierunkowa aktywność dzieci

Znamy różne sklepy

 

Zestaw ćwiczeń porannych nr 22

„Jakie to sklepy?” – praca z obrazkiem. Dostrzeganie różnorodności sklepów i ich specyfiki. Próby nazywania sklepów: meblowy, spożywczy, obuwniczy, księgarnia, warzywniak.

„Jedziemy na zakupy”– zabawa orientacyjno-porządkowa

„Sklepy” – zabawa dydaktyczna. Przyporządkowywanie do różnych rodzajów sklepów rzeczy, które można w nich kupić

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina - zapoznanie z melodią i słowami piosenki „Ulica Handlowa”

„Ciekawy piesek” – zabawa z elementem czworakowania

,,Co można kupić w sklepie?” – zabawa dydaktyczna.

Utrwalanie wiadomości o różnych rodzajach sklepów i artykułów, które można w nich kupić

W sklepie

 

 

 

 

 

„Nasz sklep”– zorganizowanie kącika zabaw. Grupowanie elementów według rodzajów

Zestaw ćwiczeń porannych 22

W sklepie – słuchanie wiersza Iwony Salach. Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych i kulturalnego zachowania się w sklepie

„Towar w sklepie” – praca plastyczna. Odzwierciedlanie w formie przestrzennej kształtu asortymentu sklepów. Rozwijanie sprawności manualnej.

„Zamiana miejsc” – zabawa z elementem biegu.

 „Jedziemy po zakupy”  - zabawa  orientacyjno – porządkowa

Zakupy w sklepie

 

 

 

 

 

 

 

„Idziemy na zakupy” – zabawa ze śpiewem. Ilustrowanie ruchem treści piosenki

Zestaw ćwiczeń porannych nr 22

Ekspedientka – słuchanie wiersza Włodzimierza Ścisłowskiego.

Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Zapoznanie z pracą ekspedientki

„Kupujemy zabawki” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina

„Robimy zakupy” – zabawa dydaktyczna

Pajac na sznurku”– zabawa z elementem podskoku

„Sklep” – zabawa tematyczna

Towary w sklepie

 

 

 

 

  

Zestaw ćwiczeń porannych nr 22

Ulica Handlowa – utrwalanie piosenki. Doskonalenie pamięci.

„Malujemy towary sklepowe” – praca plastyczna.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 21

„Słonie w sklepie z porcelaną” – zabawa z elementem czworakowania

„Ciężkie – lekkie”  Dokonywanie oceny ciężaru.

„Zamiana miejsc” – zabawa z elementem biegu

Czy  nadal jest tyle samo ?- kształtowanie pojęć matematycznych (Dziecięca Matematyka)

W dużym sklepie

„Budujemy” – zabawy konstrukcyjne. Poszerzanie doświadczeń konstrukcyjnych

Zestaw ćwiczeń porannych nr 21

W dużym sklepie” – praca z obrazkiem. Dostrzeganie różnic między małymi, osiedlowymi sklepikami, a dużymi marketami.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 21

Zguba – słuchanie opowiadania Renaty Piątkowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

„Indiańskie namioty” – zabawa z elementem czworakowania

„Co kupiłam w sklepie?” – zabawa dydaktyczna.  Posługiwanie się nazwami sklepów i artykułów w nich sprzedawanych. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci.

„Szukamy zguby”– zabawa orientacyjno-porządkowa

(29 kwiecień – 10 maj)

Temat kompleksowy: Zwierzęta w domu i w zagrodzie

Cele ogólne:

 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych i z wiejskiego podwórka.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt dorosłych i młodych.
 • Rozumienie korzyści jakie ma człowiek z hodowli zwierząt.

Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Na wiejskim podwórku

Zestaw ćwiczeń porannych nr 30

Na wiejskim podwórku– słuchanie bajki U. Piotrowskiej.

Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworu.

Na wiejskim podwórku – praca z obrazkiem. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt z wiejskiego podwórka.

Zwierzęta i ich dzieci – wykonanie zadania z wyprawki. Przeliczanie w zakresie czterech.

Dzieci do swoich mam – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Pokłóciły się zwierzęta...– ćwiczenia ortofoniczne w oparciu o wiersz E. Matłosz. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: ko, kwa, beee, kwik, hau, gul miau.

Lis na podwórku – zabawa z elementem biegu.

Wesoły konik

Zestaw ćwiczeń porannych nr 30

Wesoły konik– ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o tekst P. Siewiera-Kozłowskiej. Usprawnianie mięśni języka, warg i policzków, podniebienia miękkiego.

„Koń” – wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez rozsmarowywanie plasteliny na papierze i żłobienie w niej kresek.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 29

Klęknij na kolanko – zabawa ruchowa w ogrodzie.

Konik zabawa w oparciu o wiersz B. Kołodziejskiego. Kształtowanie umiejętności słuchania i obserwowania.

Źrebaczki na łące – zabawa z elementem biegu.

Koniki zabawa ze śpiewem. Wdrażanie do umiejętnego poruszania się krokiem dostawnym po obwodzie koła.

 

Zwierzęce przysmaki

Wędrujący kotek – zabawa z elementem czworakowania.

Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował– słuchanie fragmentów wiersza H. Bechlerowej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

Kotek częstuje mlekiem – zabawa inscenizacyjna. Udział w prostej inscenizacji z podziałem na role i z dialogami.

Kurki na grzędzie – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Przysmaki zwierząt – zabawa dydaktyczna. Poznanie przysmaków: kury, konia, królika, krowy, kozy, kota.

Czyj to głos? – ćwiczenia słuchowe. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej.

Kurki trzy– zabawa ze śpiewem. Wdrażanie do umiejętnego poruszania się w rzędzie i kole wiązanym.

Krowa daje nam mleko

Po kładce na rzeczce – zabawa z elementem równowagi.

Krowa i mucha– ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o wiersz P.  Siewiera-Kozłowskiej. Wydłużanie fazy wydechowej.

Krowa rozwiązanie zagadki M. Olechowskiej. Rozwijanie logicznego myślenia.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 29

Berek – zabawa ruchowa w ogrodzie

Krowa – wykonanie ćwiczenia w kartach. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Różnią się– klasyfikowanie obrazków ze względu na wyróżnione dwie i więcej cech

Koza

Zestaw ćwiczeń porannych metodą RR W. Sherbern

Zabawa w rymy słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej. Rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez dopowiadanie wyrazów rymujących się.

Co nam dają zwierzęta? – zabawa dydaktyczna. Rozumienie korzyści jakie ma człowiek z hodowli zwierząt.

Kozie mleko i ser – degustacja. Pokonywanie niechęci do próbowania nieznanych potraw – kozie mleko i ser.

Koza – wykonanie ćwiczenia w kartach. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

Wilk i koźlęta – zabawa z elementem biegu.

Koza – praca z obrazkiem. Doskonalenie liczenia w zakresie czterech.

Zabawa w kolory – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Pies i kot

Moje zwierzątko – wypowiedzi dzieci. Budowanie wypowiedzi wielozdaniowej na określony temat.

Psy i koty – zabawa z elementem czworakowania.

Bajeczka o Kocie i Psiesłuchanie utworu A. Galicy. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

Piesek Agaty– ćwiczenia ortofoniczne w oparciu o wiersz J. Wasilewskiej. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach hau, ko, ćwir, bzy.

Uciekaj myszko” zabawa ze śpiewem. Ilustrowanie ruchem treści piosenki.

Pies – wykonanie zadania z wyprawki. Zapoznanie z możliwością wykonywania zabawek z papieru.

Buda dla psa

Zestaw ćwiczeń porannych nr 31

Pieski – ilustrowanie ruchem treści wiersza K. Sąsiadka. Rozumienie określeń dotyczących liczebników porządkowych w zakresie pięciu.

Buda dla psa – praca plastyczna. Tworzenie według wzoru obrazka z figur geometrycznych. Zapełnianie barwą konturu psa.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 30

Zbijany – zabawa ruchowa w ogrodzie.

Budy i psy – zabawa dydaktyczna. Porównywanie liczebności zbiorów poprzez łączenie elementów w pary: – posługiwanie się określeniami: tyle samo, mniej, więcej; – rozpoznawanie kształtu: kwadratu, koła i trójkąta; – rozumienie określenia obok.

Psy do budy – zabawa z elementem czworakowania.

Znamy wiele zwierząt

Zestaw ćwiczeń porannych nr 31

Zwierzęta w domu i w zagrodzie – rozwiązywanie zagadek J. Wasilewskiej. Wiązanie opisu słownego z treścią obrazka.

Zwierzęta w domu i w gospodarstwie słuchanie bajki B. Bielskiej. Wdrażanie do uważnego słuchania. Rozwijanie wyobraźni.

Zwierzęta na podwórku – zabawa ruchowa do bajki.

Zwierzęta małe i duże – wykonanie ćwiczenia w kartach. Rysowanie różnorodnych linii.

Duże i małe zwierzęta – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Czego jest więcej, czego mniej, a czego jest tyle samo?– kształtowanie pojęć matematycznych (Dziecięca Matematyka)

Przewróć kręgiel – zabawa z elementem rzutu.

KWIECIEŃ(15-26)                                                                                 

Temat dwutygodniowy: Przyjście wiosny                                                                                  

Cele ogólne:

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.
 • Poznawanie nazw wiosennych kwiatów: żonkil, tulipan, stokrotka, bratek, hiacynt.
 • Wyodrębnianie i nazywanie części roślin: pąk, kwiat – płatki, łodyga, liście.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na łące

Temat dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Oznaki wiosny

Zestaw ćwiczeń porannych nr 28

„Wiosna”- uważne słuchanie utworu Patrycji Siewiera - Kozłowskiej  i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści. Poznanie zmian zachodzących w przyrodzie w okresie wiosny.

Deszczyk, wiatr i słońce” – zabawa orientacyjno-porządkowa

„Słońce”- wykonanie zadania z wyprawki

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina

Mogę liczyć nawet to,  czego nie widzę. Wiem także, że można liczyć razem różne przedmioty. Liczenie znikających obiektów i ustalenie, ile ich jest. Liczenie razem różnych obiektów i ustalenie, ile ich jest razem (źródło: Dziecięca Matematyka)

„Ile jest oczek”- zabawa z wykorzystaniem dużej kostki do

gry(skoki,   tupanie, klaskanie)

Wiosenne kwiaty

„Wiosenne kwiaty”– oglądanie albumów.Poznawanie nazw kwiatów, np. żonkil, tulipan, stokrotka, bratek, hiacynt.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 28

„Żonkil”– oglądanie kwiatu.Wyodrębnianie i nazywanie części roślin: pąk, kwiat – płatki, łodyga, liście

Żonkile” – wykonanie zadania z wyprawki

„Słoneczne promyki i deszczowe kropelki”– zabawa orientacyjno-porządkowa

„Szukamy wiosennych kwiatów” – spacer w okolicy przedszkola

„Pieski łapią muchy” – zabawa z elementem czworakowania

„Zapachy kwiatów” – zabawa dydaktyczna

Tulipany i stokrotki

 

Zestaw ćwiczeń porannych nr 28

„Liczymy tulipany” – zabawa dydaktyczna. Grupowanie kwiatów według kolorów. Porównywanie liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary. Posługiwanie się określeniami: mniej, więcej.

„Stokrotki i tulipany” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Tulipany i stokrotki”– wykonanie ćwiczenia w kartach.

Rozumienie określeń: po tyle samo, po równo, na, nad, pod

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina

W ogrodzie – poszukiwanie stokrotek

Pieski bawią się na łące” – zabawa z elementem czworakowania

„Stokrotka” – praca plastyczna. Wykonanie obrazka techniką origami płaskie z koła

Kolorowe kwiaty

Zestaw ćwiczeń porannych nr 28

Kwiatki Kasi zabawa dydaktyczna w oparciu o wiersz Patrycji  Siewiera - Kozłowskiej.Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych w zakresie 4.

Bajkowy kwiatek”– wykonanie zadania z wyprawki.

Doskonalenie sprawności manualnej

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 27

„Gonimy motylka”–  zabawa ruchowa w ogrodzie.

Słonko świeci – deszczyk pada” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Słonko po deszczu – ilustrowanie ruchem treści wiersza Marii Kownackiej. Wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania

Wiosna w sadzie

Układamy puzzle” – składanie obrazków z części

Zestaw ćwiczeń porannych nr 28

Biały sad – słuchanie wiersza Hanny Zdzitowieckiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Rozumienie określenia sad.

Pszczoły i kwiaty” – zabawa orientacyjno-porządkowa

„Wiosenny sad” – praca plastyczna.Malowanie farbami plakatowymi kwitnących drzew owocowych

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 27

Jabłoń” – praca z obrazkami.Dostrzeganie zmian zachodzących w wyglądzie jabłoni w ciągu roku

Pszczoły do ula” – zabawa bieżna

 Wiosna na łące

 

 

 

Zestaw ćwiczeń porannych nr 2

„Wiosenna łąka” – praca z obrazkiem. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na łące

Łąka – słuchanie wiersza Iwony Salach połączone z rozwiązywaniem zagadek ”Mieszkańcy łąki”. Uważne słuchanie utworu. Posługiwanie się nazwami mieszkańców łąki.

„Taniec motyli” – improwizacja ruchowa do utworu Edvarda Griega Poranek

„Wiosenna łąka” – wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina

Bociany na łące” – zabawa z elementem równowagi

„Odgłosy łąki” – ćwiczenia słuchowe. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej

Żabie sprawy

Hej, zielona żabko”– zabawa ze śpiewem. Ilustrowanie ruchem treści piosenki.

Zestaw ćwiczeń  porannych nr 29.

O żabkach w czerwonych czapkach – słuchanie utworu Heleny Bechlerowej.Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Rozumienie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.

Żaby i bocian” – zabawa z elementem biegu.

Żabka” – wykonanie obrazka techniką origami płaskie z koła

Żabki nad stawem” – zabawa z elementem podskoku

Żabi koncertćwiczenia ortofoniczne w oparciu o wiersz Joanny Wasilewskiej.Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach kum, rech, re, kłech.

Kolorowa wiosna

Zestaw ćwiczeń porannych nr 29

Kropki biedronki” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie. Wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy.

Wiosenny obrazek” – wykonanie zadania z wyprawki.

Doskonalenie sprawności palców.

Umuzykalnienie przy akompaniamencie - utrwalenie słów i melodii piosenki ”Bal na łące”

„Baw się zdrowo na sportowo”- zajęcia sportowe

W ogrodzie „Zbiórka”- zabawa ruchowa

„Biedronki i listki” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Kolorowe motyle

„Kolorowe motyle” – oglądanie albumów przyrodniczych.

Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy motyli.

Piłka i motyl – słuchanie wiersza Ireny Landau.  Rozumienie i stosowanie określeń: wyżej, niżej

Gonimy motylka” – zabawa z elementem biegu

„Motyl” – wykonanie zadania z wyprawki.Poznanie nowej techniki odbijania śladu farby

Zestaw ćwiczeń  gimnastycznych nr 28

Mamy ciepłą wiosnę – słuchanie bajki Beaty Bielskiej. Wdrażanie do uważnego słuchania. Rozwijanie wyobraźni. Utrwalenie wiadomości dotyczących oznak wiosny.

