zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
RSS

Grupa II

 

Nauczycielki

Urszula Turzyńska

 

Katarzyna Urban

Pomoce

Beata Zuch

 

Ewelina Drozd

 

CZERWIEC (24-28)

TEMAT DWUTYGODNIOWY: „NIEDŁUGO WAKACJE” CZ. II.

Cele ogólne:

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w okresie lata.
 • odróżnianie pogody słonecznej i deszczowej oraz powiązanych z nimi treści.
 • rozumienie potrzeby chronienia się przed nadmiernym słońcem.
 • dzielenie się swoimi planami wakacyjnymi.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Kolorowe rybki

„Kolorowe ryby” – oglądanie albumów z rybami. Zwrócenie uwagi na różne kształty, kolory i wielkość ryb. Określanie różnic w wyglądzie ryb: kolor, kształt, wielkość.

„Łowimy ryby” – zabawa zręcznościowa w ogrodzie. Przestrzeganie reguł zabawy.

„Zabawa z rybką” – słuchanie wiersza Joanny Wasilewskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Rozumienie określeń: ryba, konik morski, rak. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: myk, skik, ciach.

„Rybka” – wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej (trzylatki).

Umuzykalnienieprzy akompaniamencie. „Opalamy brzuszki” – zabawa przy piosence. Ilustrowanie ruchem treści piosenki.

Czekamy
na wakacje

„Tu płynie rzeczka” – zabawa według Marty Bogdanowicz. Wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania. Rozumienie określeń: pływa, tonie.

„Pływa, czy tonie?” – zabawa badawcza w ogrodzie. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.

„Torebka na wakacyjne skarby” -wykonanie zadania z wyprawki. Doskonalenie umiejętności wykonywania pracy wg wzoru (czterolatki).

„Szukaj sobie pary” – zabawa orientacyjno - porządkowa.

„Baw się zdrowo na sportowo” - zajęcia sportowe.

Na plaży

„Na plaży” – praca z obrazkiem. Próby opowiadania treści obrazka.

„Na plaży” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo - ruchowej (trzylatki).

„Papierowa czapeczka” - wykonanie zadania z wyprawki. Doskonalenie umiejętności wykonywania pracy wg wzoru (czterolatki).

„Szukamy muszelek” – zabawa naśladowcza.

Umuzykalnienie przy akompaniamencie. „Opalamy brzuszki” – zabawa przy piosence. Ilustrowanie ruchem treści piosenki.

Wesołe zabawy

„Wakacje” – słuchanie wiersza Anny Łady-Grodzickiej. Uważne słuchanie utworu.

„Wąż i żaglówka” – wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie sprawności manualnej (trzylatki).

„Kapelusz przeciwsłoneczny” - wykonanie ćwiczenia w kartach. Ćwiczenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej (czterolatki).

„Jedziemy pociągiem na wakacje” – zabawa orientacyjno - porządkowa.

Ćwiczenia gimnastyczne.

Już wakacje

„Wyjeżdżamy na wakacje” – słuchanie wiersza Wiery Badalskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

„Wakacyjne zabawki” – rozwiązywanie zagadek Joanny Wasilewskiej. Wiązanie opisu słownego z treścią obrazka. Posługiwanie się określeniami: wędka, piłka, materac do pływania, skakanka.

„Gdzie słychać te odgłosy?” - ćwiczenia słuchowe. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej (CD).

„Bawimy się piłkami” – zabawa z elementem rzutu.

Ćwiczenia gimnastyczne.

CZERWIEC (17 - 21)

TEMAT TYGODNIOWY: NIEDŁUGO WAKACJE

Cele ogólne:

 • Rozpoznawanie i nazywanie na obrazkach polskich krajobrazów: morze, góry, jeziora, wieś.
 • Kształtowanie tożsamości narodowej, budzenie przywiązania do swojego kraju.
 • Omówienie zasad bezpiecznego korzystania, np. z kąpieli słonecznych i wodnych oraz zachowania się w lesie, w polu, na wycieczce.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

 

Przyszło do nas lato

 

- „Letnie zabawy” – praca z obrazkiem. Budowanie wypowiedzi wielozdaniowej.

- „Pociągi jadą na wakacje”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

- Już lato –słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Posługiwanie się określeniem lato i nazwami smaków lodów: czekoladowe, truskawkowe, cytrynowe.

- „Jak bawię się latem?” – zabawa dydaktyczna.Rozpoznawanie i nazywanie treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu.

- 3l.:„Lody”– wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

- „Kulki lodowe”–zabawy w piaskownicy.Poznawanie właściwości wilgotnego piasku.

- „Przynieś lody” –zabawa bieżna.

 

Polska - moja ojczyzna

- „Gdzie wyjadę na wakacje”– swobodne wypowiedzi dzieci. Dzielenie się własnymi planami wakacyjnymi.

Co to jest Polska? słuchanie wiersza Czesława Janczarskiego. Uważne słuchanie treści utworu.

- „Godło i flaga Polski” – prezentacja symboli narodowych. Poznanie symboli narodowych: godło, flaga.

- „Flaga Polski” – praca plastyczna. Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się klejem. Doskonalenie sprawności manualnej.

- „Powiewają chorągiewki” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

 

Wakacje nad morzem

- Jedziemy na wakacje– słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią.

- „Tańczące chmurki”–zabawa orientacyjno- porządkowa.

- „Nad morzem” – praca z obrazkiem. Omówienie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania

- 3 l:„Słoneczna i deszczowa pogoda”– wykonanie ćwiczenia w kartach.Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

- 4l.:„Nad morzem” – wykonanie zadania z wyprawki. Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

- „Płyniemy statkiem” – zabawa orientacyjno-porządkowa

 

Wakacje w górach

 

- „Zabawa w pociąg” – zabawa ze śpiewem. Wdrażanie do umiejętnego poruszania się w korowodzie.

- Na hali – słuchanie wiersza Hanny Ożogowskiej.Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Wzbogacanie słownika dzieci o wyrazy: hale, Giewont, szarotka, kozica.

- „W górach”– praca z obrazkiem. Poznanie charakterystycznych elementów górskiego krajobrazu.

- 3l.: „Rumianki”–wykonanie zadania z wyprawki.Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej. Nazywanie kolorów: żółty, biały.

- „Góry” – rysowanie kolorową kredą w ogrodzie. Odzwierciedlanie własnych spostrzeżeń w formie plastycznej.

- „Wysokie i niskie góry” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

 

Wakacje nad jeziorem

 

- „Bawimy się z latem”– zabawa orientacyjno- porządkowa

- „Nad jeziorem” – praca z obrazkiem. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo – pływanie na sprzęcie wodnym tylko pod opieką osoby dorosłej.

- 3l.: „Muszelki”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej.

- 4l.:„Nad jeziorem” – wykonanie zadania z wyprawki. Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

- „Szukamy muszelek”–zabawa naśladowcza.

CZERWIEC (10-14)

TEMAT DWUTYGODNIOWY: „ZWIERZĘTA W DOMU I W GOSPODARSTWIE” CZ. II.

Cele ogólne:

 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych i z wiejskiego podwórka
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt dorosłych i młodych
 • rozumienie korzyści, jakie ma człowiek z hodowli zwierząt

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Na wiejskim podwórku

„Na wiejskim podwórku” - praca z obrazkiem. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt z wiejskiego podwórka. Poznanie zwierząt dorosłych i ich dzieci.

„Na wiejskim podwórku” - słuchanie bajki U. Piotrowskiej. Rozmowa dotycząca treści.

„Pokłóciły się zwierzęta...” - ćwiczenia ortofoniczne w oparciu o wiersz E. Matłosz. Ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: bee, ko, bee, kwik, gul, hau, miau.

„Zwierzęta i ich dzieci” - wykonanie zadania z wyprawki. Przeliczanie w zakresie czterech (czterolatki).

Umuzykalnienieprzy akompaniamencie. „Koniki” - zabawa ze śpiewem. Ćwiczenie kroku dostawnego po obwodzie koła.

 

Wesoły konik

„Wesoły konik” - ćwiczenia logopedyczne w oparciu o tekst P. Siewiery – Kozłowskiej.

„Konik” - zabawa w oparciu o wiersz B. Kołodziejskiego.

„Koń” - wykonanie zadania z wyprawki, plastelina (czterolatki).

„Żaba”– wykonanie zadania z wyprawki. Zapełnianie barwą konturu obrazka. Utrwalanie nazwy koloru zielonego (trzylatki).

„Baw się zdrowo na sportowo” - zajęcia sportowe.

Zwierzęce przysmaki

„Przysmaki zwierząt” - zabawa dydaktyczna. Poznanie przysmaków: konia, kury, królika, krowy, kozy.

„Jak kotek mlekiem zwierzęta częstował” - słuchanie wiersza H. Bechlerowej. Rozmowa dotycząca treści.

„Czyj to głos?” - ćwiczenia słuchowe.

„Motyl”–wykonanie zadania z wyprawki. Malowanie kolorowymi farbami motyla (trzylatki).

Umuzykalnienie przy akompaniamencie. „Kurki trzy” - zabawa ze śpiewem. Poruszanie się w rzędzie i w kole wiązanym.

Krowa daje nam mleko

„Krowa i mucha” - ćwiczenia logopedyczne w oparciu o wiersz P. Siewiery – Kozłowskiej. Wydłużanie fazy wydechowej. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach „bzz”.

„Krowa” - rozwiązanie zagadki wg M. Olechowskiej.

„Krowa” - wykonanie ćwiczenia w kartach (czterolatki).

„Zielona żabka” – wydzieranka z kolorowego papieru (trzylatki).

Ćwiczenia gimnastyczne.

Koza

Co nam dają zwierzęta?” - zabawa dydaktyczna. Rozumienie korzyści, jakie ma człowiek z hodowli zwierząt.

„Zabawa w rymy” - słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej. Dopowiadanie wyrazów rymujących się.

„Koza” - wykonanie ćwiczenia w kartach (czterolatki).

„Biedronka” – wykonanie zadania z wyprawki. Doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności zastosowania kleju. Nazywanie koloru czerwonego i czarnego (trzylatki).

Ćwiczenia gimnastyczne.

CZERWIEC (3 - 7)

TEMAT TYGODNIOWY: ZWIERZĘTA W DOMU I W GOSPODARSTWIE

Cele ogólne:

Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt: domowych i z wiejskiego podwórka

Rozumienie potrzeby opiekowania się zwierzętami.

Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt dorosłych i młodych.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

 

Mój przyjaciel pies

 

- Piesek Tereski – słuchanie piosenki.

 - „Pieski na spacer – pieski do budy”–zabawa z elementem czworakowania.

- Bajeczka o Kocie i Psiesłuchanie utworu Agnieszki Galicy.Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

- 3l. „Pies”– wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami

- 4l. „Pies” – wykonanie zadania z wyprawki. Zapoznanie z możliwością wykonywania zabawek z papieru.

- Piesek Agaty – ćwiczenia ortofoniczne w oparciu o wiersz Joanny Wasilewskiej. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach hau, ko, ćwir, bzy.

 

Opieka nad psem

- Pieski – ilustrowanie ruchem treści wiersza Krzysztofa Sąsiadka. Rozumienie określeń dotyczących liczebników porządkowych w zakresie pięciu.

- „Pan i jego piesek”– zabawa naśladowcza.

- „Buda dla psa” – praca plastyczna. Tworzenie według wzoru obrazka z figur geometrycznych. Zapełnianie barwą konturu psa.

- „Pieski do domu”– zabawa bieżna.

 

Rola psa w życiu człowieka

- „Psy i pieski” – oglądanie albumów z psami. Poznanie różnych ras psów

- „Piesek Tereski”– zabawa ze śpiewem. Ilustrowanie ruchem treści utworu.

- Bardzo zajęte psy – słuchanie fragmentów wiersza Ryszarda Marka Grońskiego. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

- „Rola psa w życiu człowieka” – praca z obrazkiem. Poznanie roli psów: ratownika, przewodnika, pasterskiego i tropiciela w życiu człowieka.

- „Pies przewodnik” – zabawa integracyjna. Wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy.

- 4l. „Rysujemy psa” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Podejmowanie prób rysowania według zademonstrowanego wzoru.

- „Wyścigi piesków” – zabawa z elementem czworakowania.

 

Koty i kotki

- „Jak miauczą kotki małe i duże?” – ćwiczenia ortofoniczne. Ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: miau, mrau.

- „Kot i mysz”– improwizacja ruchowa do utworu F. Rybickiego Kot i mysz. Reagowanie ruchem na zmiany tempa, natężenia dźwięku.