„Wiosna na łące” – zabawa ruchowa do bajki.

„Nie podepcz kwiatów” – zabawa z elementem równowagi

Wiosna dookoła

„Biedronki i listki” –zabawa orientacyjno- porządkowa

Bal na łące– słuchanie piosenki.Zapoznanie ze słowami i melodią. Udzielanie odpowiedzi na pytania

Anatol i owady”– zabawa dydaktyczna.Rozumienie określenia owady

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 28

Złap piłkę”.– zabawa ruchowa w ogrodzie

Stonoga” – zabawa ruchowa według M. Bogdanowicz

Zaczynam liczyć na palcach i innych zbiorach zastępczych. Pierwsze próby odrywania się od konkretów i wnioskowanie: Ile  ich jest? na podstawie liczenia zbiorów zastępczych (źródło: Dziecięca Matematyka)

„Dziesięć palców mam” – zabawa paluszkowa

8 – 12 kwiecień 2013r.

Temat kompleksowy: W krainie dinozaurów

 • Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w prehistorii
 • Kształtowanie umiejętności układania ilustracji wg chronologii wydarzeń oraz tworzenia opowiadań, dostrzegając związki przyczynowo – skutkowe              
 • Zdobywanie umiejętności omawiania utworów literackich i prowadzenia dyskusji na ich temat
 • Wykorzystując dostępne źródła poszukiwanie informacji  w książkach, czasopismach, prezentacji multimedialnej itp.

Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Gdzie żyły dinozaury?

Ćwiczenia poranne zestaw własny. Przybory: małe piłki.

Kształtowanie pojęć matematycznych wg scenariusza z Dziecięcej Matematyki

Nauka piosenki Dinusie – odtwarzanie ruchem treści piosenki.

 Tworzenie i odgadywanie zagadek pantomimicznych „Co robi dinozaur?” – wyrażanie skojarzeń w formie ruchowej.

Gromadzenie informacji o dinozaurach:

• oglądanie książek, czasopism i przewodników zgromadzonych w kąciku książki i przyrodniczo-badawczym,

• próby wypowiadania nazw dinozaurów.

 

 

Szukamy śladów dinozaurów

Zabawa ruchowa „Dinozaury”. Przewidywanie tematu zajęć na podstawie obejrzanej prezentacji multimedialnej: rozmowa na temat oglądanych zdjęć, budowanie słowniczka pojęć: prehistoria, paleontolog, skamielina, muzeum, • omówienie pracy paleontologa.

Zabawa dydaktyczna „Paleontolodzy”

• rozwijanie umiejętności współdziałania z innymi przy podejmowaniu wspólnych zadań,

• ćwiczenia rozwijające zmysł dotyku,

• ćwiczenia percepcji wzrokowej.

Praca plastyczna „Skamieliny” – poznanie nowej techniki, rozwijanie wrażliwości dotykowej w kontakcie z niestandardowym materiałem plastycznym, odciskanie wybranych materiałów przyrodniczych w gipsie.

Przygotowanie z dziećmi kącika „Dinozaury” – umieszczenie

w nim przyniesionych książek, figurek dinozaurów itp.

Co jadły dinozaury?

Zabawa ruchowa „Dinozaury” – rozwijanie ogólnej koordynacji ruchów i odwzorowywanie ruchem informacji słownych i wizualnych:

• naśladowanie sposobu poruszania się dinozaurów, zgodnie ze słuchaną treścią i obserwowanym obrazem,  powtarzanie nazw dinozaurów.

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Czym żywiły się dinozaury? – wykorzystanie wiedzy dzieci i informacji z książek - wyszukiwanie i grupowanie przedmiotów według podanych cech – podział dinozaurów na roślinożerne i drapieżne (segregowanie figurek).

Praca z kartami zadaniowymi:

• ćwiczenie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej: wyszukiwanie wskazanych elementów, wyszukiwanie różnic na obrazkach, kolorowanie obrazka bez podanego wzoru                i z podanym wzorem, rysowanie elementu według wzoru, kreślenie po śladach.

Animacja zabawek – oglądanie i zabawa plastikowymi figurkami dinozaurów.

Kto siedzi w jajku?

Układanie historyjki obrazkowej „Małe dinozaury”:

• tworzenie historyjki obrazkowej – określanie kolejności zdarzeń,  doskonalenie wypowiedzi,

• słuchanie informacji na temat życia rodzinnego dinozaurów, wyjaśnienie pojęć gady, jajorodne.

Ilustracja ruchowa „Narodziny dinozaura” – odzwierciedlanie ruchem podanej treści:

• rozwijanie ogólnej koordynacji ruchów  • nabywanie świadomości ruchu własnego ciała, rozwijanie umiejętności skupiania uwagi.

Projektowanie pracy technicznej „Dinozaur” – dowolna konstrukcja z różnorodnego materiału

• zespołowe planowanie etapów pracy – podział zadań,

• prezentacja pracy na forum grupy – omówienie sposobu jej wykonania,

• wspólne przygotowanie wystawy prac.

Wielkie i całkiem nieduże

Ćwiczenia poranne metodą RR Weroniki Sherbern

Słuchanie wiersza „Dinozaury” E. Czerwińskiej – rozmowa na temat treści. Stawianie pytań stymulujących, dotyczących budowy, wielkości dinozaurów i ich szybkości poruszania się.

Konstruowanie gry–ściganki „Bieg dinozaurów” – kształtowanie odporności emocjonalnej, planowanie i realizacja wspólnych działań : układanie planszy do gry: chodniczka z wyznaczonymi płytkami, sprawdzenie podczas gry ustalonych zasad – przeliczanie płytek chodniczka, gra w 4-osobowych zespołach.

Praca z kartą zadaniową – porządkowanie elementów według wielkości, stosowanie określeń: największy, najmniejszy.

Układanie ciągów rytmicznych z dostrzeganiem przemienności i powtarzalności. Rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej.

KWIECIEŃ(2-12)

Temat dwutygodniowy: Mamy ciepłą wiosnę

Cele ogólne:

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.
 • Poznawanie nazw wiosennych kwiatów: żonkil, tulipan, stokrotka, bratek, hiacynt.
 • Wyodrębnianie i nazywanie części roślin: pąk, kwiat – płatki, łodyga, liście.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na łące

Temat dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Wiosenne kwiaty

„Wiosenne kwiaty”– oglądanie albumów.Poznawanie nazw kwiatów, np. żonkil, tulipan, stokrotka, bratek, hiacynt.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 28

„Żonkil”– oglądanie kwiatu.Wyodrębnianie i nazywanie części roślin: pąk, kwiat – płatki, łodyga, liście

Żonkile” – wykonanie zadania z wyprawki

„Słoneczne promyki i deszczowe kropelki”– zabawa orientacyjno-porządkowa

„Szukamy wiosennych kwiatów” – spacer w okolicy przedszkola

„Pieski łapią muchy” – zabawa z elementem czworakowania

„Zapachy kwiatów” – zabawa dydaktyczna

Tulipany i stokrotki

 

Zestaw ćwiczeń porannych nr 28

„Liczymy tulipany” – zabawa dydaktyczna. Grupowanie kwiatów według kolorów. Porównywanie liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary. Posługiwanie się określeniami: mniej, więcej.

„Stokrotki i tulipany” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Tulipany i stokrotki”– wykonanie ćwiczenia w kartach.

Rozumienie określeń: po tyle samo, po równo, na, nad, pod

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina

W ogrodzie – poszukiwanie stokrotek

Pieski bawią się na łące” – zabawa z elementem czworakowania

„Stokrotka” – praca plastyczna. Wykonanie obrazka techniką origami płaskie z koła

Kolorowe kwiaty

Zestaw ćwiczeń porannych nr 28

Kwiatki Kasi zabawa dydaktyczna w oparciu o wiersz Patrycji  Siewiera - Kozłowskiej.Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych w zakresie 4.

Bajkowy kwiatek”– wykonanie zadania z wyprawki.

Doskonalenie sprawności manualnej

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 27

„Gonimy motylka”–  zabawa ruchowa w ogrodzie.

Słonko świeci – deszczyk pada” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Słonko po deszczu – ilustrowanie ruchem treści wiersza Marii Kownackiej. Wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania

Wiosna w sadzie

Układamy puzzle” – składanie obrazków z części

Zestaw ćwiczeń porannych nr 28

Biały sad – słuchanie wiersza Hanny Zdzitowieckiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Rozumienie określenia sad.

Pszczoły i kwiaty” – zabawa orientacyjno-porządkowa

„Wiosenny sad” – praca plastyczna.Malowanie farbami plakatowymi kwitnących drzew owocowych

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 27

Jabłoń” – praca z obrazkami.Dostrzeganie zmian zachodzących w wyglądzie jabłoni w ciągu roku

Pszczoły do ula” – zabawa bieżna

 Wiosna na łące

 

 

 

Zestaw ćwiczeń porannych nr 2

„Wiosenna łąka” – praca z obrazkiem. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na łące

Łąka – słuchanie wiersza Iwony Salach połączone z rozwiązywaniem zagadek ”Mieszkańcy łąki”. Uważne słuchanie utworu. Posługiwanie się nazwami mieszkańców łąki.

„Taniec motyli” – improwizacja ruchowa do utworu Edvarda Griega Poranek

„Wiosenna łąka” – wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina

Bociany na łące” – zabawa z elementem równowagi

„Odgłosy łąki” – ćwiczenia słuchowe. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej

Żabie sprawy

Hej, zielona żabko”– zabawa ze śpiewem. Ilustrowanie ruchem treści piosenki.

Zestaw ćwiczeń  porannych nr 29.

O żabkach w czerwonych czapkach – słuchanie utworu Heleny Bechlerowej.Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Rozumienie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.

Żaby i bocian” – zabawa z elementem biegu.

Żabka” – wykonanie obrazka techniką origami płaskie z koła

Żabki nad stawem” – zabawa z elementem podskoku

Żabi koncertćwiczenia ortofoniczne w oparciu o wiersz Joanny Wasilewskiej.Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach kum, rech, re, kłech.

Kolorowa wiosna

Zestaw ćwiczeń porannych nr 29

Kropki biedronki” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie. Wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy.

Wiosenny obrazek” – wykonanie zadania z wyprawki.

Doskonalenie sprawności palców.

Umuzykalnienie przy akompaniamencie - utrwalenie słów i melodii piosenki ”Bal na łące”

„Baw się zdrowo na sportowo”- zajęcia sportowe

W ogrodzie „Zbiórka”- zabawa ruchowa

„Biedronki i listki” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Kolorowe motyle

„Kolorowe motyle” – oglądanie albumów przyrodniczych.

Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy motyli.

Piłka i motyl – słuchanie wiersza Ireny Landau.  Rozumienie i stosowanie określeń: wyżej, niżej

Gonimy motylka” – zabawa z elementem biegu

„Motyl” – wykonanie zadania z wyprawki.Poznanie nowej techniki odbijania śladu farby

Zestaw ćwiczeń  gimnastycznych nr 28

Mamy ciepłą wiosnę – słuchanie bajki Beaty Bielskiej. Wdrażanie do uważnego słuchania. Rozwijanie wyobraźni. Utrwalenie wiadomości dotyczących oznak wiosny.

„Wiosna na łące” – zabawa ruchowa do bajki.

„Nie podepcz kwiatów” – zabawa z elementem równowagi

Wiosna dookoła

„Biedronki i listki” –zabawa orientacyjno- porządkowa

Bal na łące– słuchanie piosenki.Zapoznanie ze słowami i melodią. Udzielanie odpowiedzi na pytania

Anatol i owady”– zabawa dydaktyczna.Rozumienie określenia owady

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 28

Złap piłkę”.– zabawa ruchowa w ogrodzie

Stonoga” – zabawa ruchowa według M. Bogdanowicz

Zaczynam liczyć na palcach i innych zbiorach zastępczych. Pierwsze próby odrywania się od konkretów i wnioskowanie: Ile  ich jest? na podstawie liczenia zbiorów zastępczych (źródło: Dziecięca Matematyka)

„Dziesięć palców mam” – zabawa paluszkowa

18 – 29 marzec

Temat kompleksowy: Wkrótce Święta Wielkanocne

Cele ogólne:

 • Poznanie zwyczajów związanych z Wielkanocą.
 • Zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi ze świętami Wielkanocnymi: palemki, pisanki, zajączek, kurczaczek, baranek...
 • Wywołanie radosnego nastroju oczekiwania na święta wielkanocne.           

Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Wielkanocne zwyczaje

·  Wielkanocny kącik – wyeksponowanie symboli świąt wielkanocnych z udziałem dzieci. Segregowanie i nazywanie zgromadzonych przedmiotów. Wywołanie radosnego nastroju oczekiwania na święta

·  Zestaw ćwiczeń porannych nr 26 (źródło: przewodnik met.)

·  Wielkanoc – słuchanie wiersza M. Przewoźniak połączone z zabawą dydaktyczną „Co pasuje do Wielkanocy”

·  Kurczaczek – wykonanie karty zadaniowej. Doskonalenie sprawności manualnej

·  Umuzykalnienie przy akompaniamencie. Słuchanie piosenki „Na świątecznym stole” zapoznanie ze słowami i melodią.

·  Po krętych dróżkach – zabawa z elementem równowagi

·  Śmigus – rozmowa tematyczna na podstawie wysłuchanego utworu D. Gellner

Wkrótce święta

·  Święta Wielkanocne – oglądanie świątecznych ilustracji w książeczkach i czasopismach dziecięcych

·  Wkrótce Święta Wielkanocne – rozmowa kierowana na podstawie opowiadania U. Piotrowskiej. Wymienianie tradycyjnych zwyczajów związanych ze świętami.

·  Porządkujemy zabawki – zabawa orientacyjno - porządkowa

·  Świąteczne puzzle – składanie obrazka z części

·  Jadą pojazdy – zabawa z elementem biegu

Wysiewamy owies

 

·   Budujemy z klocków – zabawy konstrukcyjne

·   Zajączki – zabawa z elementem powtarzania rytmu

·   Owies – rozmowa kierowana na podstawie wiersza M. Buczkówny

·   Siejemy owies – samodzielny wysiew nasion do indywidualnych pojemniczków

·   Umuzykalnienie przy akompaniamencie. Utrwalenie słów piosenki „Na świątecznym stole”

·   Wielkanocne obrazki – kolorowanie obrazków konturowych. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej

·   Za piłką – zabawa z elementem czworakowania

Świąteczne baby i mazurki

·   Wróbelki i kot – zabawa z elementem biegu

·   Na świątecznym stole – utrwalenie słów piosenki sł. D. Gellner połączone z rytmicznym klaskaniem.

·   Świąteczne ciasta – oglądanie bab wielkanocnych i mazurków – rozmowa kierowana

·   Mazurek – praca plastyczna

·   Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 25 (źródło: przew. met.)

·   Pieczenie ciasta – zabawa naśladowcza

·   Baby i mazurki – degustacja ciasta

Liczę dokąd potrafię

·   Pisanki, kraszanki – zabawa dydaktyczna

·   Wróbelki i kot – zabawa z elementem biegu

·   Ilu jest chłopców? Ile jest dziewczynek? Ile jest krzesełek? Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie (źródło: Dziecięca Matematyka). Utrwalenie znaczenia ostatniego wymienionego liczebnika.

·   Ćwiczenia gimnastyczne nr 26 (źródło: przew. met.)

·   Pisanki – rozmowa tematyczna na podstawie wiersza M. Minczakiewicz

·   Pisanka – wykonanie karty zadaniowej

·   Poszukaj pary – zabawa orientacyjno - porządkowa

Wielkanocne zajączki

·   Liczymy zajączki – zabawa dydaktyczna

·   Wielkanocne zajączki – oglądanie kolekcji zajączków. Klasyfikowanie wg określonej cechy. Posługiwanie się przymiotnikami.

·   Zajączek – wykonanie karty zadaniowej

·   Umuzykalnienie przy akompaniamencie

·   Szukaj marchewki – zabawa terenowa

·   Zajączek i lis – zabawa z elementem biegu

·   Zajączek – wykonanie obrazka techniką origami płaskie z koła

Wielkanocny baranek

·   Baranki wielkanocne – oglądanie wielu figurek, wskazywanie różnic i podobieństw

·   Baranki do zagrody – zabawa z elementem biegu

·   Cukrowy baranek – rozmowa kierowana na podstawie treści wiersza R. Szelburg – Zarembiny

·   Baranek – wykonanie karty zadaniowej

·   Baw się zdrowo na sportowo – zajęcia sportowe

·   Kuleczki z waty – ćwiczenia oddechowe

·   Poszukaj pary – zabawa orientacyjno - porządkowa

Pisanki, jajka malowane

·  Porządkujemy pisanki – zabawa dydaktyczna

·  Zestaw ćwiczeń porannych nr 8

·  Pisankowa bajeczka – rozmowa kierowana na podstawie utworu

·  Pisanki z bajki – praca plastyczna

·  Umuzykalnienie przy akompaniamencie

·  Pisanki – zabawa dydaktyczna. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi

·  Celuj woreczkiem – zabawa z elementem rzutu

Kura i kurczątko

·  Na podwórku - zabawa orientacyjno - porządkowa

·  Kurza rodzina – rozmowa tematyczna na podstawie ilustracji i utworu J. Piotrowskiego Skorupka i kurczątko

·  Od jajka do kurczaka – wykonanie karty zadaniowej

·  Ćwiczenia gimnastyczne  wg K. Wlaźnik. Przybory: obręcze

·  Przyszła do nas Wielkanoc – słuchanie bajki B. Bielskiej

·  W kurniku – ćwiczenia ortofoniczne

·  Potocz piłkę i złap - zabawa

Potrafię liczyć

·  Taniec przyklejaniec – zabawa ze śpiewem

·  Wiem, ile mam palców u rąk i nóg – Ustalanie równoliczności przez przeliczanie i przyporządkowywanie jeden do jednego (źródło: Dziecięca Matematyka)

·  Ćwiczenia gimnastyczne zestaw własny. Przybory: klamerki i krążki

·  Pisanki – rozwiązywanie zagadek słownych o tematyce świątecznej

·  Kolorowa pisanka – wykonanie karty zadaniowej

·  Zanieś jajko – zabawa zręcznościowa

Marzec(4 – 15)

Temat dwutygodniowy: Już idzie wiosna

Cele ogólne:

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia.
 • Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi okresie przedwiośnia.
 • Poznanie pierwszych wiosennych kwiatów: przebiśnieg, krokus.
 • Poznanie ptaków przylatujących wiosną: jaskółka, bocian, skowronek.

Temat dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Żegnamy bałwanki

„Budujemy, układamy” – zabawy konstrukcyjne

Magnesy” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Przyszedł nocą miś– słuchanie wiersza Heleny  Bechlerowej.

Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

Bałwanek na sankach” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Praca plastycznaBałwanek”- lepienie z plasteliny

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina

Którego bałwanka brakuje?” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi

Przeszkody na drodze” – zabawa z elementem równowagi.

Czekamy na wiosnę

Co to za piosenka?”– ćwiczenia słuchowe.

O upartym bałwanku – słuchanie utworu Agnieszki Galicy.

Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Rozumienie, że po zimie następuje wiosna.

„Baw się zdrowo na sportowo”- zajęcia sportowe

Pobyt na świeżym powietrzu „Berek zaczarowany” – zabawa ruchowa

„Spotkały się pieski na spacerze”– zabawa z elementem czworakowania

„Topniejący bałwanek”– historyjka obrazkowa. Układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej

W marcu jak w garncu

„Który obrazek zniknął?”– zabawa dydaktyczna.

Rozumienie treści przekazywanych  przez symbole graficzne, oznaczające zjawiska atmosferyczne.

„Bałwanki roztapiają się”- zabawa ruchowa

W marcu – słuchanie wiersza IrenySuchorzewskiej połączone z zabawą dydaktyczną „W marcu jak w garncu” Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia.

„Marcowa pogoda” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Marcowy garnek” – praca plastyczna

 Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina

Piłką do piłki”– zabawa z elementem rzutu.

„Śnieg, deszcz i grad” – gra na instrumentach.

Rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych: bębenek, grzechotka, trójkąt.

Marcowa pogoda

„Marcowa pogoda”- obserwowanie przez okno  zjawisk atmosferycznych. Dostrzeganie zjawisk charakterystycznych dla okresu przedwiośnia.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 24

Marcowe żaby – słuchanie piosenki. Utrwalenie wiadomości dotyczących zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla okresu przedwiośnia.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 23

„.Zgadnij, kto dotknął cię piłką”.– zabawa ruchowa w ogrodzie

Po kałużach” – zabawa z elementem biegu

Idzie pani, wietrzyk wieje – ilustrowanie ruchem treści wiersza według M. Bogdanowicz. Kształtowanie umiejętności słuchania i obserwowania

Dostrzegam sens w kolejności wydarzeń

„Puzzle” – układanie z części obrazków

Zabawa ruchowa „Piłka do bramki” – zabawa z elementem toczenia

Opowiadanie nauczyciela o przygotowaniach wiewiórki do snu zimowego(źródło: Dziecięca matematyka) Wspomaganie rozwoju czynności umysłowych składających się na klasyfikację (poziom łańcuszków). Zapamiętywanie ciągu czynności i ilustrowanie ich ruchem. Kodowanie doświadczeń logicznych poprzez tworzenie łańcuszka złożonego z kartoników.

Zabawa „Wiewiórki przygotowują się do  zimy”- ilustrowanie usłyszanej historyjki

Układanie obrazków w łańcuch wydarzeń, zgodnie z historyjką o wiewiórce.

Ćwiczenia gimnastyczne zestaw własny

„Wiewiórki szukają dziupli” – zabawa orientacyjno - porządkowa

Szukamy wiosny

Zestaw ćwiczeń porannych nr 25

W poszukiwaniu wiosny– słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej.

Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie w okresie przedwiośnia.

„Wiosna budzi zwierzęta” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina - Marcowe żaby– utrwalanie piosenki. Uczestniczenie w śpiewie zbiorowym

„Szukamy wiosny” – spacer w ogrodzie. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia

„Gdzie jesteś wiosenko?” – zabawa w kole

Przedwiośnie”– praca z obrazkiem. Posługiwanie się pojęciami:

 pąki, bazie, pierwiosnek, przebiśnieg, krokus…

Deszczowe kropelki

Zestaw ćwiczeń porannych nr 25

Kapanie – ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej.

Ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach kap.

Rozmowa przypominająca dzieciom o bezpiecznym zachowaniu podczas wycieczki oraz o zasadach zachowania w teatrze.

Wycieczka do teatru „Baj” na przedstawienie pt. „Pan

Maluśkiewicz” wg J. Tuwima

Kałuże i kropelki” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Deszczowe kropelki” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie liczenia

Przebiśnieg zwiastuje wiosnę

„Turek” – zabawa dydaktyczna. Przestrzeganie reguł zabawy

Zestaw ćwiczeń porannych nr 25

Przebiśnieg – słuchanie wiersza Wandy Chotomskiej. Poznanie pochodzenia nazwy przebiśnieg .Posługiwanie się pojęciami: łodyga,  liście, pąk, kwiat.

„Rozkwitają przebiśniegi”– zabawa naśladowcza

„Przebiśnieg” – praca plastyczna.Wylepianie plasteliną konturu przebiśniegu

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina

„Zamiana miejsc” – zabawa z elementem biegu.

„Co słychać?” – ćwiczenia słuchowe.Rozwijanie

spostrzegawczości słuchowej

Powrót ptaków

Zestaw ćwiczeń porannych nr 25

Wiosna idzie – słuchanie wiersza Ewy Szelburg Zarembiny.

Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Poznanie ptaków przylatujących wiosną.

„Ptaki” – kolorowanie obrazków konturowych

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 24.

„Powódź”.– zabawa ruchowa w ogrodzie

„Ptaki budują gniazda”– zabawa orientacyjno-porządkowa

Dłonie i palce – ilustrowanie ruchem treści wiersza Małgorzaty Barańskiej.Wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania

Przyszła wiosna

„Krokusy w kąciku przyrody” – oglądanie krokusów poznanie ich nazwy.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 25

Kotki słuchanie wiersza Wandy Grodzieńskiej.Uważne słuchanie utworu W. Grodzieńskiej. Rozumienie wieloznaczności wyrazu

Kotki.

„Bazie i kotki”- wykonanie zadania z wyprawki.

„Koty i kotki” - zabawa z elementem czworakowania.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 24

Już idzie wiosna – słuchanie bajki Beaty Bielskiej. Wdrażanie do uważnego słuchania. Rozwijanie wyobraźni.

„Szukamy wiosny w lesie” – zabawa ruchowa do bajki

„Wiosna obudziła owady” – zabawa orientacyjno-porządkowa

25 luty – 1 marzec

Temat kompleksowy: Zakładamy zielony kącik w naszej sali.

Cele:

 • Poznanie różnych sposobów hodowli roślin, zdobywanie wiadomości drogą doświadczeń i systematycznej obserwacji.
 • Uczestniczenie w zakładaniu ogródka nowalijek w kąciku przyrody.
 • Dostrzeganie korzystnych i niekorzystnych warunków dla wzrostu roślin.
 • Organizowanie sytuacji sprzyjającej właściwego dbania o rośliny.
 • Posługiwanie się pojęciami przyrodniczymi.
 • Rozumienie konieczności spożywania warzyw i owoców.

Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Czego potrzebuje  roślinka?

 • Dla zdrowia  –  wyeksponowanie w kąciku książki tytułów związanych z tematemoraz ilustracji na tablicy.
 • Po śladzie – praca z kartą zadaniową. Rozwijanie koordynacji „oko – ręka”.
 • Zestaw ćwiczeń porannych  metodą RR W. Sherborne
 • Wprowadzenie książki z serii Słoneczna Biblioteka pt: „Czarodziej”. Wykonanie książeczek w nawiązaniu do w/w treści oraz z samodzielnie wymyślonym zakończeniem.
 • Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina
 • Rozmowa kierowana na temat treści wiersza pt.: Roczek. Utrwalenie nazw pór roku                       w zabawie z wątkiem matematycznym „Od zimy do zimy”. Wychwytywanie i stosowanie dostrzeżonych regularności – rytm pór roku.
 • Poznaj swój kolor – zabawa ruchowa

 

Zakładamy ogródek

 

 

 

 

 

 • Zabawa dramowa: Co się zmieniło?
 • Zakładamy ogródek. Organizacja prac ogrodniczych w grupach - współpraca podczas przesypywania ziemi, wysiewu nasion i sadzeniu cebulek. Dopasowanie właściwych podpisów.
 • Baw się zdrowo na sportowo – ćwiczenia ogólno – rozwojowe
 • Zabawy relaksacyjne – Wędrujące koło; Paluszki
 • Kosz z nowalijkami – Zapoznanie z treścią wiersza I. Salach „Zdrowe nowalijki”. Przeliczanie elementów w zbiorach. Porównywanie liczebności w sytuacji jeden do jednego.
 • Szukam budki – zabawa muzyczno -  ruchowa

Żółty tulipan

 • Tańcz ze mną w koło – taniec integracyjny
 • Żółty tulipan – słuchanie inscenizowanego opowiadania opr. H. Urbanek wg M. Różyckiej. Wskazanie głównych postaci oraz wyłonienie fikcji i prawdy. Utrwalenie kolejnych etapów wzrostu tulipana.
 • Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina
 • Tulipan – praca plastyczno – konstrukcyjna
 • Sadzimy cebulki – zabawa ruchowa
 • Obserwacje zmian kiełkujących nasion i cebulek oraz wypowiedzi na ich temat.

Nowalijki

 • Zgaduj zgadula – rozwiązywanie zagadek słownych i pantomimicznych.
 • Taniec integracyjny do piosenki „Siedniokroczek”
 • Nowalijki  - historyjka obrazkowa. Rozmowa kierowana na temat szczegółów na omawianych obrazkach. Ustalenie chronologii wydarzeń.
 • Ćwiczenia gimnastyczne zestaw własny.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne wg wzorów Tymichowej. Podjęcie próby wymyślenia własnego wzoru kwiatka bez odrywania ręki.
 • Pułapka na myszy -  zabawa integracyjna

Klasyfikacja na poziomie łańcuszków

 • Obserwacje zmian kiełkujących nasion i cebulek oraz wypowiedzi na ich temat.
 • Pomniki – zabawa integracyjna
 • Kto za kim? Inscenizowanie i ilustrowanie wiersza J. Tuwima „Rzepka” (źródło: Dziecięca Matematyka). Wspomaganie rozwoju czynności umysłowych składających się na klasyfikację (poziom łańcuszków). Kodowanie doświadczeń logicznych poprzez tworzenie łańcuszka złożonego z obrazków.
 • Tor przeszkód z elementem rywalizacji w zespołach.
 • Konstruujemy domino obrazkowe – samodzielne rysowanie par obrazków  i właściwe umieszczenie ich w schemacie domina. Rozgrywanie w zespołach dziecięcych z elementem rywalizacji.
 • Deszczyk – nauka tańca integracyjnego (źródło: Klanza)

Luty(18-22)

Temat tygodniowy:  Co nam daje ciepło?

Cele ogólne:

 • Poznanie różnych źródeł ciepła: słońce, kaloryfer, ciepłe ubrania i sposobu rozgrzewania się: gimnastyka.
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
 • Poznanie historii powstawania węgla oraz jego wyglądu i właściwości.
 • Poznanie wyglądu i pracy górnika

Temat dnia

       Wielokierunkowa aktywność dzieci

Zimno - ciepło

„Zimno – ciepło”– zabawa dydaktyczna.Posługiwanie się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.

„Ciepło – zimno”– zabawa orientacyjno-porządkowa

Jak słoń Izydor szukał ciepłasłuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina „Ciepło – zimno” -zapoznanie ze słowami i melodią piosenki.

„Metalowe rzeczy są zimne” – zabawa dydaktyczna.

Rozpoznawanie przedmiotów zrobionych z metalu.

„Rozgrzewka” – zabawa naśladowcza

Co grzeje, a co świeci

„Kangurki” – zabawa z elementem podskoku

„Co wydaje taki dźwięk?” – ćwiczenia słuchowe.Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej.