- „Dwa kocury” – zabawa ze śpiewem. Wdrażanie do umiejętnego poruszania się w kole wiązanym.

- 3l. „Kot i kłębuszki”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Próby rysowania różnych rodzajów linii.

- 4l. „Rysujemy kota” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Podejmowanie prób odwzorowania demonstrowanego rysunku.

- „Zabawa z kotkami”– zabawa bieżna.

 

Zwierzęta na wsi

 

- „Zwierzęta na wsi”– oglądanie książeczek obrazkowych. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt mieszkających na wsi.

- „Na wiejskim podwórku”– zabawa naśladowcza.

- Z wizytą na wsi – słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

- „Zwierzęta w domu i w zagrodzie”– rozwiązywanie zagadek Joanny Wasilewskiej. Wiązanie opisu słownego z treścią obrazka.

- 3l. „Kurczaczek”– wykonanie zadania z wyprawki. Doskonalenie umiejętności manualnych.

- 4l. „Zwierzęta małe i duże” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Rysowanie różnorodnych linii.

- „Mama kura i kurczęta”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

MAJ (20 - 24)

TEMAT TYGODNIOWY: MOJA MAMA

Cele ogólne:

 • Budzenie uczucia przywiązania i szacunku do matki.
 • Zachęcanie do pomocy mamie poprzez wykonywanie prostych prac domowych.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

 

Moja mama

 

- Piosenka dla mamy – słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią.

- „Mama i ptaszki”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

- „Moja mama”– rysowanie kredkami. Próby rysowania postaci człowieka.

- „Bukiet dla mamy” – zabawa naśladowcza.

- „Z mamą lubię…”– zabawa dydaktyczna. Wzbogacanie słownika.

 

Mama ma dużo pracy

- Mama ma dużo pracy – słuchanie wiersza Małgorzaty Platy. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

- „Zakupy z mamą” – wykonanie ćwiczenie w kartach. Rozwijanie dokładności spostrzegania. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

- „Co mam ci kupić?” –  zabawa z elementem toczenia.

- „Bez dla mamy” - praca plastyczna. Rozwijanie sprawności manualnej.

- „Figurka dla mamy”– zabawa orientacyjno- porządkowa.

 

Pomagamy mamie

- Chcę pomagać mamie – słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią piosenki.

- „Zgadnij, jak pomagam mamie?”– zabawa dydaktyczna. Zachęcanie do pomocy mamie poprzez wykonywanie prostych prac domowych.

- 4l. „Narzędzia pracy mamy”– wykonanie ćwiczenia w kartach.Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

- „Gramy z mamą w piłkę” – zabawa z elementem rzutu i łapania.

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA MAMY I TATY: prezentacja wierszy i inscenizacji, tańca, piosenki ilustrowanej ruchem oraz piosenek dla rodziców, wspólny poczęstunek, wręczenie upominków wykonanych przez dzieci dla mamy i taty.

 

Prezenty dla mamy

- Kocham Cię, mamosłuchanie wiersza Ryszarda Przymusa.

- 4l. „Serce dla mamy”– wykonanie zadania z wyprawki. Doskonalenie sprawności manualnej.

- Ćwiczenia gimnastyczne –„Zabawy z mamą”

- „Wysoko – nisko”–zabawa orientacyjno-porządkowa.

 

 

Kocham moja mamę

 

 

- „Moja mama” – rozmowa w oparciu o portrety mam. Swobodne wypowiadanie własnych spostrzeżeń i odczuć związanych z osobą matki.

- „Dzieci do mamy – dzieci na spacer” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

- Zapach mamy – słuchanie opowiadania Renaty Piątkowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

- 4l. „Rysujemy mamę” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Rysowanie postaci człowieka według wzoru.

-  3l. „Kwiatek dla mamy”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

- „Zrywamy kwiaty” – zabawa naśladowcza.

MAJ (13- 17)

TEMAT DWUTYGODNIOWY: „DBAMY O ZDROWIE”.

Cele ogólne:

 • poznanie znaczenia ruchu, dbania o czystość i zdrowego odżywiania dla zdrowia.
 • poznanie pracy lekarza – czynności jakie wykonuje i narzędzi pracy.
 • kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas wizyty u lekarza.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

W gabinecie lekarskim

„W gabinecie lekarskim” – praca z obrazkiem. Zapoznanie z wyposażeniem gabinetu lekarskiego.

„Dbamy o zdrowie” – słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

„Poranna gimnastyka” – zabawa naśladowcza.

„Stetoskop” – składanie obrazka z części. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dokładności poprzez dopasowywanie elementów.

„Przejdź pod mostkiem” – zabawa z elementem czworakowania.

Poznajemy pracę lekarza

„Lekarz” słuchanie wiersza Piotra Felicjana Nalepy. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści. Poznanie pracy lekarza – czynności jakie wykonuje i narzędzi pracy.

„Wizyta u lekarza” – zabawa tematyczna. Odzwierciedlanie w zabawie wiadomości zdobytych na zajęciach oraz własnych spostrzeżeń i doświadczeń.

„Narzędzia pracy lekarza” – zabawa dydaktyczna. Przyporządkowywanie do obrazka lekarza narzędzi i przyborów lekarskich.

„Przybory do mycia zębów” – praca plastyczna.

 „Lekarz bada” – zabawa naśladowcza.

Dbamy o zdrowie

„Myjemy owoce przed jedzeniem” – mycie i degustacja owoców. Rozumienie konieczności mycia owoców przed jedzeniem.

„Zdrowy przedszkolak” – słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią piosenki.

„Wędrująca piłeczka” – ćwiczenia oddechowe. Rozwijanie pojemności płuc.

„Owoce” – wykonanie zadania z wyprawki. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

„Piłka do kolegi” – zabawa z elementem rzutu.

Warzywa mają witaminy

„Buraczki” – słuchanie opowiadania Ireny Landau. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

„Co słychać” – ćwiczenia słuchowe. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej.

„Zdrowy przedszkolak” – utrwalanie słów i melodii piosenki. Uczestniczenie w śpiewie zbiorowym.

„Warzywa” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Swobodne łączenie elementów linią. Liczenie w zakresie czterech. Porównywanie liczebności zbiorów.

Ćwiczenia gimnastyczne.

Sok marchewkowo –jabłkowy

„Dbamy o zdrowie” słuchanie bajki Beaty Bielskiej. Wdrażanie do uważnego słuchania. Rozwijanie wyobraźni. Posługiwanie się określeniem „sok marchwiowo-jabłkowy”.

„Sok marchewkowo-jabłkowy” – degustacja. Rozumienie znaczenia picia soków ze świeżych warzyw i owoców dla zdrowia.

„Soki owocowe” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Doskonalenie liczenia w zakresie czterech. Rozumienie określeń: niskie, wysokie, mniej, więcej, tyle samo, pełno, połowa.

„Przeszkody na drodze” – zabawa z elementem równowagi.

Ćwiczenia gimnastyczne.

MAJ (06 - 10)

TEMAT TYGODNIOWY: W OGRÓDKU

Cele ogólne:

 • Poznawanie czynności wykonywanych wiosną w ogrodzie.
 • Poznanie pracy ogrodnika – czynności, jakie wykonuje i narzędzi pracy.
 • Poznanie etapów wzrostu rośliny

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

 

Wiosną w ogrodzie kopiemy, grabimy, siejemy

 

- „Z czego wyrosną rośliny?” – oglądanie nasion. Poznanie różnego rodzaju nasion i roślin, które z nich wyrosną.

- „Rosną kwiaty” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

- „Wiosna w ogrodzie” – praca z obrazkiem. Zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie wiosną.

- Porządki w ogródku– słuchanie wiersza Patrycji Siewiery-Kozłowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Posługiwanie się określeniem ogrodnik. Posługiwanie się nazwami narzędzi ogrodniczych.

- „Idź między grządkami”– zabawa z elementem równowagi.

 

Poznajemy pracę ogrodnika

- „Kolorowe grządki”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

-Ogrodnik – słuchanie wiersza Doroty Gellner. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

- „Narzędzia pracy ogrodnika”– rozwiązywanie zagadek Joanny Wasilewskiej. Wiązanie opisu słownego z treścią obrazka.

- „Konewka” składanie obrazka z części. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej.

- „Nie nadepnij na grządkę” – zabawa z elementem równowagi.

 

Jak koza została ogrodnikiem

- „Ogródek Bartoszka” – zabawa ze śpiewem. Ilustrowanie ruchem treści utworu.

- Jak koza została ogrodnikiem– słuchanie bajki Agnieszki Galicy. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

- „Ogrodnik” – kolorowanie obrazków konturowych. Rozwijanie sprawności manualnej.

- „Gra w kolory”– zabawa ruchowa w ogrodzie.

- „Ogrodnik i zajączki” – zabawa z elementem biegu..

 

Od ziarenka do kwiatka

- Wiosna w ogródku– śpiewanie piosenki połączone z grą na bębenkach. Doskonalenie gry na instrumencie perkusyjnym – bębenku.

- „Ogrodnik i dzieci”– zabawa naśladowcza

- Ziarenko– słuchanie opowiadania Joanny Wasilewskiej i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

- „Od ziarenka do kwiatka”– historyjka obrazkowa. Układanie obrazków według kolejności wydarzeń.

- „Zosia i kwiatki”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

 

Kolorowe kwiaty

 

- „Kwiatki długie i krótkie”– zabawa dydaktyczna. Dobieranie w pary elementów różniących się długością. Rozumienie określeń: długi, krótki, para. Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.

- „Stoi różyczka”– zabawa ze śpiewem. Utrwalanie słów i melodii piosenki

- Kolorowe kwiaty – słuchanie wiersza Joanny Wasilewskiej. Posługiwanie się określeniami: łodyga, liść, kwiat, płatki.

- „Rysujemy kwiatek” – rysowanie kredkami. Próby rysowania pod dyktando nauczycielki.

- „Zakwitają kwiaty”– zabawa naśladowcza.

29 - 30 KWIETNIA, 2 MAJA

TEMAT TYGODNIOWY: „WIOSENNE PRACE W OGRODZIE

Cele ogólne:

 • zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie wiosną.
 • poznanie pracy ogrodnika — czynności jakie wykonuje i narzędzi pracy, którymi się posługuje.
 • poznanie etapów wzrostu rośliny.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Wiosenne prace
w ogrodzie

 „W ogrodzie” – praca z obrazkiem. Zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie wiosną. Rozpoznawanie i nazywanie narzędzi ogrodniczych.

„Jesteśmy ogrodnikami” – słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Posługiwanie się określeniami dotyczącymi prac wykonywanych w ogrodzie i nazwami narzędzi ogrodniczych.

„Moje ręce”– zabawa w kole według M. Bogdanowicz. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.

„Ziemia i słońce”– zabawa orientacyjno- porządkowa.

„Idą krety”– zabawa z elementem czworakowania.

Kret mieszka
pod ziemią

 „Krecik” słuchanie wiersza Anny Łady-Grodzickiej. Uważne słuchanie utworu
i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Poznanie wyglądu
i zwyczajów kreta.

„Krety i kopce”– zabawa dydaktyczna. Różnicowanie wielkości: mały, większy, największy oraz duży, mniejszy, najmniejszy. Rozumienie określenia „nad”.

„Krety na kopcach”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Omijaj kopce kreta”– zabawa z elementem równowagi.

„Szukaj kreciego kopczyka”–zabawa ruchowa w ogrodzie.

Poznajemy pracę ogrodnika

 „Ogrodnicy” – słuchanie wiersza Iwony Salach. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: puk, szu.

„Zgadnij, co robi ogrodnik?” zabawa dydaktyczna. Wyrażanie, odbieranie
i rozumienie treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu: ruch ciała, gest.

„Czego potrzebuje ogrodnik?”– zabawa dydaktyczna. Poznanie pracy ogrodnika– czynności, jakie wykonuje i narzędzi pracy, którymi się posługuje.

„Wolno – szybko”  zabawa ruchowa przy muzyce.

„Idź między grządkami”– zabawa z elementem równowagi.

KWIECIEŃ (22 - 26)

TEMAT TYGODNIOWY: JUŻ WIOSNA

Cele ogólne:

Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.

Poznawanie nazw wiosennych kwiatów: żonkil, tulipan, stokrotka, bratek, hiacynt.

Wyodrębnianie i nazywanie części roślin: pąk, kwiat – płatki, łodyga, liście.

Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na łące.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

 

Wiosna na łące

 

- „Bociany na łące” – zabawa z elementem równowagi.