„Co grzeje, a co świeci?- poznawanie działania i wykorzystania kaloryfera i lampki

„W ciemnym tunelu” – zabawa z elementem czworakowania

„Kaloryfer i lampa” – wykonanie ćwiczenia w kartach

Pobyt na powietrzu „Berek – kucanka”– zabawa ruchowa

„Światło i cień” – zabawa w teatr cieni

Pokłóciły się ubrania

„Lato – zima” – praca z obrazkiem. Określanie różnic w krajobrazie i sposobie ubierania ludzi latem i zimą.

„Koło i pociąg”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

Pokłóciły się ubrania– słuchanie utworu Tomasza Jabłońskiego.

Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

„Golf” – wykonanie zadania z wyprawki

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina

„Ubrania letnie i zimowe” – zabawa dydaktyczna

Przejdź pod mostkiem” – zabawa z elementem czworakowania

Węgiel daje nam ciepło

„Ogrzewanie dawniej i dziś”– praca z obrazkiem.Poznanie sposobów ogrzewania dawniej i dziś.

O czym szeptały iskierki słuchanie utworu H. Zdzitowieckiej.  Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

„Wagoniki wiozą węgiel” – zabawa z elementem biegu.

„Rysujemy węglem” – praca plastyczna. Poznanie nowej techniki plastycznej

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 22

„Iskierka” – zabawa integracyjna

„Górnik” – składanie obrazka wg wzoru

Sprawnie układam kartoniki domina w łańcuszek

 Zimowe puzzle-  składanie obrazków z części

Figury”- zabawa ruchowa

Układanie kartoników domina w łańcuszek– kształtowanie pojęć matematycznych „Dziecięca matematyka” wg Gruszczyk Kolczyńskiej

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 22

Pobyt na placu zabaw- zabawy dowolne

Ile jest oczek”- zabawa z wykorzystaniem dużej kostki do gry(skoki, tupanie, klaskanie)

„Dziesięć palców mam”- zabawa paluszkowa

11.02 – 15.02.2013r.

Temat kompleksowy: Być kucharzem to przyjemność

Cele:

 • Kształtowanie szacunku dla człowieka i jego pracy.
 • Obserwowanie pracy ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola.
 • Zaznajomienie dzieci z pracą kucharza.
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania przy stole.

Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Nakrywamy do stołu

·   Dla zdrowia  –  wyeksponowanie w kąciku książki tytułów związanych z tematemoraz ilustracji na tablicy. Wyposażenie kącika kuchennego w dodatkowe przybory.

·   Po śladzie – praca z kartą zadaniową. Rozwijanie koordynacji „oko – ręka”.

·   Zestaw ćwiczeń porannych  metodą RR W. Sherborne

·   Łyżka i widelec– rozmowa tematyczna na podstawie utworu  T. Śliwiaka. Rozwijanie zainteresowań utworami humorystycznymi i elementami komizmu sytuacyjnego. Nauka pamięciowa wiersza pt.:  Łyżka i widelec.

·  Rozmowa przy stole  – zabawa z elementami dramy

·  Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina

·  Słuchanie opowiadań z książki G. Kasdepke i G. Niedzielskiej „Słodki rok Kuby i Buby” oraz poznawanie ich przygód w kolejnych dniach.

·  Co jemy łyżką a co widelcem?- poznanie wyglądu i sposobu wykorzystania sztućców. Ćwiczenia w posługiwaniu się nimi.

·  Zimowy kulig – zabawa metodą opowieści ruchowej

Czapka kucharska

·   Zabawa ruchowa przy piosence „Witaminki, witaminki”.

·   Sztućce  duże i małe – odrysowywanie ołówkiem łyżek, widelców i plastikowych noży. Skompletowanie całego zestawu.

·   Zestaw ćwiczeń porannych nr 13.

·   Wprowadzenie książki z serii Słoneczna Biblioteka pt.: Kolacja. Czytanie globalne tekstu,  generowanie pomysłów w wymyślaniu zakończenia i tytułu.

·   Twórcza aktywność – kończę zdanie: W kuchni pomagam robić …, a sam potrafię…

·   Czapka kucharza – praca plastyczno - konstrukcyjna

·   Masterchef – obejrzenie nagranego jednego odcinka programu. Rozmowa tematyczna.

·   Talerz – kolorowanie talerzy wg własnego pomysłu. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

·   Sałatka jarzynowa – zabawa integracyjna

Lubimy więc robimy pierogi z serem

·   Od śniadania do kolacji  – zabawa ruchowa metodą opowieści ruchowej. Utrwalanie kolejności spożywanych posiłków w ciągu dnia.

·   Odgłosy – nazywanie i wskazywanie przedmiotu wydobywającego ten dźwięk.

·   Spotkanie z tatą Gabrysi, który wykonuje zawód kucharza  Zapoznanie z przyborami i ich nazwą oraz zapoznanie ze specyfiką wykonywanego zawodu.

·   Robimy pierogi – ze zgromadzonych produktów wg instrukcji taty Gabrysi wałkowanie, wykrawanie ciasta i klejenie pierogów oraz ich degustacja.

·   Ciasto – zabawa integracyjna

·  Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina

·   Pierogi  – praca z kartą zadaniową

·   „Kto to?” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie spostrzegawczości słuchowej.

Super kucharz

·   Spaghetti – zabawa w kole (K. V. Vopel)

·   Ja tu gotuję – zabawa dydaktyczna wzorowana na programie telewizyjnym Masterchef. Otrzymanie odznak super kucharza.

·   Ćwiczenia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

·   Obserwacje padającego śniegu w ogrodzie. Płatki śniegu w powiększeniu pod lupą.

·   Kto tak potrafi? – zabawa rytmiczno – muzyczna. Naśladowanie wystukiwanych łyżką rytmów.

·   Po śladzie – kalkowanie metodą Tymichowej

·   Koraliki – zabawa ruchowa

Co do czego pasuje?

 

·  Zimowe puzzle – składanie obrazków z części.

·   Kulig – zabawa z elementem biegu

·   Dobieramy karty w parach, tak żeby pasowało – kształtowanie pojęć matematycznych Dziecięca matematyka

·   Tor przeszkód zestaw własny. Przybory: sprzęt gimnastyczny, łyżki, piłeczki pingpongowe.

·   Poznawanie właściwości śniegu: suchy, sypki, wilgotny. Próby ulepienia bałwanków, kul śniegowych. Malowanie bałwanka farbami akwarelowymi.

·   Ile to jest oczek? – poznanie i utrwalanie globalnego ujmowania liczby kropek na kostce. Zabawa z wykorzystaniem dużych kostek.

·   Pieczemy tort – zabawa konstrukcyjno – manipulacyjna w  układaniu warstw tortu z klocków. Określanie jego smaku i dodatków.

 Łyżka i widelec

Autor: Tadeusz Śliwiak

Siostra łyżka,
brat widelec-
ona gruba,
on chudzielec.
Nie przybywa nic na wadze.
Rzekła łyżka:
-Ja ci radzę,
zupki jedz,
bo z zup się tyje.
Popatrz jaką ty masz szyję!
Wszystkie ci wystają kości.
Długo tak zamierzasz pościć?

Nie chcę zup,
bo ich nie znoszę.
Jedz je sama
bardzo prosze!
Dość już tego mam gadania.
Ja jem tylko drugie dania!

Kuchareczka               

(rymowanka)

Kuchareczka mała zupę gotowała.
Kroiła warzywa do garnka wkładała.
Zupa już gotowa – smaczna jest i zdrowa,
choć kucharka mała jej nie próbowała.

LUTY (4- 8)

Temat tygodniowy: Zwierzęta są głodne

Cele ogólne:

 • Rozumienie potrzeby dokarmiania zwierząt w zimie.
 • Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku, np. sarna, jeleń, dzik, – nazwa, wygląd, sposób poruszania się i odżywiania.
 • Obserwowanie ptaków gromadzących się w karmniku, rozpoznawanie i nazywanie niektórych z nich, np. wróbel, gołąb, sikorka, wrona

 

Temat dnia

      Wielokierunkowa aktywność dzieci

 

Pamiętajmy o zwierzętach

Leśne zwierzęta”– oglądanie  albumów przyrodniczych.

 Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących w naszych lasach.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 18

Nie zapominajcie o przyjaciołach– słuchanie bajki U. Piotrowskiej.

Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

Sarenki chowają się w lesie” –  zabawa z elementem biegu.

Jeleń” – wykonanie zadania z wyprawki.Swobodne posługiwanie się farbą i pędzlem podczas zapełniania konturu rysunku

Umuzykalnienieprzy akompaniamencie pianina

„Zajączki” –  zabawa z elementem podskoku

„Dzik” – zabawa ilustrująca ruchem treść wiersza Jana Brzechwy. Kształtowanie umiejętności słuchania i obserwowania

 

Przy paśniku i w karmniku

„Zwierzęce przysmaki”– zabawa dydaktyczna. Utrwalanie wiadomości na temat pokarmów, które jedzą: wróbel, sikorka, sarenka, jeleń, dzik

Zestaw ćwiczeń porannych nr 18

Przy paśniku i w karmniku” – zabawa dydaktyczna.Budowanie wypowiedzi na zadany temat

Liski idą do nory” –  zabawa z elementem czworakowania.

„Baw się zdrowo na sportowo”- zajęcia sportowe

„Którego zwierzątka brakuje?” – zabawa dydaktyczna.Utrwalanie wiadomości  zdobytych na zajęciach

 

Głodne ptaszki

„Dla wróbelka i sikorki” – oglądanie ptasich przysmaków.

Rozpoznawanie i nazywanie pokarmu dla ptaków.

Głodny ptaszek– słuchanie wiersza Doroty Gellner.Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Próba oceny postępowania ptaszka.

„Głodne ptaszki” –  zabawa orientacyjno-porządkowa.

Praca plastyczna „Ptaszek”- wydzieranka z kolorowego papieru

Umuzykalnienieprzy akompaniamencie pianina

.Pobyt na powietrzu – rozpoznawanie i nazywanie wróbla, sikorki, gołębia i wrony.

Rzuć piłkę jak najdalej”– zabawa z elementem rzutu

„Głodny ptaszek” – zabawa inscenizacyjna

 

Wróbelek

„Jaki to ptak?” – ćwiczenia słuchowe.Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 18

„Wróbelek” – wykonanie zadania z wyprawki.Ćwiczenie drobnych ruchów dłoni. Rozumienie pojęcia pod.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17

W ogrodzie- obserwowanie wróbli. Zwrócenie uwagi na ich wygląd, sposóbporuszania

Wróbel – słuchanie piosenki połączone z grą na trójkątach. Rozwijanie

poczucia rytmu

Wróbelki” –  zabawa z elementem podskoku .

 

 

Karmnik

„Goście w karmniku” – obserwowanie ptaków w karmniku. Posługiwanie się nazwami ptaków: wróbel, sikorka, wrona, gołąb.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 18.

Domek dla ptaszków– słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej.

Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Poznanie elementów, z  których składa się karmnik.

Ptaki w karmniku”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Karmnik” – wykonanie zadania z wyprawki. Tworzenie obrazka z elementów. Odróżnianie gatunków ptaków. Rozumienie określeń: pod, nad, na, obok

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17

„Przez kładkę do strumyka” – zabawa z elementem  równowagi

A ty ptaszku śpiesz się śpiesz” –  zabawa ze śpiewem.Wdrażanie do poruszania się po obwodzie koła .Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

STYCZEŃ  (28 – 1 Luty)

Temat tygodniowy: Wiem, co służy zdrowiu.             

Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Oczywiste,  że czyste

·   Dla zdrowia  –  wyeksponowanie w kąciku książki tytułów związanych z tematemoraz ilustracji na tablicy.

·   Ręcznik – praca z kartą zadaniową. Rozwijanie koordynacji „oko – ręka”.

·   Zestaw ćwiczeń porannych nr 15 „Umiem to zrobić sam”.

·   Brudas  – rozmowa tematyczna na podstawie utworu J. Brzechwy. Rozwijanie zainteresowań utworami humorystycznymi i elementami komizmu sytuacyjnego.

·  Myjemy się – zabawa z elementami dramy

·  Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina -

·  W ogrodzie „Berek – kucanka” –  zabawa ruchowa

·  Przybory do mycia – praca plastyczna, technika kombinowana.

·  Zimowy kulig – zabawa metodą opowieści ruchowej

Piramida zdrowia

·   Zabawa ruchowa przy piosence „Witaminki, witaminki”.

·   Zestaw ćwiczeń porannych nr 13.

·   Piramida żywienia  - rozmowa tematyczna. Dzieci wyposażone w kartoniki z produktami spożywczymi tworzą własną piramidę kierując się instrukcją.

·   Twórcza aktywność – kończę zdanie: Lubię jeść …, bo… .

·   W ogrodzie zabawa z elementem równowagi: Śnieżki

·   Talerz - praca z kartą zadaniową. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

·   Kolorowe pary i koła – zabawa orientacyjno – porządkowa. Przybory: szarfy.

Dbam o swój wygląd

·   Lustro – zabawa ruchowa

·   Odgłosy – nazywanie i wskazywanie przedmiotu wydobywającego ten dźwięk.

·   Spotkanie z Panią Kasią mamą Olgierda, która pracuje w salonie kosmetycznym. Zapoznanie z metodami poprawiania urody i dbania o estetyczny wygląd. W gronie chętnych dzieci przeprowadzenie kilku zabiegów kosmetycznych (maseczka na twarz, maseczka z wosku na dłonie)

·   Woskowa figurka – praca plastyczna – lepienie z wosku kosmetycznego.

·  Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina

·   Schludny wygląd – zabawa dydaktyczna

·   Odbicie w lustrze  – praca z kartą zadaniową

·   „Kto to?” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie spostrzegawczości słuchowej.

Ruch to zdrowie

·   Śnieżynki – zabawa orientacyjno – porządkowa

·   Pracuś – rozmowa tematyczna na podstawie wysłuchanego wiersza I. Sikiryckiego.

·   Prawda – fałsz, zabawa kształtująca skupienie uwagi i analizę i syntezę słowną.

·   Mandala  – praca z kartą zadaniową

·   Ćwiczenia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

·   Obserwacje padającego śniegu w ogrodzie. Płatki śniegu w powiększeniu pod lupą.

·   Po co nam ruch? – rozmowa z wykorzystanie obrazków

·   Po śladzie – kalkowanie metodą Tymichowej

·   Koraliki – zabawa ruchowa

Co do czego pasuje?

 

·  Zimowe puzzle – składanie obrazków z części.

·   Kulig – zabawa z elementem biegu

·   Dobieramy karty tak, żeby pasowało – kształtowanie pojęć matematycznych Dziecięca matematyka

·   Ćwiczenia gimnastyczne zestaw własny. Przybory: klamerki do bielizny, klocki.

·   Poznawanie właściwości śniegu: suchy, sypki, wilgotny. Próby ulepienia bałwanków, kul śniegowych. Rzuty do celu.

·   Co do czego pasuje – zabawa dydaktyczna. Wyszukiwanie różnic i podobieństw.

·   Bałwanek i zajączki – zabawa w kole

STYCZEŃ(21-25)

Temat: Karnawał

Cele ogólne:

 • Poznanie tradycji związanej z organizowaniem balów w karnawale
 • Doskonalenie mowy w czasie wypowiedzi na określony temat

Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Jak karnawał to karnawał

Zestaw ćwiczeń porannych nr 21

Na balu” – praca z obrazkiem. Opowiadanie treści obrazka.