- „Wiosenna łąka” – praca z obrazkiem. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na łące.

- Łąka – słuchanie wiersza Iwony Salach..

- „Mieszkańcy łąki” – rozwiązywanie zagadek Joanny Wasilewskiej. Rozwijanie logicznego myślenia. Rozumienie pojęcia owady.

- 4 l.: „Wiosenna łąka” – wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. 3l.; „Kwiaty i pszczoły”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

- „Odgłosy łąki” – ćwiczenia słuchowe. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej.

- „Pszczoły siadają na kwiatach” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

 

Wiosna dookoła

„Tulipany”– oglądanie wiosennych kwiatów. Poznanie wyglądu tulipanów i ich nazwy. Omówienie budowy kwiatu: łodyga, liście, kwiat. Określanie, co jest potrzebne roślinie do wzrostu, rozumienie nazwy gatunkowej tulipany, odróżnianie łodyg i liści od kwiatu.

- „Zakwitają tulipany”– zabawa naśladowcza.

- Bal na łące– słuchanie piosenki.

- „Anatol i owady”– zabawa dydaktyczna. Rozumienie określenia owady. Posługiwanie się nazwami owadów: motyl, pszczoła, ważka, mrówka, konik polny.

- 3l. „Tulipany”– wykonanie zadania z wyprawki. 4l. „Tulipan”. Doskonalenie umiejętności malowania. – posługiwanie się nazwami kolorów: żółty, czerwony, różowy.

- „Świeci słoneczko”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

 

 

Żabie sprawy

- „Pszczoły siadają na kwiatach”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

- O żabkach w czerwonych czapkach – słuchanie utworu Heleny Bechlerowej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

- „Żabka” – wykonanie obrazka techniką origami płaskie z koła. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, precyzji ruchów i dokładności.

- „Żabki nad stawem” – zabawa z elementem podskoku.

 

Kolorowa wiosna

 

- „Wiosenne zagadki”–rozwiązywanie zagadek Joanny Wasilewskiej. Wiązanie opisu słownego z treścią obrazka.

- „Wiosna i dzieci”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

- 3l. „Truskawka”– wykonanie zadania z wyprawki. Wdrażanie do malowania farbami bez wychodzenia poza linię.

- 4l. „Wiosenny obrazek” – wykonanie zadania z wyprawki. Doskonalenie sprawności palców.

- „Kropki biedronki” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.

- „Biedronki i listki” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

 

Kolorowe motyle

 

- „Kolorowe motyle” – oglądanie albumów przyrodniczych. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy motyli.

- „Wiatr i wietrzyk”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

- Piłka i motyl– słuchanie wiersza Ireny Landau. Rozumienie i stosowanie określeń: wyżej, niżej.

- 4l. „Motyl” – wykonanie zadania z wyprawki. Poznanie nowej techniki odbijania śladu farby.

- 3l. „Wiosenny obrazek”– wykonanie zadania z wyprawki.Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

- „Nie podepcz kwiatów” – zabawa z elementem równowagi.

KWIECIEŃ (15 - 19)

TEMAT DWUTYGODNIOWY: „NADESZŁA WIOSNA

Cele ogólne:

 • Poznanie zmian zachodzących w przyrodzie w okresie wiosny.
 • Rozpoznawanie i nazywanie: wróbla, skowronka, bociana, jaskółki.
 • Poznanie pierwszych wiosennych kwiatów, np. krokusy, tulipany.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Wiosenne słońce

„Świeci słoneczko”– ilustrowanie ruchem treści wiersza Heleny Kruk. Wdrażanie
do uważnego słuchania i obserwowania.

„Wiosna”słuchanie wiersza Magdaleny Frączczak. Uważne słuchanie utworu
i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

„Bajka o żółtej kredce” – słuchanie utworu Agnieszki Galicy. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Rozumienie znaczenia słońca dla ludzi i przyrody.

„Słońce”– wykonanie zadania z wyprawki. Malowanie swobodnych, długich linii rozbieżnych.

„Świeci słoneczko”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

Oznaki wiosny

„Wiosna” słuchanie wiersza Patrycji Siewiery-Kozłowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Wzbogacanie słownika o określenia: puszyste, miękkie. Rozumienie wieloznaczności wyrazu: kotki.

„Kotki”zabawa z elementem czworakowania.

„Gonimy wiatr”–zabawa ruchowa w ogrodzie.

„Deszczyk, wiatr i słońce”zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Żonkile” – wykonanie zadania z wyprawki. Swobodne operowanie pędzlem i farbą.

Wiosna i ptaki

„Spotkanie”– słuchanie wiersza Hanny Ożogowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Poznanie nazwy przyrodniczej: skowronek. Rozumienie określenia: gniazdo. Rozpoznawanie
i nazywanie: wróbla, skowronka, bociana, jaskółki.

„Ptaki i gniazda”– praca z obrazkiem. Budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie.

„Co słychać?” ćwiczenia słuchowe. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej.

„Gniazdko” lepienie z plasteliny. Doskonalenie umiejętności lepienia
z plasteliny.

„Ptaszki”zabawa naśladowcza.

Skowronki i słonko

„Skowronki i słonko”  – słuchanie wiersza D. Szlagowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Posługiwanie się określeniem: skowronki.

„Już wiosna” ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o wiersz Anny Łady-Grodzickiej. Poszerzanie wydolności oddechowej płuc. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: tryli, cha.

„Skowronki” zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Wróbelki”– zabawa z elementem podskoku.

Ćwiczenia gimnastyczne.

Kwitną już krokusy

 

„Wiosenne kwiaty”słuchanie wiersza Anny Łady-Grodzickiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Rozumienie niezbędności wody i słońca dla życia kwiatów. Poznanie pierwszych wiosennych kwiatów – krokusy

 „Już!”słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią.

„Krokusy”wykonanie zadania z wyprawki. Obserwowanie rozsypywania całości na części i ponowne składanie w całość. Posługiwanie się nazwami kolorów: fioletowy, biały, żółty.

„Bajkowy kwiatek” – wykonanie zadania z wyprawki. Doskonalenie sprawności manualnej.

Ćwiczenia gimnastyczne.

KWIECIEŃ (08 - 12)

TEMAT TYGODNIOWY: DUŻO POJAZDÓW DOOKOŁA

Cele ogólne:

 • Rozpoznawanie i nazywanie pojazdów: osobowych, ciężarowych i ratowniczych.
 • Poznanie wyglądu, nazwy i przydatności pojazdów specjalnych, np. pomoc drogowa, karetka pogotowia.
 • Wyjaśnienie uprzywilejowania w ruchu drogowym pojazdów specjalnych.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

 

Pan policjant

 

- „Garaże” – zabawy konstrukcyjne. Wznoszenie konstrukcji poziomych i pionowych z zachowaniem zasad równowagi – szersza podstawa, większe klocki na dole.

- „Policjant na ulicy”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

- „Policjant”– praca z obrazkiem. Zapoznanie z pracą policjanta, np. kierowanie ruchem ulicznym. Zapoznanie z wyglądem jego munduru i akcesoriami wykorzystywanymi przez niego w pracy – gwizdek, lizak. Ukazanie policjanta, jako osoby, do której można się zwrócić o pomoc. Rozumienie skutków nieodpowiedniego zachowania na ulicy.

- Przygoda na ulicy – słuchanie opowiadania Iwony Salach. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

- „Samochody na ulicy” – praca plastyczna Rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami.

-„Piłki duże i małe”– zabawa z elementem podskoku.

 

Samochody osobowe, ciężarowe, ratownicze

- „Pojazdy” – oglądanie katalogów z różnymi samochodami.Rozpoznawanie i nazywanie pojazdów: osobowych, ciężarowych i ratowniczych.

- „Drogi” – zabawa z elementem biegu.

- Mały samochodzik Autoś– słuchanie utworu Urszuli Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Posługiwanie się nazwami pojazdów specjalnych.

- 3l. „Samochód” –wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

- 4l. „Pojazdy”– wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości.

- „Pomoc drogowa” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

 

Pojazdy na kołach

 

- „Dwa kółeczka” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

- Bajka o kółku– słuchanie utworu Justyny Święcickiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Wzbogacanie słownika dzieci o określenia: koło, kółko, toczy, turla.

- „Pojazdy na kołach” – zabawa dydaktyczna. Wyodrębnianie spośród różnych pojazdów, tych które poruszają się na kołach. Rozpoznawanie kształtu koła na obrazkach

- „Rowery” – zabawa z elementem biegu.

 

Samochód osobowy

- Samochody – śpiewanie piosenki. Utrwalanie słów i melodii piosenki.

- „Czerwone-stój, zielone-idź”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

- Auto – ilustrowanie ruchem treści wiersza K. Sąsiadka. Rozumienie określeń dotyczących liczebników porządkowych.

- 3l. „Samochód”– wykonanie zadania z wyprawki. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

- 4l. „Samochód”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej.

-„Naprawiamy samochód”– zabawa naśladowcza

KWIECIEŃ (2 - 5)

TEMAT DWUTYGODNIOWY: „BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA

Cele ogólne:

 • rozpoznawanie i nazywanie pojazdów na ulicy.
 • poznanie zasad bezpiecznego zachowania na ulicy.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Na ulicy

 

„Ulica”– praca z obrazkiem. Rozpoznawanie i nazywanie pojazdów na ulicy. Poznawanie miejsc przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów. Poznanie zasad bezpiecznego zachowania na ulicy.

„Na ulicy” – słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu
i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Rozumienie określeń: przejście dla pieszych, pasy, sygnalizator świetlny.

„Czerwone – stój, zielone – idź”– nauka rymowanki Urszuli Piotrowskiej. Rozwijanie pamięci.

„Pasy dla pieszych” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. (czterolatki)

„Na ulicy”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

Przejście przez ulicę

 

„Na ulicy” – ćwiczenia ortofoniczne w oparciu o wiersz Patrycji Siewiery-Kozłowskiej. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: brum, szur, pip, tur, dzyń, wrr. Utrwalanie znaczenia zielonego i czerwonego światła na sygnalizatorze.

„Co słuchać na ulicy?”– ćwiczenia słuchowe. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej. CD – efekty dźwiękowe: samochód osobowy, ciężarowy, motor, klakson samochodu, karetka, dzwonek roweru, tramwaj, autobus

„Sygnalizator świetlny”rozwiązanie zagadki Joanny Wasilewskiej. Wiązanie opisu słownego z sygnalizatorem świetlnym. Odróżnianie i nazywanie koloru czerwonego i zielonego.

„Przejście przez ulicę”wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Rozumienie umownych treści zawartych w znakach informacyjnych. (trzylatki)

„Przejście przez jezdnię”– wykonanie zadania z wyprawki. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej. (czterolatki)

Bezpieczny przedszkolak

„Idę do przedszkola”– słuchanie wiersza Iwony Salach. Uważne słuchanie utworu
i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Rozumienie podstawowej zasady bezpiecznego poruszania się na ulicy – pod opieką dorosłych.

„Bezpieczna jazda samochodem”– praca z obrazkiem. Rozumienie konieczności stosowania pasów bezpieczeństwa i fotelików w czasie jazdy samochodem. Wyjaśnienie znaczenia nazwy „pasy bezpieczeństwa”.

„Sygnalizator”– wykonanie zadania z wyprawki. Wykonanie pracy przestrzennej. (czterolatki)

„Za rękę z mamą i z tatą” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Ćwiczenia gimnastyczne:„Po wąskiej kładce” – zabawa z elementem równowagi, „Pułapka na myszy” – zabawa z elementem biegu.

Znaki drogowe

 „Znaki drogowe” zabawa dydaktyczna. Poznanie wybranych znaków informacyjnych. Rozumienie znaczenia oznaczeń symbolicznych.

„Znaki drogowe”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. (trzylatki)

„Dzieci i światła” słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią. Poznanie budowy piosenki – zwrotki, refren.

„Zebra” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie dokładności w rysowaniu na ograniczonej powierzchni. (czterolatki)

Ćwiczenia gimnastyczne:„Sygnalizator” – zabawa z elementem równowagi, „Pieski przechodzą przez jezdnię” – zabawa z elementem czworakowania.

MARZEC (25 - 30)

TEMAT TYGODNIOWY: NADCHODZI WIELKANOC

Cele ogólne:

 • Poznanie tradycji związanych z Wielkanocną.
 • Zachęcanie do czynnego udziału w przygotowaniach do świąt.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

 

Pisanki, kraszanki

 

-„Zajączki na łące” – zabawa z elementem podskoku.