„Jak karnawał to karnawał” – słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej.

Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Rozumienie pojęć: karnawał, wodzirej.

„Taniec wróżki” – improwizacja ruchowa do utworu P.Czajkowskiego Taniec Cukrowej Wróżki z baletu Dziadek do orzechów

„Wróżka” – wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie sprawności manualnej

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina

„Na balu przebierańców” – zabawa naśladowcza

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

Bal przebierańców

Zestaw ćwiczeń porannych nr 21

„Balowe ozdoby” –oglądanie nadmuchanych balonów oraz serpentyn w ozdobionej sali. Posługiwanie się nazwami kolorów. Rozumienie i stosowanie pojęć : mały- mniejszy, duży-większy, długa- krótsza, krótka- dłuższa.

„Bal przebierańców” – słuchanie wiersza Magdaleny Frączczak.

Wypowiadanie się na określony temat

„Balon” – wykonanie zadania z wyprawki. Doskonalenie umiejętności cięcia papieru

„Baw się zdrowo na sportowo”- zajęcia sportowe

„Jedziemy na bal”– zabawa orientacyjno-porządkowa

Balonik – ćwiczenia oddechowe w oparciu o wiersz Patrycji  Siewiera -Kozłowskiej. Ćwiczenie mięsni narządów mowy na zgłoskach: psyt, cyt, sss , zzz.

Balony i baloniki

Zestaw ćwiczeń porannych nr21

Balowe baloniki”– zabawa z elementem podskoku.

„Balony, baloniki”– zabawa dydaktyczna. Grupowanie obrazków przedstawiających balony według: koloru, kształtu, wielkości.

„ Balonik”– słuchanie bajki Doroty Gellner. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

 „Balony okrągłe i podłużne”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozumienie określeń:  okrągły, podłużny, taki sam, na górze, na dole.

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina

„Gonimy balonik”– zabawa z elementem biegu

„Który balon zniknął?” – zabawa dydaktyczna

W karnawałowym nastroju

 

 

Zestaw ćwiczeń porannych nr 21

Bal w przedszkolu– słuchanie piosenki.Zapoznanie ze słowami i melodią. Wykonanie prostego układu tanecznego.

Serpentyny i baloniki”– praca plastyczna.Kreślenie linii falistych z góry na dół

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20. Rozwijanie ogólnej sprawności i zwinności.

„Kotki wybierają się na bal” – zabawa z elementem czworakowania

„Bal w przedszkolu– zabawa ze śpiewem

Wesołe zabawy

Zestaw ćwiczeń porannych nr 21

„Jeżeli ci wesoło”– ilustrowanie ruchem treści wiersza Marty Bogdanowicz. Rozwijanie orientacji w schemacie ciała

Karnawałowe czapki– zabawa dydaktyczna

„Czapki na bal”- wykonanie ćwiczenia w kartach

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20.

„Piłka do bramki– zabawa z elementem toczenia.

„Jestem muzykantem” – zabawa ze śpiewem. Odzwierciedlanie gry na instrumentach za pomocą gestów.

STYCZEŃ (14-18)

Temat: Babcia i dziadek to rodzice moich rodziców

Cele ogólne:

 • Kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny; okazywanie szacunku osobom starszym.
 • Określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami.
 • Czerpanie radości z przygotowywania i wręczania upominków bliskim osobom

Temat dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Z babcią i dziadkiem  miło spędzam czas

 

„Babcia i dziadek” –  zorganizowanie wystawy zdjęć

przyniesionych przez dzieci. Określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 19

Z babcią i dziadkiem– słuchanie wiersza M. Platy. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści

Biegniemy do babci i dziadka” –  zabawa z elementem biegu

Portret” – wykonanie ćwiczenia w kartach.Rozwijanie umiejętności rysowania postaci ludzkiej

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina

„Tunel” – zabawa z elementem czworakowania

List do babci– ilustrowanie ruchem treści wiersza wg Marty Bogdanowicz.Kształtowanie umiejętności słuchania i obserwowania

Kwiaty dla dziadka

Budujemy, układamy” – zabawy konstrukcyjne

Zestaw ćwiczeń porannych nr 19

Dziadku nasz kochany słuchanie piosenki połączone z wykonaniem zadania z wyprawki „Kwiaty dla dziadka” Wdrażanie do prawidłowego korzystania z farb

„Baw się zdrowo na sportowo”- zajęcia sportowe

Toczenie obręczy” –  zabawa z elementem toczenia

„Co robi dziadek?” – praca z obrazkiem.Nazywanie czynności i narzędzi potrzebnych do ich wykonania

Jedziemy do babci i dziadka

„Co słychać?” – ćwiczenia słuchowe.Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej

Dokąd jadą misie?– słuchanie utworu Agnieszki Galicy.Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.Posługiwanie się określeniami: przystanek autobusowy, dworzec, autobus, pociąg

Podróż do babci” – opowieść ruchowa

Droga do babci i dziadka”– wykonanie ćwiczenia w kartach.

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina

Pomagamy babci” –  zabawa orientacyjno-porządkowa.

Pieczemy ciasto” – zabawa naśladowcza

Gramy dla babci

Zestaw ćwiczeń porannych nr 19

Dobosz, gra na bębnie”– praca z obrazkiem. Wyjaśnienie, że dobosz to członek orkiestry, który gra na bębnie. Poznanie różnych bębnów i sposobów wydobywania z dźwięków.

Dobosz– słuchanie piosenki połączone z grą na bębenkach.

Zapoznanie ze słowami i melodią.Doskonalenie umiejętności

gry na bębenku

Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: ram, tam, bum, bam.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 18

„Słuchamy bębenka” –  zabawa orientacyjno-porządkowa

Cicho – głośno” – zabawa słuchowa.Rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych. Gra na instrumentach perkusyjnych cicho i głośno

Serduszko dla babci

Zestaw ćwiczeń porannych nr 19

Prezenty dla Babci– słuchanie wiersza D. Gellner.Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

Liczenie w dostępnym zakresie i używanie nazw liczebników porządkowych.

„Marmurki”  –  zabawa orientacyjno-porządkowa

„Serduszko dla babci” – wykonanie prezentu

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 18

Rybki w sieci”  –  zabawa z elementem pościgu.

Każdy to może mieć”– zabawa ilustrująca ruchem treść wiersza E. M. Minczakiewicz.  Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała.

STYCZEŃ  (2 – 11)

Temat dwutygodniowy: Zimowe zabawy na śniegu.

Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Pora roku zima

 • Zima–  wyeksponowanie w kąciku książki tytułów związanych z tematem.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 13.
 • Przyszła zima– rozmowa tematyczna na podstawie utworu B. Piotrowskiej.
 • Zimowe puzzle – składanie obrazków z części.
 • Umuzykalnienie przy akompaniamencie
 • W ogrodzie „Berek – kucanka” –  zabawa ruchowa
 • Zimowy kulig – zabawa metodą opowieści ruchowej

Sanie i sanki

 • Sanie i sanki – praca z obrazkiem. Doskonalenie liczenia.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 13.
 • Kulig  – zabawa dydaktyczna. Posługiwanie się określeniami: tyle samo; mniej; więcej.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 12 (źródło: przewodnik metodyczny)
 • W ogrodzie zabawa z elementem równowagi: Śnieżki
 • Droga sanek – wylepianie plasteliną.Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Wiatr i śnieżynki – zabawa orientacyjno - porządkowa

Zimowe zabawy

 • Saneczki – zabawa z elementem biegu
 • Zimowe odgłosy – zabawa ortofoniczna. Ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej. Usprawnianie ruchomych narządów mowy. Wykonywanie ćwiczeń oddechowych. Ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: szu, wiu, dzyń, skrzyp.
 • Porządkujemy obrazki – zabawa dydaktyczna.
 • Ćwiczenia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
 • Celuj śnieżką – zabawa z elementem rzutu
 • Zimowe zabawy – wypowiadanie się na określony temat.
 • Zimowy sprzętt sportowy – praca z kartą zadaniową.
 • „Kto to?” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie spostrzegawczości słuchowej.

Płatki śniegowe

 • Śnieżynki – zabawa orientacyjno – porządkowa
 • Płatki śniegu – rozwiązanie zagadki O.K.Bełczewskiej. Oglądanie i porównywanie gwiazdek śniegowych (źródło: ilustracje, Internet).
 • Gwiazdki śniegowe – praca z kartą zadaniową
 • Umuzykalnienie przy akompaniamencie
 • Obserwacje padającego śniegu w ogrodzie. Płatki śniegu w powiększeniu przez lupę.
 • Śnieg – ćwiczenia oddechowe
 • Płatki śniegowe – samodzielne wycinanki z serwetek

 

Bałwan śniegowy

 • Kulig – zabawa z elementem biegu
 • Bałwan śniegowy – rozmowa tematyczna związana z treścią utworu D. Gellnerowej
 • Kule śniegowe – zabawy zręcznościowe z wykorzystaniem gazet
 • Bałwanek – praca z kartą zadaniową
 • Baw się zdrowo na sportowo – ćwiczenia ogólnorozwojowe i zabawy zespołowe.
 • Poznawanie właściwości śniegu: suchy, sypki, wilgotny. Próby ulepienia bałwanków. Kolorowanie śniegu z wykorzystaniem farb.
 • Bałwanki – praca z obrazkiem. Wyszukiwanie różnic i podobieństw. Rysowanie zimowego pejzażu węglem.
 • Bałwanek i zajączki – zabawa w kole

Zima bywa mroźna

 • Mróz czarodziej – zabawa z elementem pościgu
 • Zima – budowanie wypowiedzi poprawnych gramatycznie na podstawie oglądanych ilustracji
 • Czarodziejskie obrazki – rysowanie świecą i malowanie akwarelą
 • Umuzykalnienie przy akompaniamencie
 • W ogrodzie obserwowanie zimowego krajobrazu – spacer w okolicy przedszkola
 • Wróble i mróz – rozmowa nt. wysłuchanego opowiadania
 • Lodowe zabawy – zabawa badawcza
 • Wróbelki – zabawa ruchowa

Wrony i śnieg

 • Wrony – zabawa orientacyjno – porządkowa
 • Cztery wrony – omówienie treści wiersza T. Kubiaka
 • Wrony na śniegu – praca z kartą zadaniową
 • Ćwiczenia gimnastyczne nr 12 (źródło: przewodnik metodyczny)
 • Na czym zima gra – zapoznanie ze słowami i melodią. Wydobywanie różnorodnych dźwięków z wykorzystaniem kubków po jogurtach.
 • Wrony i śnieg – rysowanie pastelami
 • Po śliskim lodzie – zabawa z elementem równowagi

Sople i sopelki

Zestaw ćwiczeń porannych nr 13

 • Piosenka o soplu – rozmowa nt. treści wiersza T. Sliwiaka
 • Zimowy masażyk – wykonanie masażyków w parach zgodnie z pokazem
 • Ćwiczenia gimnastyczne zestaw własny. Przybory: plastikowe butelki.
 • Pobyt w ogrodzie. Poszukiwanie sopli, budowanie wypowiedzi na temat ich powstawania, porównywanie ich długości.
 • Przyszła zima – słuchanie bajki B. Bielskiej. Rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo – skutkowego w zabawie Co by było gdyby?
 • Zimowe zabawy – zabawa ruchowa do treści bajki.

GRUDZIEŃ (10 -31)

Temat : Już Boże Narodzenie

Cele ogólne:

Poznanie tradycji związanych ze  świętami Bożego Narodzenia.

Zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd w czasie świąt Bożego Narodzenia, ukazanie ich piękna

Temat dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Czekamy na święta Bożego Narodzenia

„Święta Bożego Narodzenia”– oglądanie świątecznych ilustracji w czasopismach dziecięcych.Dzielenie się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami

Zestaw ćwiczeń porannych nr 14

Piękny dzień–  słuchanie bajki U. Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

„Pajace na choince”– zabawa z elementem podskoku.

Świąteczne puzzle” – składanie obrazka z części. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

Umuzykalnienieprzy akompaniamencie pianina

„Samochody" –  zabawa z elementem biegu.

„Przygotowania do świąt”  –  zabawa tematyczna. Wdrażanie do zgodnej zabawy.

Świąteczna choinka

Zestaw ćwiczeń porannych nr 14

„Świąteczna choinka” – oglądanie ozdób na udekorowanej choince w sali.Posługiwanie się określeniami: na górze, na dole, obok, pod,  nad,na środku.

„Choinka” – kolorowanie obrazka konturowego.Wdrażanie do prawidłowego trzymania kredki

Baw się zdrowo na sportowo”- zajęcia sportowe

„Wiatraczki na choince” –  zabawa orientacyjno-porządkowa

Choinkowe ozdoby” – praca z obrazkiem.Poznanie sposobów dekorowania choinek dawniej i dziś

Święta tuż, tuż…

„Choinka” – układanie z mozaiki geometrycznej Rozpoznawanie wśród figur kształtu trójkąta

Zestaw ćwiczeń porannych nr 14.

Opowiadanie o przygotowaniach przedświątecznych w domach rodzinnych dzieci: kto ubiera choinkę, nakrywa do stołu, jakie są potrawy na stole, kiedy śpiewa się kolędy

Umuzykalnienieprzy akompaniamencie pianina .Utrwalenie programu artystycznego na spotkanie wigilijne w przedszkolu

Kolorowe bombki”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Choinka cała w bombkach” – wykonanie zadania z wyprawki.

Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej przy odwzorowaniu układu oraz sprawności manualnej.

„Myszki i kot” –  zabawa z elementem pościgu

Kolorowe bombki

Zestaw ćwiczeń porannych nr 14.

„Echo rytmiczne”– zabawa słuchowo-rytmiczna.

„Szukaj bombki w kolorze...”–  zabawa dydaktyczna. Wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy

Bombki” – praca plastyczna. Rozwijanie pomysłowości i sprawności manualnej

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 13

W ogrodzie „Berek – przyklejony”–  zabawa z elementem pościgu

Bombki na choince” –  zabawa orientacyjno - porządkowa

Czekamy na  Świętego Mikołaja

„Wymarzony prezent” – swobodne wypowiedzi dzieci.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 14

Mikołaj – słuchanie wiersza W. Chotomskiej.Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści

Zaprzęg Świętego Mikołaja”– zabawa z elementem biegu.

„Mikołaj” – wykonanie zadania z wyprawki

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 13

„Worek Mikołaja”– rysowanie flamastrami.Odzwierciedlanie w formie plastycznej własnych marzeń. Wdrażanie do prawidłowego trzymania

flamastra.

Mikołaj z workiem prezentów” –  zabawa naśladowcza

Gwiazdy, gwiazdki, gwiazdeczki

Zestaw ćwiczeń porannych nr 15

Gwiazdki”– ćwiczenia oddechowe

Gwiazda betlejemska” –  oglądanie poinsecji, kwiatu gwiazdy betlejemskiej. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. Rozumienie wieloznaczności określenia gwiazda betlejemska.

Świecą gwiazdki” -  zabawa orientacyjno-porządkowa.