 „Pisanki, kraszanki” – zabawa dydaktyczna. Grupowanie ozdobnych jajek według rodzajów.

- Pisanki – słuchanie wiersza Elżbiety Marii Minczakiewicz. Uważne słuchanie utworu. Posługiwanie się określeniami: pisanki, kraszanki.

- Praca plastyczna „Wielkanocny stroik”

- „Poszukaj pary” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

 

Wielkanocny stół

- „Baranki na łące”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

- Na świątecznym stole – słuchanie wiersza Katarzyny Kuzior-Wierzbowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Rozumienie określeń: lukier, rodzynki.

- „Baba wielkanocna”–  samodzielne przygotowanie oraz degustacja. Poznanie ciasta spożywanego na Wielkanoc.  Poznanie zwyczajów związanych
z Wielkanocą.

-„Niesiemy babę wielkanocną”– zabawa z elementem równowagi.

 

Wielkanocna pisanka

- „Jajko”– zabawa w oparciu o wiersz według M. Bogdanowicz. Kształtowanie umiejętności słuchania i obserwowania.

- „Kura z kurczętami”– zabawa orientacyjno- porządkowa.

- „Pisanki” – zabawa dydaktyczna. Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych w zakresie 1 – 4.

- 3l. „Pisanka”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej

4l. „Pisanka” – wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie pomysłowości i dokonywanie wyborów

- „Zanieś jajko”– zabawa z elementem równowagi.

 

Kolorowa pisanka

- „Pisanki i kraszanki”– zabawa dydaktyczna. Grupowanie jajek gładkich i wzorzystych.

- „Pisanki i kraszanki”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

- Wielkanocna bajka o kolorowych jajkach– słuchanie wiersza Joanny Wasilewskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści, rozumienie określeń: pisanka, kraszanka.

- 3l. „Wielkanocne jajka” – wykonanie zadania z wyprawki. Różnicowanie wielkości i liczebności: duże, małe, więcej, mniej, grupowanie jajek według: wielkości, rozumienie określenia jedno na drugim.

- 4l. „Kolorowa pisanka” – wykonanie zadania z wyprawki. Doskonalenie drobnych ruchów dłoni i palców.

- „Zanieś jajko”– zabawa zręcznościowa.

 

Kurczaczki i baranki

 

- Cukrowy baranek– słuchanie wiersza Ewy Szelburg-Zarembiny. Opisywanie wyglądu cukrowego baranka.

- „Baranki na łące”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

- Skorupka i kurczątko– słuchanie wiersza Jakuba Piotrowskiego. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

- Czy to jajo, czy nie jajo?– rysowanie pod dyktando w oparciu o wiersz Patrycji  Siewiera-Kozłowskiej. Samodzielne rysowanie i kolorowanie.

-4l.„Od jajka do kurczaka” – wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 (18 – 22 MARCA)

TEMAT DWUTYGODNIOWY: „ŚWIĘTA WIELKANOCNE” – CZ. I

Cele ogólne:

 • Poznanie zwyczajów związanych z Wielkanocą.
 • Zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi ze świętami Wielkanocnymi: palemki, pisanki, zajączek, kurczaczek, baranek...
 • Wywołanie radosnego nastroju oczekiwania na święta wielkanocne.

Temat dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

 

Niedługo Wielkanoc

„Idą Święta Wielkanocne” – słuchanie bajki U. Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Poznanie zwyczajów związanych z Wielkanocą – malowanie pisanek.

„Kurczaczek” – wykonanie zadania z wyprawki. Doskonalenie sprawności manualnej.

 „Anatol i wielkanocne zwierzęta” – zabawa dydaktyczna.

Budowanie wypowiedzi na zadany temat.

„Kurka z kurczętami” – zabawa orientacyjno- porządkowa.

„Baranki na łące” – zabawa bieżna.

Czekamy
na święta

„Wkrótce Święta Wielkanocne” – słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

„Kartki świąteczne” –– zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi ze świętami Wielkanocnymi: palemki, pisanki, zajączek, kurczaczek, baranek...

„Zajączek i baranek” – wykonanie zadania z wyprawki.

Doskonalenie sprawności manualnej.

„Duże i małe palmy” – zabawa orientacyjno- porządkowa.

„Zajączki i lis” – zabawa bieżna

Pisanki jajka malowane

„Malowanie pisanek” – słuchanie wiersza E. M.Minczakiewicz.

Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Rozumienie określenia „pisanki”.

„Kolorowe jajka”– zabawa dydaktyczna. Rozumienie określeń: małe, większe, największe, mniejsze, najmniejsze.

„Kolorowe jajko” – wykonanie zadania z wyprawki

Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się farbami.

„Kolorowe jajka” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Bieg po bazie” – zabawa bieżna.

Wielkanocny koszyczek

„Wielkanocny koszyczek” - poznanie zawartości koszyczka wielkanocnego, posługiwanie się określeniami: baranek, zajączek, kurczaczek, pisanka. Rozumienie określenia: święconka.

„Zgadnij, co zniknęło?” – zabawa dydaktyczna. Wdrażanie
do przestrzegania reguł zabawy.

„Na Wielkanoc” –słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami
i melodią. (CD)

„Zajączek” – wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej.

Ćwiczenia gimnastyczne: „Przez kładkę na strumyku” – zabawa z elementem równowagi, „Kolory” – zabawa z elementem rzutu.

Wielkanocne ozdoby

„Baranek, kurczaczki i pisanki” – rozwiązywanie zagadek J. Wasilewskiej. Wiązanie opisu słownego z treścią obrazka.

„Na Wielkanoc” – utrwalanie słów i melodii piosenki. Uczestniczenie w śpiewie zbiorowym, rozwijanie poczucia rytmu.

„Wielkanocne ozdoby” – wykonanie ćwiczenia w kartach.

Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej.

„Zajączki”– zabawa z elementem podskoku.

Ćwiczenia gimnastyczne: „Za piłką”– zabawa z elementem czworakowania, „Wyścigi z jajkiem” – zabawa zręcznościowa.

MARZEC (11-15)

TEMAT TYGODNIOWY: JUŻ IDZIE WIOSNA

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia.
 • Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi okresie przedwiośnia.
 • Poznanie pierwszych wiosennych kwiatów: przebiśnieg, krokus.
 • Poznanie ptaków przylatujących wiosną: jaskółka, bocian, skowronek.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

 

Szukamy wiosny

 

- Uciekaj zimo –słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią.

- W poszukiwaniu wiosny – słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

- „Przedwiośnie”– praca z obrazkiem. Posługiwanie się określeniami: pąki, bazie, pierwiosnek, przebiśnieg, krokus…

- „Wiosna budzi zwierzęta” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

 

Marcowa pogoda

-„Słońce, wiatr i deszcz”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

- „Deszczowe kropelki” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie liczenia.

- Wycieczka do teatru

 

Przebiśnieg zwiastuje wiosnę

- „Słuchaj klaskania”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

- „Pokaż takie same klocki”– zabawa dydaktyczna. Wyodrębnianie klocków o określonych kształtach, doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie, rozumienie określeń: nad, pod.

- Spotkanie z przebiśniegami– słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści, rozumienie określenia pod ochroną,  poznanie nazwy i wyglądu przebiśniegu.

Wyjaśnienie dzieciom, że przebiśniegi to kwiaty pod ochroną i nie wolno ich zrywać.

- „Przebiśnieg, słońce i śnieg”– poznanie nowej techniki plastycznej: rysowanie pastelami olejnymi

- „Nie podepcz kwiatów” – zabawa z elementem równowagi.

 

Powrót ptaków

- Dłonie i palce– ilustrowanie ruchem treści wiersza Małgorzaty Barańskiej.

Wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania.

- Wiosna idzie – słuchanie wiersza Ewy Szelburg-Zarembiny.Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

-„Ptasie głosy” – ćwiczenia słuchowe. Rozpoznawanie głosów ptaków.

- „Rymowanki” – wykonanie zadania z wyprawki.Doskonalenie umiejętności zapełniania barwą konturu i cięcia nożyczkami.

- „Ptaki” – kolorowanie obrazków konturowych. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

- „Ptaki budują gniazda”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

 

Wiosna tuż, tuż

 

- „Koty i kotki” – zabawa z elementem czworakowania.

- Kotki– słuchanie wiersza Wandy Grodzieńskiej.Uważne słuchanie utworu,  posługiwanie się określeniami: puszyste, miękkie, miłe, aksamitne...,  rozumienie

wieloznaczności wyrazu kotki.

- Oznaki wiosny– ilustrowanie obrazkami treści wiersza Marty Olechowskiej.

Rozumienie znaczenia oznaczeń symbolicznych.

-Już idzie wiosna– słuchanie bajki Beaty Bielskiej.Wdrażanie do uważnego słuchania.

- 4l.„Bazie i kotki” – wykonanie zadania z wyprawki.Doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności komponowania przestrzeni.

3l.”Bazie w wazonie” –praca plastyczna.

MARZEC (4 - 8)

TEMAT DWUTYGODNIOWY: „SZUKAMY WIOSNY” – CZ. I.

Cele ogólne:

 • dostrzeganie zjawisk zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia.
 • poznanie etapów sadzenia cebuli i pietruszki.
 • rozumienie, czego roślina potrzebuje do wzrostu.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Czekamy na wiosnę

„Oupartym bałwanku” – słuchanie utworu Agnieszki Galicy. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

„W marcu, jak w garncu” – zabawa dydaktyczna. Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia. Rozwiązywanie zagadek tematycznych wg J. Wasilewskiej.

„Pożegnanie bałwanków” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej. Nalepianie, liczenie i określanie liczby liczebnikiem (czterolatki).

 „Cebulka i szczypiorek”zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Sadzimy cebulkę”zabawa orientacyjno-porządkowa.

Cebula i szczypiorek

„Jak dzieci wiosnę przyspieszyły”– słuchanie fragmentu opowiadania M. Kownackiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Wzbogacanie słownika o określenia: szczypiorek, natka.

„Cebula i pietruszka”– oglądanie warzyw. Nazywanie warzyw oraz określanie, jaki mają kształt i kolor.

„Kanapka ze szczypiorkiem”– zabawa naśladowcza wg wiersza J. Wasilewskiej.

„Kanapki ze szczypiorkiem”– degustacja. Pokonywanie niechęci do jedzenia szczypiorku,  rozumienie znaczenia jedzenia szczypiorku dla zdrowia.

„Słońce świeci – pada śnieg” zabawa orientacyjno-porządkowa.

Zielony ogródek

„Wesoła zabawa”– zabawa w oparciu o rymowankę M. Bogdanowicz. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.

„Gałązki kasztanowca”– działanie dzieci. Grupowanie elementów według długości, rozumienie określeń: długie, krótkie.

„Zakładamy zielony ogródek”działanie dzieci. Wykonywanie czynności koniecznych do posadzenia pietruszki i cebuli,  rozumienie, czego roślina potrzebuje
do wzrostu, wdrażanie do pielęgnowania roślin.

„Drzewa” zabawa naśladowcza.

„Doniczka z cebulką i doniczka z pietruszką” zabawa orientacyjno-porządkowa.

Dbamy o nasz zielony kącik

„Czego potrzebują rośliny?”– zabawa dydaktyczna. Utrwalanie wiadomości dotyczących tego, co jest potrzebne roślinom do wzrostu, wdrażanie do dbania o rośliny w zielonym kąciku.

„Co to za piosenka?”– ćwiczenia słuchowe. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej.

„Podlewamy rośliny”– zabawa naśladowcza.

„Słońce i bałwanki” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Liczenie w zakresie czterech. Tworzenie zbioru liczbowego poprzez eliminowanie rysunków (czterolatki).

Ćwiczenia gimnastyczne:„Kotki”– zabawa z elementem czworakowania, „Skacz jak piłka” – zabawa z elementem podskoku.

Zielono w kąciku

„Bajka o zielonej kredce”–słuchanie utworu Agnieszki Galicy. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

„Zielone gałązki w kąciku”– obserwacje przyrodnicze. Dostrzeganie pojawiających się pączków i młodych listków, wdrażanie do pielęgnacji roślin
w kąciku przyrody.

„Zielone pączki”– rozwiązanie zagadki Joanny Wasilewskiej. Wiązanie opisu słownego z pączkami i listkami na gałązkach.

„Gałązka z pączkami”– lepienie z plasteliny. Rozwijanie sprawności manualnej.