Gwiazda betlejemska” – wykonanie zadania z wyprawki. Doskonalenie umiejętności posługiwania się pędzlem i farbą

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina-próba do występu wigilijnego dla rodziców

Gwiazdy, gwiazdki, gwiazdeczki” – zabawa dydaktyczna.

Porządkowanie gwiazdek wg wielkości.

„Śniegowe gwiazdki”– zabawa z elementem biegu.

Papierowe ozdoby

„Paw” – oglądanie albumów o zwierzętach.Omawianie wyglądu pawia – zwrócenie uwagi na wzory i kolorystykęogona.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 15

„Pawie oczka” – wykonanie zadania z wyprawki.Doskonalenie sprawności nakładania i dopasowywania. Rozumienie określenia pawie oczko

„Baw się zdrowo na sportowo” - zajęcia sportowe

W ogrodzie - rysowanie patykiem po śniegu

„Łańcuch na choinkę”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

Spotkanie wigilijne w przedszkolu z rodzicami, krótka część artystyczna  dzieci, śpiewanie kolęd, poczęstunek.

Dzwonki, dzwoneczki

Cisza ” – zabawa dydaktyczna.Wdrażanie do zachowania ciszy

Zestaw ćwiczeń porannych nr 15

O aniołku, który zgubił dzwoneczek” – słuchanie bajki A. Galicy. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych

„Dzwonek”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Liczenie w dostępnym zakresie

Rozumienie pojęcia rytm.

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina

Pieski na spacerze” –  zabawa z elementem czworakowania.

„Dzwony i dzwoneczki” – zabawa dydaktyczna

Grające dzwonki

„Skąd słychać dzwonek?” –  zabawa dydaktyczna.Orientowanie się w kierunku z którego dochodzi dźwięk

Zestaw ćwiczeń porannych nr 15

„Dzwony”  –  zabawa ilustrująca ruchem treść wiersza K. Sąsiadka.

Kształtowanie umiejętności słuchania i obserwowania.

Ćwiczenia ortofonicznena zgłoskach: bum – bum, bim – bam, dzyń – dzyń, dzyń – dzyliń

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 14

„Piłeczki – dzwoneczki” –  zabawa z elementem podskoku.

„Gra na dzwonkach” – zabawy z instrumentami.

Świąteczne prezenty

„Kolędujemy” – śpiewanie znanych kolęd.Wytwarzanie świątecznego nastroju

Zestaw ćwiczeń porannych nr 15.

Prezenty– słuchanie wiersza Doroty Gellner.Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

„Otwieramy paczki” – zabawa ruchowa

„Świąteczna paczka” – wykonanie ćwiczenia w kartach.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 14

„Stań na jednej nodze”– zabawa z elementem równowagi.

„Już Boże Narodzenie” – słuchanie bajki Beaty Bielskiej. Uważne słuchanie utworu.

Otwieranie paczek z prezentami od Mikołaja dla całej grupy.

Dowolne zabawy nowymi zabawkami.

 Świąteczne zapachy     

Kolorowanie obrazków o tematyce świątecznej

„Zaprzęgi”–zabawa orientacyjno- porządkowa

Świąteczne zapachy”- słuchanie i rozmowa na temat treści wiersza M.Skorek

Świąteczne składanki– układanie obrazków z pociętych kartek pocztowych

Umuzykalnienieprzy akompaniamencie pianina

„Płatki śniegu”- zabawa ruchowa

Składanie sobie życzeń świątecznych

Odwiedził mnie

Św. Mikołaj

Słuchanie popularnych kolęd

Wiatr i śnieżynki”- zabawa orientacyjno – porządkowa

Rozmowa na temat minionych świąt i prezentów

Mój prezent od Św.Mikołaja – malowanie farbami plakatowymi

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych- zabawy z szarfą

Zabawa dydaktyczna„Czarodziejski worek”

„Wędrówki  Mikołaja”- zabawa ruchowa

Magiczna choinka

 

 

 

 „Kto potrafi?”-zabawa ruchowa

Wysłuchanie i rozmowa o treści wiersza. B Szelągowskiej „Choinka”

Rozwiązywanie zagadeksłownych o świętach

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych- ćwiczenia tułowia

Zabawa dydaktyczna„Liczymy do 5”

 Na powietrzu- zabawy na śniegu

Przejdź pod gałązkami choinki”- zabawa z elementem czworakowania

Idzie Nowy Rok

Rozmowa o zwyczajach sylwestrowych

Zabawa ruchowa„Bal sylwestrowy ”

Rozmowa z dziećmi o przyjściu Nowego Roku

Zabawy rytmiczne przy akompaniamencie pianina

Taniec balonów”- zabawy z balonami

Składanie sobie życzeń z okazji nadchodzącego Nowego Roku

GRUDZIEŃ (3 - 7)

Temat tygodniowy: Twórcze zabawki i zabawy.

Cele ogólne:

 • Prowadzenie badań poprzez doświadczenia i obserwacje.
 • Nabywanie umiejętności pracy w zespole oraz samodzielnego radzenia sobie w sytuacji zadaniowej.
 • Czerpanie radości z zabawy oraz z samodzielnie wykonanych projektów zabawek.

Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Przygody Smoka Bazylego

 • Tęcza na niebie – zabawa integracyjna z klamerkami
 • Segregowanie surowców wtórnych ze względu na materiał z jakiego są wykonane na podstawie wiersza W. Dudzińskiego „Ekologiczne przygody Smoka Bazylego”.
 • Barwne kafelki – malowanie akwarelami na chusteczkach higienicznych
 • Umuzykalnienie do akompaniamentu.
 • Wprowadzenie gier „kręgle”; „3 kubki”; „puzzle z widokówek”, „przerzuć piłeczkę, piórko” i wspólnie ustalenie zasad zabawy.
 • Celuj do kosza  – zabawa z elementem rzutu.

Bajkowa kraina z folii i klamerek

 • Gazetowy slalom – tor przeszkód
 • Doświadczenia poszukujące z wykorzystaniem metody Celestyna Freineta – przybory worki foliowe. Samodzielne zdobywanie doświadczeń poprzez twórcze rozwiązywanie problemów metodą zadaniową.
 • Stemplowanie nietypowymi przedmiotami – praca plastyczna.
 • Ćwiczenia gimnastyczne „ Baw się zdrowo na sportowo”
 • Doświadczenia poszukujące – Bajkowa kraina z klamerkami.
 • Biegnij dookoła  -  zabawa ruchowa

Sam zrobię instrument

 • Ćwiczenia poranne zestaw własny. Przybory: rolki po papierze
 • Konstruowanie instrumentów z wykorzystaniem surowców wtórnych. Eksperymentowanie z dźwiękiem różnego wypełnienia grzechotek.
 • Umuzykalnienie do akompaniamentu. Akompaniament do piosenki z wykorzystaniem samodzielnie wykonanych instrumentów.
 • Doświadczenia poszukujące – zabawy patyczkami.
 •  Zabawy ruchowe z gumą całą grupą.

Pomocnik Mikołaja

 • Ćwiczenia poranne oparte na metodyce Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Rozmowa tematyczna na podstawie wiersza B. Formy „Spotkanie z Mikołajem”.
 • Zdobywamy medal Pomocnika Mikołaja metodą zadaniową.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych zestaw własny. Przybory: puste butelki.
 • Doświadczenia poszukujące – zabawy z wykorzystaniem gumek recepturek
 • Przeszkody na drodze – zabawa z elementem równowagi

Burza w butelce wody

 • Butelkowy slalom z elem. rywalizacji – zabawa zespołowa
 • Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej: Odmierzanie czy wody w butelce jest tyle samo. Dowiaduję się, w jakich butelkach sprzedawane są napoje (pół litra, jeden litr, dwa litry).
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 10 (źródło: przewodnik)
 • Naklejanki z kolorowych metek – praca plastyczna.
 • Balansowanie z kubkiem - zabawa z elementem równowagi

LISTOPAD (26-30)

Temat dwutygodniowy: Wieje i pada

Cele ogólne:

 • Dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni. 
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
 • Poznanie zasad bezpiecznego zachowania w czasie burzy.

        Temat dnia

                      Wielokierunkowa  aktywność  dzieci

Deszczowa pogoda

Deszczowa pogoda”– obserwacja przez okno deszczowej pogody. Określanie pogody charakterystycznej dla późnej jesieni

„Słońce i deszcz”- zabawa orientacyjno-porządkowa

Spacer w deszczu– słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworu. Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.

Na deszczową pogodę” – zabawa dydaktyczna.Wybieranie spośród ubrań tych, które chronią przed deszczem i zimnem

Przeskocz przez kałużę” –  zabawa z elementem skoku.

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina

W ogrodzie „Omijaj kałuże na spacerze”- zabawa bieżna

„Wieje i pada” –  zabawa ortofoniczna. Wykonywanie ćwiczeń artykulacyjnych na zgłoskach: brzdęk, puk, plusk, chlap, plask

Deszczowy spacerek

 Zimno – ciepło”– zabawa dydaktyczna.Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej

Deszczowy spacerek” –  zabawa ilustrująca ruchem treść wiersza K. Sąsiadka. Kształtowanie umiejętności słuchania i obserwowania.

Rozwijanie sprawności manualnej.

„Chowamy się pod parasol” – zabawa z chustą animacyjną.

Parasol”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Swobodne rysowanie drobnych elementów i kształtów nieregularnych

„Baw się zdrowo na sportowo”- zajęcia sportowe

Kolorowy parasol” –  zabawa w kole

„Parasole i dzieci”– zabawa dydaktyczna.Posługiwanie się określeniami: tyle samo, mniej, więcej

Kałużowe zabawy

„Omińkałużę”- zabawa ruchowa z elementem równowagi

Kolorowe kalosze” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej. Rozumienie pojęcia para. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.

Kalosze i deszcz– słuchanie wiersza Urszuli Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

Ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach: hopsa – hopsa, plusku – plusku, kap – kap – kapu, plask – plask.

Po kałużach i po błocie” –  zabawa naśladowcza

„Kalosze” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Doskonalenie umiejętności rysowania po śladzie  krótkich pionowych linii

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina

„Kałuże” –  ćwiczenia oddechowe.Rozwijanie pojemności płuc

Szaruga jesienna

Słońce, deszcz”- zabawa ruchowa

„Jesienna szaruga”- słuchanie i omówienie treści wiersza B.Forma

Wyjaśnienie pojęcia jesienna szaruga

Wiatr”- zabawa naśladowcza

Praca plastyczna „Jesienna szaruga”- technika łączona

Zestaw ćwiczeń gimnastycznychnr 10

W poszukiwaniu jesiennej szarugi- spacer po najbliższej okolicy

Kałuże”- zabawa z elementem skoku

Burza jest groźna

Budujemy z klocków” – zabawy konstrukcyjne. Poszerzanie doświadczeń konstrukcyjnych. Zgodne współdziałanie w zespole.

Burza w lesie– słuchanie opowiadania Olgi K. Bełczewskiej.

Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące

jego treści. Poznanie zasad bezpiecznego zachowania w czasie burzy

„Burza”– zabawa orientacyjno-porządkowa

„Burza” – wykonanie zadania z wyprawki.Swobodne tworzenie punktów i plam na dużej powierzchni

Zestaw ćwiczeń gimnastycznychnr 10 (źródło: przewodnik)

Przejdź przez obręcz” – zabawa z elementem czworakowania

„Burza”– zabawa słuchowo-ruchowa. Rozwianie koordynacji słuchowo-ruchowej

LISTOPAD  (19 – 23.11)

Temat tygodniowy: Jak aktor w teatrze

 Cele ogólne:

 • Posługiwanie się pojęciami związanymi z teatrem.
 • Podejmowanie zadań związanych z odtwarzaniem ról w scenkach.
 • Zdobywanie wiedzy i doświadczenia w realizowaniu teatru cieni.
 • Tworzenie charakteryzacji zgodnie z przyjętą rolą.
 • Współdziałanie w zespole podczas tworzenia scenografii i gromadzenia potrzebnych rekwizytów.

Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Zaczarowany świat teatru

 • Róbcie to co ja – zabawa ruchowa z elementem naśladownictwa
 • Słuchanie wiersza „Takie miejsce”:  rozmowa o teatrze – odwoływanie się do doświadczeń dzieci, przywoływanie wspomnień, zachęcanie do swobodnych wypowiedzi.
 • Wspólne tworzenie mapy pojęciowej – zapisywanie skojarzeń dzieci do pojęcia teatr, budowanie słowniczka pojęć teatralnych: scena, rekwizyty, kurtyna, aktor, gong, widownia, scenografia, oświetlenie.
 • Prezentacja planszy i jej omówienie: odczytywanie nazw i wskazywanie odpowiadających im desygnatów
 • Umuzykalnienie przy akompaniamencie.
 • Kącik teatralny w sali: wspólne ustalenia dotyczące wyposażenia kącika teatralnego w sali – wykorzystanie techniki burza mózgów.
 • Piłka goni piłkę – zabawa zespołowa

Różne teatry

 • Ćwiczenia poranne zestaw własny. Przybory: klamerki do bielizny.
 • Aktor - wprowadzenie do tematu poprzez rozwiązanie zagadki – wyjaśnienie znaczenia pojęcia  aktor. Uzupełnienie słownika teatralnego o nowe pojęcia: spektakl, choreografia, reżyser (dopisanie do mapy pojęciowej).
 • Omawianie i oglądanie zgromadzonych lalek teatralnych: kukiełka, pacynka, marionetka, cienie chińskie – porównywanie eksponatów. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Czym różni się spektakl, w którym grają aktorzy, od tego z lalkami? Dostrzeganie podobieństw i różnic. Zabawy animacyjne z wykorzystaniem lalek teatralnych.
 • Ćwiczenia gimnastyczne. Baw się zdrowo na sportowo.
 • Odgrywanie krótkich scenek korzystając z różnych rodzajów lalek.
 •  Praca z kartami zadaniowymi – kolorowanie obrazka, dorysowywanie elementów; wyszukiwanie różnic dwóch obrazków.
 • Rybki w sieci – zabawa ruchowa

Teatralna garderoba

 • Nauka tańca w kręgu „Mikonos”
 • Słuchanie wiersza „W teatralnej garderobie”. Wizyta w teatralnej garderobie, wybór strojów i rekwizytów do wyobrażonej roli.
 • Tworzenie wybranej przez dziecko charakteryzacji na podstawie obrazków (wyjaśnienie pojęcia charakteryzacja). Prezentacja rekwizytów do charakteryzacji.
 • Zabawy w teatr, połączone z tworzeniem własnych scenek i tekstów: prezentacja aktorów – wypowiedzi na temat: Kim jestem? Miniscenki przygotowane przez dzieci.
 • Umuzykalnienie przy akompaniamencie.
 • Opowieść ruchowa „Teatralne ABC” – według opowiadania „W teatrze”; rozwijanie umiejętności interpretacji ruchowej słuchanej treści i przyswajanie obowiązujących norm społecznych.
 • Gąski, gąski do domu – zabawa bieżna

Wycieczka do teatru

 • Wyjazd autokarem i powrót na obiad.
 • Oglądanie przeźroczy (tytuł bajki wybrany przez dzieci)
 • Praca z kartą zadaniową.
 • Naśladuj ludzika – zabawa rozwijająca kształtowanie orientacji przestrzennej

Teatr cieni

 • Krasnoludek do domu – zabawa bieżna
 • Projektowanie teatru cieni: słuchanie wiersza „Teatr cieni”, poznanie zjawiska powstawania cienia, dostrzeganie efektów wizualnych i określanie różnic między aktorem, który gra w planie żywym, a aktorem grającym za ekranem.
 • Próby gry w teatrze cieni – próby animacji sylwet, zabawa z wykorzystaniem tekstu, improwizacje animacyjne według dowolnych treści.
 • Praca plastyczna „Afisz teatralny” rozwijanie umiejętności zespołowego planowania pracy: wybór sztuk teatralnych, do których zostaną wykonane afisze, wykonanie prac z wykorzystaniem materiałów wybranych przez dzieci.
 • Ćwiczenia gimnastyczne wg metody RR Weroniki Sherborn
 • Praca z kartami zadaniowymi do wyboru: kolorowanie obrazka, wyszukiwanie określonych szczegółów i ich przeliczanie, rozróżnianie i nazywanie postaci z bajki; wyszukiwanie różnic na obrazkach, układanie obrazka z części.
 • Grozik – zabawa ze śpiewem. 