Ćwiczenia gimnastyczne:„Uciekaj zimo”– zabawa bieżna, „Pieski na spacerze” – zabawa z elementem czworakowania.

 

LUTY (25II – 01III)

TEMAT TYGODNIOWY: TO JESTEM JA, A TO MOJE IMIĘ

Cele ogólne:

 • Budowanie dobrej samooceny dzieci przez skupienie uwagi na ich umiejętnościach, sukcesach i mocnych stronach,
 • Podkreślanie wyjątkowości i niepowtarzalności każdego dziecka.
 • Zapoznanie dzieci z tajnikami pisma poprzez zapis własnego imienia w postaci wizytówki wg metody Ireny Majchrzak „Wprowadzenie w świat pisma”.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

 

To jestem ja

 

- Zabawa ilustrująca treść piosenki „Tu paluszek”

- Oglądanie swoich twarzy w lusterkach, opowiadanie o swoim wyglądzie, robienie min i nazywanie ich.

-„Co mi się udaje?”- zajęcia wg scenariusz programu „Przedszkolaki Krok drugi”: zabawa „Kto już to potrafi?’, „Co już umiem?”, „Kto z was to umie?, „Parada gwiazd”.

- Odrysowywanie sylwetek dzieci na dużych kartonach, wypełnianie konturów przez dzieci.

 

To jest moje imię

- Wymienianie przez dzieci różnych form swoich imion, przypominanie sobie, kto i w jakich okolicznościach ich używa.

- Tworzenie wizytówek z imionami dzieci

-Porównywanie liter z imienia dziecka z imieniem nauczycielki oraz innych dzieci, przeliczanie liter, wyszukiwanie takich samych.

- Wieszanie wizytówek w wybranych przez dzieci miejscach w sali.

- Szukanie literek w sali np. na pudełkach z grami i układankami, w książkach, na teczkach z pracami itd.

 

Co inni ludzie o mnie myślą?

- Zabawa ruchowa „Ustaw się przy swojej wizytówce”

- Zajęcia wg scenariusza programu PKD: rozmowa „Każdy ma wiele zalet”, „Układanka”.

- 3l. „Mydło” – karta pracy

 

Szukamy liter

- Zabawa ruchowa  „Jedzie pociąg” (z przystankami przy wizytówkach).

- Prezentacja alfabetu ruchomego

- Zabawa „Kto ma taką literkę?”

- Zabawa „Znajdź swoją wizytówkę”

- Naklejanie imion na krzesełkach, zachęcanie do prób siadania na właściwym krzesełku podczas posiłków.

- 3l. „Ręcznik”- zadanie z wyprawki. 4l. „Kolorowa literka”- dowolne ozdabianie pierwszej litery swojego imienia.

Jakim zwierzęciem chciałbym być?

 

- Zajęcia wg scenariusza programu PKD: zabawa „Jak witają się zwierzęta?”, „Jakim zwierzęciem chciałbym być?”, „Zabawa w  zwierzęta”

- 3l. Przybory toaletowe” – ćw. z  wyprawki. 4l. karta pracy

LUTY (18 - 22)

TEMAT TYGODNIOWY: „DBAM O CZYSTOŚĆ” .

Cele ogólne:

 • Rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów służących do dbania o czystość osobistą; określanie, do czego służą.
 • Utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk.
 • Rozumienie konieczności dbania o higienę.
 • Poznanie zagadnień związanych z ochroną środowiska: oszczędzanie wody, segregacja odpadów.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Czyste przedszkolaki

„Dbamy o czystość”– słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

„Paluszek”– ilustrowanie ruchem wiersza K. Sąsiadka. Rozwijanie orientacji
w schemacie własnego ciała.

„Segregacja”– zabawa dydaktyczna: poznanie pojęcia i problemu, działania przy tablicy tematycznej.

„Buty” – wykonanie zdania z wyprawki. Ćwiczenie ręki w cięciu po linii prostej (czterolatki).

 „Idą misie” – zabawa z elementem czworakowania.

W łazience

„W łazience” – praca z obrazkiem. Zapoznanie z wyposażeniem łazienki: umywalka, wanna, prysznic, sedes. Nazywanie przyborów toaletowych i określanie, do czego służą.

„Co słychać?”– ćwiczenia słuchowe. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej. CD – efekty dźwiękowe.

„Czarodziejski worek”– zabawa dydaktyczna. Utrwalanie widomości na temat zastosowania przyborów toaletowych.

„Kapcie” – wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej (czterolatki).

 „Słuchamy bębenka”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

Myjemy ręce

„Czyste ręce”– słuchanie wiersza I. Salach. Uważne słuchanie utworu.

„Zgadnij, czego brakuje?”zabawa dydaktyczna. Wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy. Posługiwanie się nazwami przyborów toaletowych. Przypomnienie etapów i zasad dotyczących mycia rąk.

„Woda” – pogadanka dot. źródeł pozyskiwania wody i możliwości jej oszczędzania w życiu codziennym.

„Myję ręce” wykonanie zadania z wyprawki. Swobodne rysowanie rożnych rodzajów krótkich linii (trzylatki).

 „Skoki do wody”zabawa z elementem podskoku.

Kąpiel w wannie

„Kąpiel” – słuchanie wiersza Doroty Gellner. Dostrzeganie elementu humorystycznego utworu.

„Hop, do wanny”–słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami
i melodią.CD

„Przybory toaletowe” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji  wzrokowo- ruchowej (czterolatki).

 „Dzieci na spacer – dzieci do domu” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Ćwiczenia gimnastyczne:„Przejdź przez tunel” – zabawa z elementem czworakowania,„Lalki na wystawie” – zabawa z elementem wyprostnym.

Mydła i mydełka

„Myjemy ręce” słuchanie wiersza Anny Łady-Grodzickiej. Uważne słuchanie utworu. Rozumienie pojęć: takie same, dwa, inne.

„Mydła i mydełka”oglądanie różnych mydeł. Określanie różnic i podobieństw mydła w kostce i w płynie. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia.

„Mydła”wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej (trzylatki).

„Ręce – ręce” zabawa orientacyjno-porządkowa.

Ćwiczenia gimnastyczne:„Kot jest czysty”  – zabawa z elementem  czworakowania, „Zajączki”  –  zabawa  z elementem podskoku.

LUTY (11 - 15)

TEMAT TYGODNIOWY: JESTEM W GRUPIE

Cele ogólne:

 • Lepsze poznanie się dzieci (zainteresowań, upodobań itd.)
 • Wskazanie korzyści płynących ze współpracy w grupie.
 • Wspólne opracowanie zasad obowiązujących w grupie.
 • Uświadomienie dzieciom powodów akceptowania drugiej osoby
 • Uświadomienie dzieciom, że są ludzie, którzy mogą poprawić ich nastrój i że one mogą to samo uczynić dla innych.
 • Rozpoznawanie przez dzieci uczucia złości u siebie i innych. Uczenie się konstruktywnych sposobów wyrażania złości.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

 

Poznaję lepiej moje koleżanki i moich kolegów

 

- Zabawa ze śpiewem „Mało nas”.

- Zabawa integracyjna „Iskierka”.

- Zabawa z piłką, podczas której dzieci prezentują swoje ulubione zajęcia i upodobania.

- Zabawa w kole uświadamiająca dzieciom, że w grupie są dzieci, które lubią(nie lubią) robić to samo, co one.

- Odciskanie na papierze dłoni umoczonych w farbie (do wykorzystania podczas następnych zajęć)

- Jaki to ptak?” – ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem nagranych głosów ptaków.

- „Ptaszek na gałązce” zabawa z elementem równowagi

 

Co mi pomaga, a co przeszkadza w zabawie z innymi dziećmi?

- Zabawa integracyjna „Witamy tych, którzy…”

- Zabawa „Iskierka”.

- Rozmowa dotycząca doświadczeń dzieci z sytuacji, gdy ktoś przeszkadzał im w zabawie.

- Wspólne budowanie z klocków, zwracanie uwagi na współpracę i wzajemną pomoc.

- Zawarcie kontraktu grupowego: wspólne opracowanie zasad obowiązujących w grupie, zapisanie ich przez nauczycielkę, wybranie symboli graficznych odpowiadających poszczególnym zasadom, „podpisanie” się pod zasadami poprzez naklejenie odcisków dłoni.

- Zabawa relaksująca przy muzyce.

 

Jak się ludzie złoszczą i kiedy my się złościmy?

- Zabawa „Ciepło-zimno”.

- Oglądanie rysunków przedstawiających twarz smutną, wesołą, zagniewaną. Rozmowa nt: po czym można poznać, że ktoś się złości.

- Wspólne pokazywanie, jak się złościmy.

- Dokańczanie zdania: „Złoszczę się, wtedy gdy …”.

- Rozmowa nt. co wolno, a czego nie wolno, gdy się złościmy, czy można przezywać?

- Zabawa z gazetami „Kule złości”

- Zabawa ortofoniczna „Ptasie głosy”

- 3l. „Słoninka dla sikorki”- karta pracy. 4l. „Kaloryfer i lampa” –karta pracy.

- Zabawa ruchowa „Ptaszek szuka sobie pary”.

 

Ludzie, którzy są mi bliscy

- Zabawa w kole z chustą animacyjną.

- Rozmowa nt. jak ludzie okazują sobie sympatię, co robią, aby inni byli z nimi szczęśliwi.

- Rysowanie przez dzieci osób im bliskich, wypowiadanie się na ich temat np. jak się do nich zwracają, co lubią razem robić, czym się dzielą.

- Zapoznanie z piosenką „Ciepło-zimno”

- Zabawa dydaktyczna „Metalowe przedmioty są zimne”.

- 4l. „Czapka” – karta pracy.

 

Co mi pomaga czuć się lepiej?

 

- Rozmowa na temat sytuacji, w jakich dzieci czuły się dobrze lub źle.

- Historyjka o Jasiu, który źle się czuł. Burza mózgów: „Jak można pomóc Jasiowi”.

- Wykonanie prezentu dla Jasia. Demonstrowanie, jak można kogoś pocieszać, okazywać mu troskę np. przytulenie, zaproszenie do wspólnej zabawy, poczęstowanie cukierkiem itd.

- 4l. „Golf” ćwiczenie z wyprawki. 3l. „Ptaki” – karta pracy.

- Rozwiązywanie zagadek o ptakach, pokazywanie ich na obrazkach.

LUTY (4 - 8)

TEMAT DWUTYGODNIOWY: „GŁODNE ZWIERZĘTA ZIMĄ

Cele ogólne:

 • Rozumienie potrzeby dokarmiania zwierząt w zimie.
 • Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku, np. sarna, jeleń, dzik, – nazwa, wygląd, sposób poruszania się i odżywiania.
 • Obserwowanie ptaków gromadzących się w karmniku, rozpoznawanie i nazywanie niektórych z nich, np. wróbel, gołąb, sikorka, wrona.

 

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

  Pamiętamy

o zwierzętach

 

„Leśne zwierzęta” – oglądanie albumów przyrodniczych. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących w naszych lasach.

„Nie zapominajcie o przyjaciołach” – słuchanie bajki U. Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

 „Ptaki i dzieci” – słuchanie wiersza Włodzimierza Domeradzkiego. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Rozwijanie mięśni narządów mowy na zgłoskach „ćwir”.

„Ptaszki”zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Ptaki lecą do karmnika”– zabawa bieżna.

Przy paśniku

i w karmniku

„Goście w karmniku”– rozpoznawanie i nazywanie ptaków: wróbel, sikorka, gołąb, wrona. Rozumienie potrzeby budowania karmników. Rozwiązanie zagadki Joanny Wasilewskiej. Wiązanie opisu słownego z karmnikiem.

„Zwierzęce przysmaki”– zabawa dydaktyczna. Utrwalanie wiadomości na temat pokarmów, które jedzą: wróbel, sikorka, sarenka, jeleń, dzik.

„Karmnik”„Ptaki w karmniku”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej (trzylatki).

„Karmnik dla ptaków”zabawa naśladowcza.

„Lecą ptaki”zabawa orientacyjno-porządkowa.

Głodne ptaszki

„W ogrodzie”– obserwowanie wron. Zwrócenie uwagi na ich wygląd, sposób poruszania, słuchanie odgłosów, jakie wydają.

 „Głodny ptaszek” – słuchanie wiersza Doroty Gellner. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Zabawa inscenizacyjna. Udział w prostej inscenizacji z podziałem na role i z dialogami.

„Wrona”wykonanie zadania z wyprawki. Nabywanie swobody
w malowaniu (trzylatki).