LISTOPAD  (5 – 16)

Temat dwutygodniowy: Zwierzęta szykują się do zimy

Cele ogólne:

 • Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie.
 • Poznanie zwierząt, które zapadają w sen zimowy.
 • Zapoznanie z ptakami odlatującymi do ciepłych krajów: dzika gęś, bocian, jaskółka, szpak, skowronek.

Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Zimowe śpiochy

 • „Zwierzęta szykują się do zimy” – oglądanie albumów przyrodniczych. Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 7.
 • Zimowe śpiochy – słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.
 • „Zajączki  lesie”– zabawa z elementem podskoku.
 • „Kto śpi w zimie, a kto nie?” – zabawa dydaktyczna. Porządkowanie obrazków zwierząt na te, które w zimie śpią i te, które nie śpią zimą.
 • Umuzykalnienie przy akompaniamencie
 • W ogrodzie „Berek – kucanka” –  zabawa ruchowa
 • „Zajączki i lis” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • „Zajączki” – zabawa ilustrująca ruchem treść wiersza Władysława Broniewskiego.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń.

Wiemy, które zwierzęta przesypiają zimę

 • Zajączki – zabawa z elementem powtarzania rytmu
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 7.
 • „Czy to zwierzę w zimie śpi?” – zabawa dydaktyczna. Utrwalanie wiadomości na temat zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy.
 • Baw się zdrowo na sportowo – ćwiczenia ogólnorozwojowe i zabawy zespołowe.
 • W ogrodzie „Powódź” –  zabawa ruchowa.
 • „Zwierzątka” – zabawa ruchowa. „Zimowe śpiochy” – kolorowanie obrazków konturowych. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Zwierzęta szykują się do zimy

 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 6.
 • „Jak zwierzęta szykują się do zimy?” – ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej. Usprawnianie ruchomych narządów mowy. Wykonywanie ćwiczeń oddechowych. Ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: hop – skik, tup – tup, mmm.
 • Umuzykalnienie przy akompaniamencie
 • „Niedźwiadki i pszczoły” – zabawa z elementem równowagi.
 • „Miś” – wykonanie obrazka techniką origami płaskie z koła. Rozwijanie spostrzegawczości, precyzji ruchów i dokładności.
 • „Lecą ptaki”  –  zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • „Kto to?” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie spostrzegawczości słuchowej.

Niedźwiedź zapada w sen

 • „Zimowe mieszkanie niedźwiedzia” – zabawa dydaktyczna. Posługiwanie się określeniami: mały – większy – największy.
 • „Niedźwiedzia wędrówka” – zabawa z elementem czworakowania.
 • „Niedźwiadek” – wykonanie zadania z wyprawki. Swobodne posługiwanie się farbą i pędzlem.
 • Zestaw ćwiczenia gimnastycznych nr 6 (źródło: przewodnik)
 • W ogrodzie „Zagubiony miś” – zabawa terenowa
 • „Jak narysować misia” – omówienie sylwetki pluszowego misia i rysunek pod dyktando
 • „Przewróć kręgiel” – zabawa z elementem rzutu i celowania

 

Zapasy wiewiórki

 • „Zapasy wiewiórki”  – oglądanie przysmaków wiewiórki. Rozpoznawanie i nazywanie szyszek, żołędzi, orzechów włoskich i laskowych. Posługiwanie się nazwami przyrodniczymi: wiewiórka, mysz, żołędzie, szyszki, orzechy, kłos z ziarnem.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 7.
 • „Wiewiórka” – praca z obrazkiem. Wypowiadanie się na temat obrazka.
 • „Wiewiórka” –  zabawa ilustrująca ruchem treść wiersza K. Sąsiadka. Kształtowanie umiejętności słuchania i obserwowania. Rozumienie wyrażenia: gromadzenie zapasów.
 • „Skaczące wiewiórki” – zabawa z elementem skoku.
 • „Zapasy wiewiórki” – wykonanie zadania z wyprawki. Tworzenie zbiorów i przeliczanie w nich elementów od jednego do czterech.
 • „Wiewiórki szukają dziupli”
 • –  zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • „Myszka i serek” – zabawa z wykorzystaniem wiersza Bolesława Kołodziejskiego. Doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej.

Anatol i leśne zwierzęta

 • „Puzzle” – układanie z części obrazków związanych z tematem. Doskonalenie spostrzegawczości.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 8.
 • Zwierzęta szykują się do zimy – słuchanie bajki Beaty Bielskiej.  Wdrażanie do uważnego słuchania.
 • „Przebudzenie”– zabawa ruchowa do bajki.
 • „Anatol w zaczarowanej krainie zwierząt” – ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej. Rozwijanie mięśni narządów mowy na zgłoskach: szu, mrr, hop – skik, ćwir, kra. Ćwiczenia oddechowe
 • Umuzykalnienie przy akompaniamencie.
 • „Anatol i leśne zwierzęta” – zabawa dydaktyczna. Budowanie wypowiedzi na zadany temat.
 • „Idą zwierzęta”  – zabawa naśladowcza.

Jeż w zimie śpi

 • Jeż – słuchanie piosenki Zapoznanie ze słowami i melodią.
 • Spotkanie z jeżem  - zabawa metodą opowieści ruchowej.
 • „Liczymy jeże” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie liczenia w zakresie 4.
 • Posługiwanie się określeniami: duży, mały, nad, pod, więcej, mniej, tyle samo, niżej, wyżej, dwa, trzy.
 • „Jeż” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Doskonalenie umiejętności rysowania krótkich kresek i kolorowania powierzchni.
 • Baw się zdrowo na sportowo – ćwiczenia ogólnorozwojowe i zabawy zespołowe.
 • „Idą jeże”  –  zabawa z elementem czworakowania.
 • Jeż – utrwalanie piosenki. Podejmowanie prób wspólnego śpiewania.

 

Jeż, wiewiórka i niedźwiedź

 • „Przeszkody po drodze” – zabawa z elem. równowagi
 • „Jeż, wiewiórka i niedźwiedź” – rozwiązywanie zagadek Bożeny Godzimirskiej.
 • Utrwalanie wiadomości przyrodniczych dotyczących jeża, wiewiórki, niedźwiedzia.
 • „Słucham i gram”– zabawa rytmiczna. Rozwijanie poczucia rytmu. Gra na instrumencie perkusyjnym – bębenku
 • „Jeż”  –  wykonanie sylwetki jeża z gotowych elementów - papieroplastyka. Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Umuzykalnienie przy akompaniamencie.
 • „Goście Anatola”– zabawa dydaktyczna. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.
 • „Celuj woreczkiem” –  zabawa z elementem rzutu.

Jesienią ptaki odlatują do ciepłych krajów

 • „Kolorowe wzory” – układanie z mozaiki geometrycznej.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 8.
 • „Dzikie gęsi” – słuchanie wiersza Henryka Rostworowskiego. Wdrażanie do uważnego słuchania i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworu.
 • „Piórka” – ćwiczenia oddechowe. Wydłużanie fazy wydechu, rozszerzanie wydolności oddechowej płuc. Rozumienie pojęcia odlot ptaków.
 • „Odlatują ptaki” –  zabawa naśladowcza.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7 (źródło – przewodnik).
 • „Ptaki, które odlatują jesienią” – praca z obrazkiem. Poznanie ptaków, które odlatują jesienią.
 • „Ptak” –  wykonanie ćwiczenia w kartach. Rysowanie linii po śladzie i samodzielnie.
 • „Wróble na płocie” – zabawa z elem. biegu

Zimowe mieszkania zwierząt

 • „Leśna dróżka” –  zabawa z elementem równowagi.
 • Wiercipiętek ogląda mieszkania na zimę– słuchanie opowiadania Mateusza Galicy. Wdrażanie do uważnego słuchania i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworu.
 • „Leśne dróżki” – malowanie farbami. Prowadzenie dowolnych linii nieregularnych biegnących w różnych kierunkach.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3 (źródło – przewodnik).
 • „Liski wracają do nory” –  zabawa z elementem czworakowania.
 • „Czyje to mieszkanie?” – zabawa dydaktyczna. Wykorzystanie w zabawie wiedzy zdobytej na zajęciach
 • „Chodzi lisek koło drogi” – zabawa ze śpiewem. Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

PAŹDZIERNIK  (29 – 2.11)

Temat tygodniowy: Jesień w parku

 Cele ogólne:

-        Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią – zmiana koloru i  opadanie liści.

-        Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych i iglastych oraz ich owoców.

-        Przyswojenie nazw przyrodniczych: dąb, żołądź. Łączenie nazwy z wyglądem

Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Liście i listeczki

„Liście na wietrze"– zabawa orientacyjno-porządkowa.

Liście – rozwiązanie zagadki Olgi K. Bełczewskiej. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej – drzewa liściaste i iglaste.

„Liście szumią i szeleszczą”. Ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach: szsz;  szu – szu

„Liście” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Doskonalenie sprawności manualnej i dokładności w uzupełnianiu całości.

Umuzykalnienie przy akompaniamencie. Zabawa z rozpoznawaniem kierunku podmuchu wiatru do piosenki „Wietrzyk psotnik”

W ogrodzie – tworzenie bukietów z liści. Utrwalanie nazw drzew.

„Liście i listki”– działanie dzieci. Porównywanie kształtów i wielkości liści.

„Celuj szyszką, kasztanem do koszyka” –  zabawa z elementem celowania.

Z dębu spadają żołędzie

„Zabawy żołędziami” – działanie dzieci. Rozumienie określeń rząd, szereg. Doskonalenie liczenia. Utrwalenie pojęć: wyżej, niżej, na górze, na dole

Żołędzie– słuchanie wiersza Agnieszki Galicy. Wdrażanie do uważnego słuchania i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworu.

„Wędrujący języczek”– ćwiczenie mięśni narządów mowy.

„Żołędzie” –  wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Ćwiczenia gimnastyczne. Baw się zdrowo na sportowo.

 „Spadające żołędzie” –  zabawa z elementem podskoku.

„Dębowy liść” – wykonanie zadania z wyprawki. Ćwiczenie sprawności palców i rozwijanie cierpliwości.

Kasztankowe granie

„Zbieram kasztany”  –  zabawa ruchowa

„Porządki w kąciku przyrody” – działanie dzieci. Segregowanie okazów przyrodniczych wg rodzajów.

„Kasztany i żołędzie” – zabawa dydaktyczna. Porównywania liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary.

„Konik” – wykonanie zadania z wyprawki. Doskonalenie sprawności manualnych.

Umuzykalnienie przy akompaniamencie. Dwa kasztanki– słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią.  „Kasztanowe granie” – zabawa rytmiczna. Doskonalenie poczucia rytmu.

W ogrodzie –  obserwowanie drzew. Poznanie budowy drzewa: pień, konary, gałęzie, liście.

„Dwa kasztanki” – wykonanie układu ruchowego do piosenki. Wdrażanie do sprawnego poruszania się w korowodzie.

„Spadające kasztany”–  zabawa z elementem podskoku.

Skarby jesieni

Zestaw ćwiczeń porannych nr 9.

„Jesienne zabawy” –  zabawa dydaktyczna. Wdrażanie do szybkiej reakcji na sygnał wzrokowy, słuchowy

„Skarby jesieni”– rozwiązywanie zagadek Joanny Wasilewskiej. Wiązanie opisu słownego z treścią obrazka.

„Obrazki z liści” – tworzenie kompozycji. Układanie kompozycji z różnorodnych liści.

Ćwiczenia gimnastyczne nr 10 (źródło: przewodnik)

„Jesień w parku” – słuchanie bajki Beaty Bielskiej. Rozmowa tematyczna na odstawie treści.

„Ptak z liści” – wykonanie zadania z wyprawki. Rysowanie pastelami.

„Zwierzęta w parku” –  zabawa elementem czworakowania.

PAŹDZIERNIK (22 - 26)

Temat tygodniowy: Kropelka Czarodziejka

Cele ogólne:

-         Wielozmysłowe poznawanie wody w trzech stanach skupienia.

-         Eksperymentowanie oraz wyciąganie wniosków z doświadczeń.

-         Posługiwanie się nazwami pór dnia i pór roku z zachowaniem ich kolejności.

Temat dnia

Formy aktywności dzieci

 • Jak chmurka deszczem się stała
 • Słońce świeci, deszczyk pada – zabawa orientacyjno porządkowa
 • Przygoda kropelki – słuchanie opowiadania B. Szurowskiej. Omówienie wędrówki kropelki w 3 stanach skupienia.
 • Kropi i leje – słuchanie i nazywanie rozpoznanych odgłosów deszczu (płyta CD). Naśladowanie nasilającego się deszczu z wykorzystaniem chusty animacyjnej                           i instrumentów perkusyjnych.
 • Kto się skrył pod parasolem – praca z kartą zadaniową .Samodzielne rysowanie parasola zgodnie z instrukcją słowną i graficzną.
 • Umuzykalnienie przy akompaniamencie – zapoznanie z tekstem i melodią piosenki „Kropelka Czarodziejka”. Zabawa z wystukiwaniem rytmu oraz nauka układu ruchowego.
 • Który z kolei – zabawa dydaktyczna . Stosowanie liczebników porządkowych.
 • Celuj do kosza  – zabawa z elementem rzutu.

Jak kropelka wiatr spotkała

 • Psotny wietrzyk – zabawa metodą opowieści ruchowej
 • Wiatr i grusza – słuchanie opowiadania L. Łącz inscenizowanego sylwetami 
 • Zabawa z wiatrem – improwizacje ruchowe zgodne z podanym tematem
 • Napędzane przez wiatr – klasyfikowanie obrazków. Podsumowanie zjawiska wykorzystania wiatru w służbie człowiekowi.
 • Ćwiczenia gimnastyczne „ Baw się zdrowo na sportowo”
 • Burza w szklance wody – zabawa badawcza. Doskonalenie umiejętności dmuchania przez słomkę z różnym natężeniem. Wypowiedzi nt. zaobserwowanego zjawiska.
 • Biegnij dookoła  -  zabawa ruchowa

Jak kropelka moc słońca

 • Ćwiczenia poranne zestaw własny. Przybory: krążki.
 • Cień – Słuchanie wiersza L. Kerna. Naśladowanie czynności wymienionych w wierszu       z wykorzystaniem efektu światła i cienia.
 • Trzy pory dnia i cień – rozpoczęcie eksperymentu kontynuowanego przez kolejne dni. Rysowanie cienia rzucanego przez pionowo ustawiony patyk w trzech porach dnia w dni słoneczne. Eksperyment przeprowadzony w sali.
 • Umuzykalnienie do akompaniamentu.  Nauka melodii i tekstu piosenki „Dzieci i światła”.
 • Słoneczko – dopasowywanie ilustracji do kolejnej czytanej zwrotki wiersza B. Szurowskiej. Utrwalenie nazw pór dnia.
 • Dzieci i drzewa – zabawa ruchowa

Jak kropelka w parę się zmieniła

 • Ćwiczenia poranne oparte na metodyce Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Podaj mi proszę – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie umiejętności językowych. Stosowanie form grzecznościowych.
 • Zabawa do piosenki „Hej chusteczko”
 • Kiedy widać parę wodną – przeprowadzenie eksperymentu. Omówienie zjawiska parowania wody.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7 (źródło: przewodnik)
 • Padający deszcz – wykonanie karty zadaniowej poprzedzone doświadczeniem „Wiatr niesie krople deszczu”.
 • Przeszkody na drodze – zabawa z elementem równowagi

Jak z kropli deszczu śnieżynka powstała

 • Po krętych dróżkach - zabawa z elementem równowagi
 • Kropelka w czterech porach roku – rozmowa tematyczna z wykorzystaniem wiersza „Śnieżek”. Oglądanie kostek lodu zamrożonych dzień wcześnie i dziś rano. Wielozmysłowe porównywanie ich twardości i prędkość rozpuszczania w wodzie zimnej i ciepłej
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8 (źródło: przewodnik)
 • Czas i rytmy – wnioskowanie o regularnościach w układach rytmicznych; przemienność  pór roku. Konstruowanie kalendarzy.
 • Wiatr i śnieżynki – zabawa ruchowa

PAŹDZIERNIK(15 – 19)

TEMAT TYGODNIOWY: GRZYBY

Cele ogólne:

 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią.
 • Zapoznanie z nowym środowiskiem przyrodniczym –  las.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej  o nazwy grzybów.

 

Temat dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

 

Jesienny las

„Bawimy się”– swobodne zabawy w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami. Porządkowanie miejsca zabawy.

Grzybki”- zabawa z elementem równowagi

Jesienny las”-  praca z obrazkiem.Zapoznanie z nowym środowiskiem przyrodniczym – rośliny, zwierzęta.

„Jesienne liście” – zabawa z elementem biegu.

Grzyby – słuchanie bajki Beaty Bielskiej.Wdrażanie do uważnego słuchania. Rozwijanie wyobraźni

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina.

Korale jarzębinowe” –  zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Grzybowe domki” – zabawa dydaktyczna.Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.

„Co słychać w lesie?”– ćwiczenia ortofoniczne

Grzybobranie

Grzyby” –  oglądanie atlasu grzybów.Wzbogacanie słownika

o nazwy grzybów. Rozumienie określeń: grzyby jadalne, grzyby trujące.

„Zbieramy grzyby”- zabawa naśladowcza

Zbieramy grzyby”– zabawa dydaktyczna.  Wdrażanie do uważnego słuchania.

„Grzybek stoi na jednej nodze” –  zabawa z elementem równowagi

„Grzybobranie”– wprowadzenie nowej  gry. Zapoznanie z regułami gry, wdrażanie do ich przestrzegania i godzenia się z przegraną.

Muchomorów nie zbieramy

„Mało nas”- zabawa integracyjna ze śpiewem

„Kto to mówił?” – zabawa słuchowa. Doskonalenie spostrzegawczości słuchowej.

„Grzybki”- praca z obrazkiem. Rozpoznawanie i  nazywanie grzybów: kurki, prawdziwka, muchomora. Wskazywanie muchomora - grzyba niejadalnego

Umuzykalnienie przy akompaniamencie panina

„Muchomor” – odgadywanie odsłanianego fragmentami obrazka przedstawiającego muchomora. Omówienie wyglądu muchomora Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej .

„Muchy i muchomor”– zabawa orientacyjno-porządkowa

Grzyby marynowane i suszone

 „Dwie kurki” – praca z obrazkiem.Poznanie wieloznaczności wyrazu kurka.

„Grzybki” –  zabawa ilustrująca ruchem treść wiersza Krzysztofa Sąsiadka.Kształtowanie umiejętności słuchania i obserwowania.

Grzyby  –  wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie sprawności manualnej.

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5. Kształtowanie umiejętności współdziałania.

Suszone grzybki” – zabawa dydaktyczna.Odwzorowywanie układu o powtarzającym się rytmie.

Zajączki” –  zabawa z elementem podskoku.

PAŹDZIERNIK (8 - 12)

Temat tygodniowy: Pędzą auta kolorowe

Cele ogólne:

 • Rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie.
 • Śmiałe posługiwanie się materiałem plastycznym podczas tworzenia wymyślnego pojazdu.
 • Zapoznanie się z zawodem mechanika samochodowego i kierowcy rajdowego.
 • Przełamywanie nieśmiałości w zadawaniu pytań i gromadzenie wiedzy na podstawie oglądanych pozycji książkowych.

Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Koła i kółeczka

 • Zwykłe i niezwykłe pojazdy na kołach – rozmowy tematyczne na podstawie przyniesionych przez dzieci książeczek.
 • Zestaw ćwiczeń porannych – zestaw własny
 • Bajka o kółku – słuchanie bajki J. Święcickiej. Wybranie obrazków pasujących do treści.
 • Zabawa metodą opowieści ruchowej do wiersza M. Terlikowskiej. Wykorzystanie obręczy jako rekwizytu do zabawy.Umuzykalnienie do akompaniamentu.  Zabawa do melodii piosenki „Dzieci i światła”.
 • Samochody na ulicy – zabawa z elementem biegu.
 • Obrazek z kół  – praca z kartą zadaniową; posługiwanie się słowami określającymi wielkość kółek.
 • Celuj do kosza  – zabawa z elementem rzutu.

Dawne i nowe

 • Uliczne wyliczanki  – zabawa integracyjna
 • Pojazdy osobowe dawniej i dziś  – rozmowa kierowana przy ilustracji.
 • Sprawne auta  – zabawa dramowa. Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej.
 • Baw się zdrowo na sportowo – ćwiczenia ogólnorozwojowe i zabawy zespołowe.
 • Wymieniam rzeczy w kształcie koła  – praca z obrazkiem
 • Zabawa z rymowanką „Kółka”.
 • Biegnij dookoła  -  zabawa ruchowa

Stój i jedź

 • Zielone jedź, czerwone stój  – zabawa ruchowa
 • Szybkie auto  – rozmowa kierowana. Spotkanie z tatą Olgierda i oglądanie samochodu wyścigowego. Zapoznanie z zawodem mechanika samochodowego.
 • Umuzykalnienie do akompaniamentu.  Nauka melodii i tekstu piosenki „Dzieci i światła”.
 • Rodzinny wyjazd – zabawa z elementem dramy. Kreatywne rozwiązywanie problemów.
 • Pojazdy – tworzenie kompozycji z mozaiki geometrycznej i materiału przyrodniczego.
Samochodowe historie
 • Samochody do garażu  – zabawa bieżna
 • Start – wprowadzenie książki z serii Słoneczna Biblioteka. Wymyślanie tytułu i zakończenia historyjki.  Czytanie globalne tekstu w zespole i indywidualnie.
 • Jestem autorem książeczki – tworzenie kilkustronicowych książeczek. Wymyślanie treści własnej historyjki i rysowanie ilustracji.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4 (źródło: przewodnik)
 • Przeszkody na drodze – zabawa z elementem równowagi

Czas i rytmy

 • Po krętych dróżkach - zabawa z elementem równowagi
 • Czas i rytmy – wnioskowanie o regularnościach w układach rytmicznych; przemienność dnia i nocy, pór roku. Konstruowanie kalendarzy.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4 (źródło: przewodnik)
 • Rytmy – wykonanie karty zadaniowej
 • Biegnij dookoła – zabawa ruchowa

PAŹDZIERNIK (1 - 5)

TEMAT TYGODNIOWY: JESIEŃ DAJE NAM WARZYWA 

Cele ogólne:

-        Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku.

-        Rozpoznawanie  i nazywanie warzyw.

-        Zachęcanie do zjadania surowych warzyw, jako źródła witamin.

Temat  dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

 

Poznajemy warzywa

 

 

 

 

 

Umieszczanie w kąciku przyrody warzyw przyniesionych przez dzieci. Rozpoznawanie i nazywanie warzyw.

„Strach na wróble” – zabawa z elementem równowagi

 Jesień daje nam warzywa–  słuchanie bajki Beaty Bielskiej.

Wdrażanie do uważnego słuchania. Rozwijanie wyobraźni

„Zapachy warzyw” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie zmysłu dotyku i węchu.

 Warzywa – praca plastyczna. Stemplowanie na papierze za pomocą  warzyw.  Doskonalenie sprawności manualnej

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina. Nauka słów i melodii piosenki „Urodziny marchewki”

„ Roślinka”–  zabawa ruchowa

Jakie to warzywo?

„Piłeczki” –zabawa z elementem podskoku

„Jakie to warzywo?” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej poprzez  łączenie dwóch właściwych części warzywa w całość. Określanie cech warzyw: kolor,  kształt

Warzywa-słuchanie wiersza Juliana Tuwima.

Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści

„Samochody rozwożą warzywa”  –  zabawa z elementem biegu

 „Warzywa” – składanie obrazków z części

Zupa warzywna

„Mało nas”- zabawa integracyjna ze śpiewem.

Zestaw ćwiczeń porannych nr  5

„O jakim warzywie mówię?” – zabawa dydaktyczna. Wiązanie opisu słownego z warzywem.

Jak przygotować zupę warzywną?”– ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

„Warzywa”- lepienie z plasteliny

Umuzykalnienie przy akompaniamencie pianina. Utrwalenie słów i melodii piosenki „Urodziny marchewki”

„Nie podepcz grządek”  –  zabawa z elementem równowagi

Ogórki, ogóreczki

Zestaw ćwiczeń porannych nr 5.

„Warzywa zielone i niezielone”– zabawa dydaktyczna.

Porządkowanie warzyw na zielone i niezielone.

Ogórki, ogóreczki” – zabawa dydaktyczna. Posługiwanie się określeniami: mały – duży, krótki – długi, gruby – cienki.

Ogórki” –  wykonanie ćwiczenia w kartach. Doskonalenie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Rozwijanie ogólnej  zręczności  i zwinności

„Kwaśne – niekwaśne” – zabawa dydaktyczna. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej. Porównywanie smaku i wyglądu ogórków surowych i kiszonych

Sałatka warzywna” – zabawa orientacyjno – porządkowa

Warzywa

„Warzywa i figurki” – zabawa ruchowa

Obiad dla lalek”– zabawa tematyczna. Planowanie kolejnych  czynności, wykorzystywanie w zabawie odpowiednich rekwizytów.

 „Warzywa” – rozwiązywanie zagadek. Rozwijanie logicznego myślenia

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4.

 „Czarodziejskie pudełko” – zabawa dydaktyczna. Rozpoznawanie warzyw poprzez dotyk. Tworzenie zdrobnień do nazw warzyw.

Celuj do obręczy” –  zabawa z elementem rzutu.

WRZESIEŃ  (24 – 28)

Temat tygodniowy: Owoce są  smaczne

Cele ogólne:

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku.

 • Rozpoznawanie i nazywanie owoców (jabłka, gruszki, śliwki).

 • Rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia.

 

Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Dojrzałe jesienią

 • „Kosze z owocami” – zabawa dydaktyczna; klasyfikowanie owoców ze względu na rodzaj, kolor, wielkość itp. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 4
 • Jesień daje nam owoce – słuchanie bajki Beaty Bielskiej.
 • „Podróż na latającym liściu” – zabawa ruchowa do bajki.
 • Umuzykalnienie do akompaniamentu.
 • „Jedziemy do sadu”– zabawa z elementem biegu.
 • „Jaki owoc tak smakuje?” – degustacja owoców. Rozpoznawanie owoców po smaku i nazywanie ich.
 • „Zapachy owoców” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie zmysłów dotyku i węchu.

Znamy te owoce

 • „Wędrujący języczek”– ćwiczenie mięśni narządów mowy.
 • Wykonywanie łatwych ćwiczeń doskonalących sprawność języka.
 • Drzewa w ogrodzie” – zabawa orientacyjno-porządkowa
 • „Jabłka i śliwki” – wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Baw się zdrowo na sportowo – ćwiczenia ogólnorozwojowe i zabawy zespołowe.
 • „Czarodziejski worek”zabawa dydaktyczna. Rozpoznawanie owoców zmysłem  dotyku.
 • „Po wąskiej ścieżce”– zabawa z elementem równowagi.

Jabłka na jabłoni

 • Dwa jabłka–  słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią piosenki. Rozwijanie poczucia rytmu.
 • „Jabłka, jabłuszka”– zabawa dydaktyczna. Porządkowanie jabłek wg wybranej cechy.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 4.
 • „Jabłko i jabłuszko” – wykonanie zadania z wyprawki. Swobodne korzystanie z farby i przyborów do malowania.
 • Umuzykalnienie do akompaniamentu.
 • „Który owoc zniknął?”– zabawa dydaktyczna. Utrwalanie nazw owoców.
 • „Jeże i jabłka”– zabawa z elementem czworakowania.
 • „Dwa jabłka”– zabawa ruchowa przy piosence.

Gruszki na gruszy

 • „Owocowe rytmy” – zabawa dydaktyczna. Tworzenie rytmicznych układów wg wzoru.
 • Zestaw ćwiczeń porannych zestaw własny z przyborem – piłeczki.
 • „Paluszek i gruszka”– zabawa ilustrująca ruchem treść wiersza K. Sąsiadka.
 • Rozumienie określeń: duży, mały, większy, mniejszy. Sprawne posługiwanie się liczebnikami i rzeczownikiem w obrębie dwóch.
 • „Gruszka” –  składanie obrazka z części. Doskonalenie spostrzegawczości i dokładności poprzez dopasowywanie elementów.
 • Zestaw ćwiczenia gimnastycznych nr 4 (źródło: przewodnik)
 • „Gruszki” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Doskonalenie umiejętności zapełniania kolorem, powierzchni ograniczonej linią.
 • „Przez płotek” –  zabawa z elementem podskoku.

Owocowy sad

 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 4.
 • „Owocowe domino”– gra dydaktyczna. Doskonalenie spostrzegawczości. Wdrażanie do radzenia sobie z przegraną.
 • „Jaki to owoc?” – rozwiązywanie zagadek Olgi K. Bełczewskiej. Rozwijanie logicznego myślenia.
 • „Owoce” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie liczenia.
 • „Owoce” – lepienie z plasteliny. Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zestaw ćwiczenia gimnastycznych nr 4 (źródło: przewodnik)
 • „Owoce w koszyczkach” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • „W sadzie” –  zabawa naśladowcza.

.