„Jeleń” – wykonanie zadania z wyprawki. Swobodne posługiwanie się farbą i pędzlem podczas zapełniania konturu rysunku (czterolatki).

„Lekko jak piórka”zabawa naśladowcza.

Ptaki, które znamy

„Głodne ptaki” słuchanie wiersza Anny Łady-Grodzickiej. Utrwalanie wiadomości na temat pokarmów, które jedzą: wróbel, sikorka, wrona, gołąb.

„Ptaki”rozwiązywanie zagadek Joanny Wasilewskiej. Wiązanie opisu słownego
z treścią obrazka. Posługiwanie się nazwami ptaków: wróbel, sikorka, wrona, gołąb.

„Wróbelek” – wykonanie zadania z wyprawki. Ćwiczenie drobnych ruchów dłoni (czterolatki).

„Dzieci karmią ptaki”zabawa orientacyjno-porządkowa.

Ćwiczenia gimnastyczne:„Wróbelki na śniegu”– zabawa z elementem podskoku, „Wrony i pies”– zabawa bieżna.

Karmnik dla ptaków

„Karmnik” słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

„W karmniku”praca z obrazkiem. Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie. Rozumienie określeń: mniej, więcej.

„Karmnik” – wykonanie zadania z wyprawki. Tworzenie obrazka z elementów (czterolatki).

„Zajączki” – zabawa z elementem podskoku.

Ćwiczenia gimnastyczne:„Rzuć piłkę”– zabawa z elementem rzutu, „Kotki i ptaszek”– zabawa z elementem czworakowania.

 

STYCZEŃ (28 I- 1II)

TEMAT TYGODNIOWY: U FRYZJERA

Cele ogólne:

 • Poznanie pracy fryzjera – czynności jakie wykonuje i narzędzi pracy.
 • Posługiwanie się nazwami fryzur.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Loki, koki, warkoczyki

 

 

- „Cicho – głośno”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

- „Modne fryzury” – oglądanie czasopism z fryzurami. Zwrócenie uwagi na różnorodność fryzur.

- U fryzjera– słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

- 3l. „Balon”– wykonanie zadania z wyprawki. Doskonalenie umiejętności operowania pędzlem i farbami.

- „Dwa kółeczka” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Czary u fryzjera

 

- „Szybko – wolno”–  zabawa orientacyjno-porządkowa.

- Czary u fryzjera – słuchanie wiersza Marty Olechowskiej. Wdrażanie do uważnego słuchania.

- „Co to za odgłosy?”– ćwiczenia słuchowe. Rozpoznawanie odgłosów z salonu fryzjerskiego i nazywanie czynności wykonywanych przez fryzjera.

- „Loczki, koki, warkoczyki”– praca plastyczna. Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni.

- „Pieski u fryzjera” – zabawa z elementem czworakowania.

Co robi fryzjer

 

- „Zgadnij, czego brakuje? – zabawa dydaktyczna. Posługiwanie się nazwami narzędzi i przyborów fryzjera.

- „Klej”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

- Strach na Wróble u fryzjera– słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią. Zabawa inscenizująca ruchem treść piosenki. Nabywanie swobody w ruchowej wypowiedzi inspirowanej tekstem piosenki.

- Spinki, gumki, klamerki: utrwalenie pojęcia „para”, przeliczanie w dostępnym zakresie, porównywanie liczebności zbiorów.

-„Piłka w tunelu” – zabawa z elementem toczenia.

Co jest potrzebne do pracy fryzjerowi?

 

 

-„Szukaj pary”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

- „Bawiły się dzieci paluszkami” – zabawa paluszkowa. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała. Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych 1–5 i nazwami palców.

- Fryzjer– rozwiązanie zagadki Bożeny Formy. Rozwijanie logicznego myślenia.

- „Czego potrzebuje fryzjer?” – zabawa dydaktyczna. Przyporządkowywanie do obrazka fryzjera narzędzi i przyborów fryzjerskich.

- „U fryzjera”– ćwiczenia ortofoniczne. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: ciach, szsz, wrr, szu.

-„Nożyce” – zabawa naśladowcza.

Grzebień i szczotka

 

 

- „Dobieramy pary”– zabawa dydaktyczna. Posługiwanie się nazwami narzędzi i przyborów fryzjerskich.

- „Bawię się balonem”– zabawa w kole.

- Grzebień i szczotka– słuchanie wiersza Jana Brzechwy. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

- „Grzebień i szczotka”– praca plastyczna. Rozwijanie sprawności manualnej.

- „Rzuć do mnie piłkę” – zabawa z elementem rzutu.

STYCZEŃ (21 - 25)

TEMAT DWUTYGODNIOWY: „MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK” – C.D.  

21 I (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 14.30 – WYSTĘP Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

Cele ogólne:

 • nazywanie członków rodziny. Określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami
 • rozwijanie uczucia szacunku i przywiązania do babci i dziadka
 • czerpanie radości z samodzielnie przygotowanych upominków

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

  Dzień Babci
i Dziadka

„Babcia”–słuchanie wiersza Anny Łady-Grodzickiej. Umacnianie więzi emocjonalnej z babcią.

„Z babcią na spacerze” – zabawa ortofoniczna. Ćwiczenie mięśni narządów mowy
na zgłoskach: stuk – stuk, puk – puk, szu – szu, tup – tup.

„Placek”–ilustrowanie ruchem treści wiersza Bolesława Kołodziejskiego. Wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania.

„Idzie babcia” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Serca i kwiaty” – zabawa naśladowcza.

Życzenia dla babci i dziadka

„Z babcią i dziadkiem” – słuchanie wiersza M. Platy. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

 „Co słychać  u babci i dziadka?”– ćwiczenia słuchowe. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej. CD – efekty dźwiękowe.

„Serce dla babci” – wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej (trzylatki).

„Serduszko dla babci” – wykonanie prezentu. Naklejanie elementów ozdobnych w określonym rytmie (czterolatki).

„Tunel”– zabawa z elementem czworakowania.

„Słońce dla babci dziadka” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Jedziemy do babci i dziadka

„Dziadek” – słuchanie wiersza Anny Łady-Grodzickiej. Umacnianie więzi emocjonalnej z dziadkiem. Wyodrębnianie liczebnika „dwa”, zauważanie zróżnicowanych wielkości, liczenie w dostępnym zakresie.

„Cicho – głośno” – gra na bębenkach. Rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych.

 „Budujemy, układamy” – zabawy konstrukcyjne.Wznoszenie budowli z klocków i tworzenie kompozycji z mozaiki geometrycznej, według własnych pomysłów.

„Portret”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie umiejętności rysowania postaci ludzkiej (czterolatki).

„Cicho – głośno”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Wyścigi” – zabawa bieżna.

U babci i dziadka

„Życzenia” – słuchanie wiersza Iwony Salach. Uważne słuchanie utworu
i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

„Medal dla dziadka” – wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej (trzylatki).

„Droga do babci i dziadka” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie umiejętności prowadzenia linii na ograniczonej przestrzeni (czterolatki).

„Tak – Nie” – zabawa ze śpiewem. Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.

 „Śnieżki” – zabawa ruchowa w ogrodzie.

Ćwiczenia gimnastyczne:„Kotki bawią się kłębuszkiem” – zabawa z elementem czworakowania, „Przejdź po wąskiej uliczce” – zabawa z elementem równowagi.

Z babcią i dziadkiem  miło spędzam czas

 

„Dziadkowie i wnuczęta” – rozwiązywanie zagadek Joanny Wasilewskiej. Wiązanie opisu słownego z osobami: dziadka, babci, wnucząt.

„Dzień Babci i Dziadka” – słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

„Kwiaty dla dziadka” – wykonanie zadania z wyprawki. Wdrażanie do prawidłowego korzystania z farb (czterolatki).

„Słońce dla babci i dziadka”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Kotek babci” – zabawa z elementem czworakowania

Ćwiczenia gimnastyczne:„Wyprowadzamy pieska na spacer” – zabawa z elementem czworakowania, „Samochód dziadka” – zabawa bieżna.

STYCZEŃ ( 14- 18)

TEMAT TYGODNIOWY: BAL W PRZEDSZKOLU

Cele ogólne:

 • Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu
 • Udział dzieci w dekorowaniu sali ozdobami karnawałowymi
 • Udział w balu karnawałowym zorganizowanym dla wszystkich dzieci w przedszkolu.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Balowe stroje

 

- „Stroje balowe”– praca z obrazkiem. Nazywanie strojów balowych. – rozumienie określenia karnawał.

- „Jedziemy na bal”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

- Jak karnawał to karnawał– słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

- „Taniec wróżki” – improwizacja ruchowa do utworu P. Czajkowskiego Taniec Cukrowej Wróżki z baletu Dziadek do orzechów

- „Balonik” praca plastyczna

- „Pajace na balu”– zabawa z elementem podskoku.

Przygotowujemy się do balu

 

- „Balowe ozdoby”– ozdabianie sali kolorowymi, nadmuchanymi balonami oraz serpentynami.

- „Mały i duży balonik”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

- Bawimy się na balu –słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

- Lalki idą na bal –słuchanie wiersza Joanny Wasilewskiej. Uważne słuchanie utworu.

- 3 l.: „Korona”– wykonanie zadania z wyprawki. Swobodne posługiwanie się farbami.

- 4l.: „Wróżka”– wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie sprawności manualnej.

- „Balowy szal”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

Balony i baloniki

- „Balowe baloniki”– zabawa z elementem podskoku.

- „Balony, baloniki”– zabawa dydaktyczna. Grupowanie obrazków przedstawiających balony według: koloru, kształtu, wielkości.

- Balonik– słuchanie bajki Doroty Gellner. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

- 3l.:„Ozdabiamy koronę”– lepienie z plasteliny. Doskonalenie sprawności manualnej.

- „Balony okrągłe i podłużne”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozumienie określeń: okrągły, podłużny, taki sam, na górze, na dole.

- „Gonimy balonik”– zabawa z elementem biegu.

Wesołe zabawy

- „Krasnoludki i olbrzymy w czapkach”- zabawa orientacyjno-porządkowa.

-  Jeżeli ci wesoło– ilustrowanie ruchem treści wiersza Marty Bogdanowicz. Rozwijanie orientacji w schemacie ciała.

- „Czapka na bal”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

- „Czapki na bal”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

- „Idź po dróżce”–zabawa z elementem równowagi.

Bal w przedszkolu

Karnawałowy bal w przedszkolu.

STYCZEŃ (7 - 11)

TEMAT DWUTYGODNIOWY: „MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK”.

Cele ogólne:

 • nazywanie członków rodziny. Określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami
 • rozwijanie uczucia szacunku i przywiązania do babci i dziadka
 • czerpanie radości z samodzielnie przygotowanych upominków

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Całuski dla babci
i dziadka

„Babcia i dziadek”– nazywanie imion babci i dziadka. Określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami.

„Kto tam?”– słuchanie wiersza Wandy Chotomskiej. Uważne słuchanie utworu.

„Buzia smutna i wesoła”– zabawa dydaktyczna. Odbieranie i rozumienie treści przekazywanych przez mimikę.

„Całuski dla babci i dziadka”– zabawa dydaktyczna. Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.

„Czerwony – zielony”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Dzieci i kukułka”– zabawa bieżna.

Rodzina

 

„Rodzina”praca z obrazkiem. Nazywanie członków rodziny. Rozumienie określenia „obok”.

„Rodzina”– ilustrowanie ruchem treści wiersza Krzysztofa Sąsiadka. Kształtowanie umiejętności słuchania i obserwowania.

„Nakrywamy stół” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Doskonalenie sprawności manualnej (czterolatki).

„Zagadki misia Anatola” – zabawa dydaktyczna. Odgadywanie nazwy przedmiotu na podstawie opisu słownego.

„Przez kałuże”– zabawa z elementem podskoku.

„Cicho – głośno”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

Babcia i dziadek

„U babci i dziadka”– zabawa tematyczna. Uczenie się poprzez zabawę życzliwych zachowań, wobec bliskich osób.

„Dla babci i dziadka”– zabawa dydaktyczna. Wzbogacanie słownika o nazwy rzeczy i ubrań.Rozumienie pojęć: na górze, pod,bliżej, dalej, obok.

 „Dla babci i dziadka” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Właściwe gospodarowanie przestrzenią podczas jej zapełniania (trzylatki).

„Talerz” – wykonanie zadania z wyprawki. Poznanie nowej techniki plastycznej –stemplowanie (czterolatki).

„Jedziemy do babci i dziadka”– zabawa orientacyjno - porządkowa.

„Pomagamy babci”– zabawa naśladowcza.

Zabawy z babcią
i dziadkiem

„Zabawy z babcią i dziadkiem”– praca z obrazkiem. Nabieranie swobody
w samorzutnym wypowiadaniu się. Utrwalanie znajomości schematu ciała.

„Rysujemy babcię i dziadka”– praca plastyczna. Próby rysowania postaci człowieka.

„Wróbelki”– zabawa z elementem podskoku.

„Rzuć piłkę”– zabawa z elementem rzutu.

Ćwiczenia gimnastyczne:„Rzuć woreczek” – zabawa z elementem rzutu, „Wyprowadzamy pieska na spacer” – zabawa z elementem czworakowania.

Obrazek dla babci i dziadka

„Kwiatek dla babci i dziadka”– układanie wzoru z mozaiki geometrycznej. Odwzorowywanie układu elementów.

„Dla babci i dziadka”–słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią piosenki. Zachęcanie dzieci do uczestniczenia w śpiewie zbiorowym.

„Obrazek dla babci i dziadka”– praca plastyczna. Doskonalenie koncentracji uwagi, spostrzegawczości wzrokowej, dokładności.

„Kanapka” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej (czterolatki).

„Kwiaty kwitną dla babci i dziadka”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Dziadek łowi ryby”– zabawa bieżna.

Ćwiczenia gimnastyczne:„Samochody”– zabawa z elementem biegu, „Stoliczek” – zabawa z elementem równowagi.    

STYCZEŃ (31XII- 4I)

TEMAT TYGODNIOWY: BAŁWANKI I SANKI

Cele ogólne:

 • Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku. 
 • Rozumienie konieczności zabezpieczania się przed śniegiem i mrozem.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu w czasie zimy.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

 

Bałwan śniegowy

 

 • „Kule śniegowe”– zabawa kulami z gazet. Doskonalenie liczenia. Rozumienie określeń: w koszu, poza koszem.
 • Bałwan śniegowy– słuchanie wiersza D. Gellnerowej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Posługiwanie się określeniami: duża, mała, jedna, druga.
 • „Kulig” – zabawa z elementem biegu.
 • 3l.: „Bałwan”– wykonanie zadania w kartach.Nabywanie swobody w malowaniu.
 • 4l.:„Bałwanek” – wykonanie zadania z wyprawki. Ćwiczenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • „Podskocz wyżej niż bałwanek”– zabawa z elementem podskoku.

 

Wrony i śnieg

 • „Po śliskim lodzie”– zabawa z elementem równowagi.
 • „Wędrujący języczek”–  ćwiczenia mięśni języka i warg. Rozwijanie mięśni narządów mowy.
 • Cztery wrony– słuchanie wiersza T. Kubiaka. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.
 • Praca plastyczna:: lepienie bałwanka z plasteliny
 • 4l. „Wrony na śniegu”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Tworzenie prostych rysunków z krótkich linii.
 • „Wrony”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

 

Co nas chroni przed śniegiem i mrozem?

 • „Rozgrzewka”– zabawa z elementem biegu.
 • „Co nas chroni przed śniegiem i mrozem?”– zabawa dydaktyczna.
 • ,,Ogrzewamy paluszki” – ćwiczenia oddechowe w oparciu o wiersz J. Wasilewskiej. Rozwijanie pojemności płuc.
 • „Kolorowe rękawiczki”–zabawa dydaktyczna. Rozumienie określenia para. Doskonalenie liczenia. Rozumienie określenia nad.
 • 3l.: „Rękawiczki”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej
 • 4l.: „Szalik” praca plastyczna metodą wydzieranki.

„Łyżwiarze”– zabawa z elementem równowagi.

GRUDZIEŃ (19 - 23)

TEMAT TYGODNIOWY: CZEKAMY NA ŚWIĘTA

Cele ogólne:

 • Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia.
 • Zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Wykonanie ozdób świątecznych do dekoracji sali.
 • Zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd w czasie świąt Bożego Narodzenia, ukazanie ich piękna.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

 

Gwiazdy, gwiazdki, gwiazdeczki

 • „Śniegowe gwiazdki”– zabawa z elementem biegu.
 • „Gwiazda betlejemska” –  oglądanie poinsecji, kwiatu gwiazdy betlejemskiej rosnącego w doniczce. Rozumienie wieloznaczność nazwy gwiazda betlejemska
 • „Gwiazdy, gwiazdki, gwiazdeczki” – zabawa dydaktyczna. Porządkowanie gwiazdek wg wielkości. Posługiwanie się przymiotnikami: mała, większa, największa, duża, mniejsza, najmniejsza.  
 • 3l.:„Bombka”– wykonanie zadania z wyprawki. Malowanie na ograniczonej linią powierzchni.
 • 4l.:„Gwiazda betlejemska” – wykonanie zadania z wyprawki. Doskonalenie umiejętności posługiwania się pędzlem i farbą.
 • „Świecą gwiazdki” –  zabawa orientacyjno-porządkowa.

 

Papierowe ozdoby

 

 • „Choinki w lesie”– zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • „Paw” – oglądanie albumów o zwierzętach. Omawianie wyglądu pawia – zwrócenie uwagi na wzory i kolorystykę ogona. Rozumienie określenia pawie oczko.
 • 4l.: „Pawie oczka” – wykonanie zadania z wyprawki. Doskonalenie sprawności nakładania i dopasowywania.
 • „Przejdź pod gałązkami choinki”– zabawa z elementem czworakowania.
 • Wigilijne spotkanie z rodzicami; zaprezentowanie przez dzieci wierszy, piosenek, inscenizacji „Myszki”, wręczenie upominków wykonanych przez dzieci, wspólne śpiewanie kolęd, poczęstunek.

 

Dzwonki, dzwoneczki

 • „Cisza ” – zabawa dydaktyczna. Wdrażanie do zachowania ciszy.
 • „Duże i małe dzwonki” –  zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • O aniołku, który zgubił dzwoneczek– słuchanie bajki A. Galicy. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.Rozwijanie mięśni narządów mowy poprzez powtarzanie zgłosek: Bim – bam, bim – bam – bom. Rozumienie pojęcia rytm.
 • 4l.: „Dzwonek” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej.
 • 3l.: „Bombki na choince”– wykonanie zadania z wyprawki. Wdrażanie do prawidłowego trzymania kredki
 • „Myszki pod choinką”– zabawa bieżna.

 

Świąteczne aniołki

 • „Świąteczne obrazki”– oglądanie obrazków o tematyce świątecznej. Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia.
 • „Sopelki”– zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • Jaki jest Aniołek?– słuchanie fragmentu wiersza Doroty Gellner. Wdrażanie do uważnego słuchania. Rozumienie określeń: błyszczący, kruchy, delikatny.
 • 3l.: „Aniołki”– wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej
 • Już Boże Narodzenie– słuchanie bajki Beaty Bielskiej. Uważne słuchanie utworu.
 • „Pod choinkę przyszły kotki”– zabawa z elementem czworakowania.

 

Święta tuż, tuż

 

 • „Bombki na choince”– zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • Bombka –słuchanie wiersza Anny Łady- Grodzickiej. Wdrażanie do uważnego słuchania.
 • Choinka –słuchanie wiersza Doroty Gellner. Wdrażanie do uważnego słuchania. Posługiwanie się określeniami: kolorowa, błyszcząca, zielona, las, kolęda.
 • 3l.:  „Bombki”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie sprawności manualnej.
 • 4l.: „Świąteczna paczka” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • „Kolędujemy” – śpiewanie znanych kolęd. Wytwarzanie świątecznego nastroju.
 • „Choineczka”– zabawa w kole.

GRUDZIEŃ (10 - 14)

TEMAT TYGODNIOWY: „CZEKAMY NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Cele ogólne:

 • Poznanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd w czasie świąt Bożego Narodzenia, ukazanie ich piękna.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Czekamy na święta Bożego Narodzenia

„Piękny dzień” – słuchanie bajki U. Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

„Mikołaj”– (trzylatki) wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie sprawności manualnej.

„Choinka” – układanie z mozaiki geometrycznej. Rozpoznawanie wśród figur kształtu trójkąta. Rozumienie pojęć: wysoko, nisko.

 „Pociąg z prezentami”– zabawa naśladowcza.

„Zwierzątka czekają na Mikołaja”– zabawa z elementem czworakowania.

Świąteczna choinka

„Choinkowe ozdoby” – praca z obrazkiem. Poznanie sposobów dekorowania choinek dawniej i dziś.

„Świąteczne puzzle” – (czterolatki) składanie obrazka z części. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 „Jak śmieje się Mikołaj?” – ćwiczenia ortofoniczne. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: ha, ho, he, hi.

 „Czym przyjedzie Mikołaj?”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Pajace na choince” – zabawa z elementem podskoku.

Święta tuż, tuż…

„Święta Bożego Narodzenia” – oglądanie świątecznych ilustracji w czasopismach dziecięcych. Dzielenie się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Opowiadanie o przygotowaniach przedświątecznych w domach rodzinnych dzieci.

„Mikołaj” słuchanie wiersza Anny Łady-Grodzickiej. Budowanie prostych wypowiedzi.

„Paczka od Mikołaja” – (trzylatki) wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej.

„Zabawa w śmieszne miny” zabawa ze śpiewem.

„Sanie Mikołaja”–zabawa bieżna.

Kolorowe bombki

„Wymarzony prezent” – swobodne wypowiedzi dzieci. Wyrażanie swych pragnień w sposób zrozumiały dla otoczenia.

„Mikołaj”– ćwiczenia ortofoniczne w oparciu o wiersz Patrycji Siewiery-Kozłowskiej. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach „dzyń”.

„Dzwonią dzwonki” gra na janczarach. Poznanie instrumentu perkusyjnego – janczary. Rozróżnianie natężenia dźwięku: cicho – głośno.

„Choinka cała w bombkach” – (czterolatki) wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej przy odwzorowaniu układu oraz sprawności manualnej.

„Dzwoneczki” zabawa orientacyjno-porządkowa.

Ćwiczenia gimnastyczne:„Mikołaj na drabinie” – zabawa z elementem równowagi, „Piesek z chorą łapką”– zabawa z elementem czworakowania.

Czekamy

na Mikołaja

„Gdzie jest Mikołaj?”– słuchanie wiersza Doroty Gellner. Wdrażanie do uważnego słuchania. Posługiwanie się nazwami części ciała i stroju Mikołaja.

„Mikołaj” – (czterolatki) wykonanie zadania z wyprawki. Wyrabianie uwagi i skupienia w czasie wybierania fragmentów do malowania.

 „Worek z prezentami” (trzylatki) wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej.

„Mikołaj z workiem prezentów”–zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Prezenty od Mikołaja”– zabawa naśladowcza.

Ćwiczenia gimnastyczne:„Po śladach” – zabawa z elementem równowagi, „Zaprzęg Świętego Mikołaja” – zabawa z elementem biegu.

GRUDZIEŃ (3 -7)

TEMAT TYGODNIOWY: NADCHODZI ZIMA

Cele ogólne:

 • Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku.
 • Rozumienie konieczności zabezpieczania się przed śniegiem i mrozem.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu w czasie zimy.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

 

Zima zawitała

 

 • „Zima” –  wyeksponowanie w kąciku książki tytułów związanych z tematem. Rozwijanie zainteresowania książką.
 • „Śnieżynki”– zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • Przyszła zima – słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej.Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.
 • „Zimowy kulig” – opowieść ruchowa.
 • Praca plastyczna „Pani Zima”
 • „Zabawa w śnieżki”– zabawa z elementem rzutu.

 

Sanie i sanki

 • „Zgadnij, co zniknęło?”– zabawa dydaktyczna. Wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo zabaw zimowych.
 • „Śnieg i mróz”– zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • Przygoda na sankach–słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.
 • 3 l.: „Pada śnieg” –wykonanie zadania z wyprawki. Nabywanie odwagi w malowaniu palcem.
 • 4 l.: „Droga sanek” – wylepianie z plasteliny. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

Zimowe zabawy

 • „Zimowe odgłosy” – zabawa ortofoniczna. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: szu, wiu, dzyń, skrzyp.
 • „Zima, zima, zima”– zabawa ruchowa przy piosence.
 • „Zimowe zabawy” – praca z obrazkiem. Wypowiadanie się na określony temat.
 • 3l.: „Zabawy na sankach”– wykonanie ćwiczenia
 • w kartach. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej.
 • 4l.: „Zimowy sprzęt sportowy” – wykonanie zadania z wyprawki. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • „Celuj śnieżką” –  zabawa  z elementem rzutu.

 

Płatki śniegu

 • „Śniegowe płatki”– ćwiczenia oddechowe. Rozwijanie pojemności płuc.
 • „Sopelki”– zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • Płatki śniegu– rozwiązanie zagadki Olgi K. Bełczewskiej. Rozwijanie logicznego myślenia.
 • „Płatki śniegu” –  oglądanie gwiazdek śniegowych na obrazkach
 • 3l.: „Płatki śniegu”– wykonanie zadania z wyprawki. Prowadzenie pędzla według wyznaczonych linii i wzorów.
 • 4l.:„Gwiazdki śniegowe” –  wykonanie zadania z wyprawki. Malowanie farbą
 • po wyznaczonych liniach prostych.
 • „Śnieżynki” –  zabawa orientacyjno-porządkowa.

 

Zimowa muzyka

 

 • „Zgadnij, kto to mówił” – zabawa słuchowa. Doskonalenie spostrzegawczości słuchowej.
 • „Jedziemy na sankach”– zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • Na czym zima gra?– słuchanie piosenki.Zapoznanie ze słowami i melodią. Rytmiczne wyklaskiwanie połączone ze śpiewaniem
 • „Zimowa orkiestra” – gra na instrumentach perkusyjnych. Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
 • „Ptaszki na śniegu”– zabawa z elementem równowagi.

LISTOPAD (26 - 30)

TEMAT TYGODNIOWY: „JEST CHŁODNO I DESZCZOWO” – CZ. II.

Cele ogólne:

 • Dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni.
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
 • Poznanie zasad bezpiecznego zachowania w czasie burzy.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Co nas chroni przed deszczem?

„Deszcz”– słuchanie wiersza Anny Łady-Grodzickiej. Wdrażanie
do uważnego słuchania. Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych. Dostrzeganie konsekwencji nieodpowiedniego ubrania się – choroby. Rozumienie konieczności ubierania się w odpowiedniej kolejności.

„Kolorowe kalosze” – zabawa dydaktyczna. Dobieranie w pary elementów w tym samym kolorze, różniących się wielkością.

„Śpiewa deszczyk”– utrwalanie piosenki. Śpiewanie  refrenu solo lub w duecie.

„Taniec butów”–zabawa ruchowa przy piosence.

„Kalosze” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej.

„Pada deszcz – świeci słońce” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Dzieci i błotko” – zabawa naśladowcza.

Wiatr wieje
i wieje

„Wietrzyk” – ćwiczenia ortofoniczne w oparciu o wiersz Patrycji Siewiery-Kozłowskiej. Ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: fiu, szu, kra.

„Wiatraczki” – ćwiczenia oddechowe. Rozwijanie pojemności płuc.

„Deszcz, deszczyk” – ćwiczenia rytmiczne. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i poczucia rytmu.

„Domy w deszczu” – praca plastyczna. Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

„Wietrzyk i wicher” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Wiatraki” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Pada i wieje

„Jesienna szaruga” – obserwowanie jesiennej pogody.

„Wiatr i chmurki”– słuchanie wiersza Doroty Gellner. Wdrażanie
do uważnego słuchania i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworu. Wzbogacanie słownika o określenia dotyczące wiatru i deszczu.

„Pada i wieje”– zabawa słuchowa. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej.

„Deszczowa chmurka”– wykonanie zadania z wyprawki. Nabywanie swobody i odwagi w rysowaniu.

„Parasol” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Swobodne rysowanie drobnych elementów i kształtów nieregularnych.

 „Po kałużach i po błocie”– zabawa naśladowcza.

„Wiatr i chmurka” – zabawa bieżna.

Zabawy
na pochmurne dni

„Zabawa”–słuchanie wiersza Patrycji Siewiery-Kozłowskiej. Wdrażanie do uważnego słuchania. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: hop, trala-la.

„Paluszek”–zabawa ze śpiewem. Ilustrowanie ruchem treści piosenki.

„Pada i wieje” – zabawa słuchowa. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej.

„Chmury i chmurki” – malowanie farbami plakatowymi. Odzwierciedlanie własnych spostrzeżeń w formie plastycznej.

„Krople deszczowe”– zabawa z elementem podskoku.

„Szukaj kolegi do pary” zabawa orientacyjno-porządkowa.

Ćwiczenia gimnastyczne:„Kotki zmokły na deszczu”– zabawa z elementem czworakowania, „Wieje wiatr” – zabawa z elementem biegu.

Jest coraz chłodniej

„Szyja kręci głową”– słuchanie rymowanki Małgorzaty Barańskiej. Wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania.

„Rozmowa szalików”– słuchanie wiersza Urszuli Piotrowskiej. Wdrażanie
do uważnego słuchania. Poznanie określenia „tęczowe kolory”.

„Szaliki” wykonanie zadania z wyprawki. Nabieranie swobody w posługiwaniu się farbami i pędzlem.

„Deszczowa orkiestra”– słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią.

„Deszczowa orkiestra” – gra na instrumentach perkusyjnych. Poznanie instrumentów perkusyjnych: bębenek, grzechotka, trójkąt.

„Pokazuj to co ja”zabawa naśladowcza.

„Szycie szalika”zabawa orientacyjno-porządkowa.

Ćwiczenia gimnastyczne:„Zabawa z kotkiem” – zabawa z elementem czworakowania, „Zabawa z piłką”– zabawa z elementem rzutu.

LISTOPAD (19 - 23)

TEMAT TYGODNIOWY: JEST CHŁODNO I DESZCZOWO

Cele ogólne:

 • Dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni.
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Kiedy pada deszcz

 

 

 

- „Pajacyk”– zabawa ruchowa przy piosence.

- Kiedy pada deszcz – słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Wdrażanie do uważnego słuchania.

- „Na deszczową pogodę” – zabawa dydaktyczna. Wybieranie spośród ubrań tych, które chronią przed deszczem i zimnem.

- „Wieje i pada” –  zabawa ortofoniczna. Wykonywanie ćwiczeń artykulacyjnych na zgłoskach: brzdęk, puk, plusk, chlap, plask.

- „Spacer w deszczu”– składanie obrazka z części Doskonalenie spostrzegawczości i dokładności poprzez dopasowywanie elementów.

- „Przeskocz przez kałużę” –  zabawa z elementem skoku.

Ciągle pada

 

 

-Deszcz –ćwiczenia ortofoniczne w oparciu o wiersz Patrycji Siewiery-Kozłowskiej. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: kap, kra.

- „Omijaj kałuże na spacerze” –  zabawa z elementem biegu.

- Spacer w deszczu– słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Wdrażanie do uważnego słuchanie i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworu.

- „Wesołe kropelki”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

Deszczowy spacerek

 

 

- „Zimno – ciepło”– zabawa dydaktyczna. Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.

- „Deszczowy spacerek” –  zabawa ilustrująca ruchem treść wiersza K. Sąsiadka. Kształtowanie umiejętności słuchania i obserwowania.

- „Chowamy się pod parasol” – zabawa z chustą animacyjną.

- 4l.:„Parasol”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Swobodne rysowanie drobnych elementów i kształtów nieregularnych. -3 l.: „Parasol”– wykonanie zadania
z wyprawki. Zapełnianie wydzieranką konturu obrazka.

- „Omijaj błoto i kałuże”– zabawa z elementem równowagi.

Pada i wieje

 

 

- „Wiatr, burza, ulewa”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

- Wycieczka do teatru

- „Wietrzyk i wichura” –  ćwiczenia oddechowe. Regulowanie siły wydechu.

- „Wieje wiatr” –  zabawa z elementem biegu.

Parasole i kalosze

 

 

 

- „Kolorowe kalosze” – zabawa dydaktyczna. Rozumienie pojęcia para. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi

- „Zwierzęta chowają się przed deszczem”– zabawa z elementem czworakowania.

- Parasole –słuchanie wiersza Heleny Bechlerowej. Wdrażanie do uważnego słuchania.  – rozumienie określeń cicho-głośno. – ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: kap, stuku, puku.

- 3l.: „Kalosze”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej.

- 4l.:„Kalosze” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Doskonalenie umiejętności rysowania po śladzie krótkich, pionowych linii.

- „Kolorowe parasole” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

LISTOPAD (12 - 16)

TEMAT TYGODNIOWY: „PRZYGOTOWANIA ZWIERZĄT DO ZIMY” – CZ. II.

Cele ogólne:

 • Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie.
 • Poznanie zwierząt, które zapadają w sen zimowy.
 • Zapoznanie z ptakami odlatującymi do ciepłych krajów: dzika gęś, bocian, jaskółka, szpak, skowronek.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Leśne zwierzęta

„Zwierzęta szykują się do zimy” – słuchanie bajki Beaty Bielskiej.  Wdrażanie do uważnego słuchania.

„Anatol w zaczarowanej krainie zwierząt” – ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej. Rozwijanie mięśni narządów mowy na zgłoskach: szu, mrr, hop – skik, ćwir, kra. Ćwiczenia oddechowe.

„Anatol i leśne zwierzęta” – zabawa dydaktyczna. Budowanie wypowiedzi na zadany temat.

„Przebudzenie” – zabawa ruchowa do bajki.

„Idą zwierzęta”  – zabawa naśladowcza.

„Jeżyk i wiewiórka”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

Jeż w zimie śpi

„Jeż” – słuchanie piosenki Zapoznanie ze słowami i melodią.

„Jeż”  – słuchanie wiersza Anny Łady-Grodzickiej. Wdrażanie do uważnego słuchania. Rozumienie określeń: zimowy sen zwierząt, pod, nad, na, większe, mniejsze.

„Kolczasty jeżyk”– ilustrowanie ruchem treści wiersza Doroty Gellner. Wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania.

„Jeż” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Doskonalenie umiejętności rysowania krótkich kresek i kolorowania powierzchni.

„Idą jeże”  –  zabawa z elementem czworakowania.

„Jeże i jabłka” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Wyprawa do lasu

„Jeż, wiewiórka i niedźwiedź” – rozwiązywanie zagadek Bożeny Godzimirskiej. Utrwalanie wiadomości przyrodniczych dotyczących:  jeża, wiewiórki, niedźwiedzia.

„Słucham i gram” – zabawa rytmiczna. Rozwijanie poczucia rytmu. Gra na instrumencie perkusyjnym – bębenku.

„Jeż”  –  lepienie z plasteliny.Rozwijanie sprawności manualnej.

„W lesie” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Celuj woreczkiem” –  zabawa z elementem rzutu.

Zimowe mieszkania zwierząt

„Wiercipiętek ogląda mieszkania na zimę”  – słuchanie opowiadania Mateusza Galicy. Wdrażanie do uważnego słuchania i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworu.

„Chodzi lisek koło drogi” – zabawa ze śpiewem. Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

„Leśne dróżki” – malowanie farbami. Prowadzenie dowolnych linii nieregularnych biegnących w różnych kierunkach.

„Leśna dróżka” –  zabawa z elementem równowagi.

„Liski wracają do nory” –  zabawa z elementem czworakowania.

Ćwiczenia gimnastyczne.

Jesienią ptaki odlatują do ciepłych krajów

„Ptaki, które odlatują jesienią” – praca z obrazkiem. Poznanie ptaków, które odlatują jesienią.

„Dzikie gęsi” słuchanie wiersza Henryka Rostworowskiego. Wdrażanie do uważnego słuchania i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworu.

„Piórka” – ćwiczenia oddechowe. Wydłużanie fazy wydechu, rozszerzanie wydolności oddechowej płuc. Rozumienie pojęcia: odlot ptaków.

„Ptak” –  wykonanie ćwiczenia w kartach. Rysowanie linii po śladzie i samodzielnie.

„Odlatują ptaki” –  zabawa naśladowcza.

Ćwiczenia gimnastyczne.

LISTOPAD (05  09)

TEMAT TYGODNIOWY: ZWIERZĘTA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ZIMY

Cele ogólne:

 • Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie.
 • Poznanie zwierząt, które zapadają w sen zimowy.
 • Poznanie zwyczajów zwierząt szykujących się do zimy

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Jesienny bal

 

 

 

 1.  „Podrzuć i złap woreczek”– zabawa z elementem rzutu.
 2.  Miś Anatol idzie na bal –słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Wdrażanie do uważnego słuchania.
 3. „Anatol i przyjaciele”– ćwiczenia ortofoniczne. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: tup, cha, hop, myk.
 4.  Praca plastyczna „Jeż” (z ziemniaka i zapałek)
 5.  „Zajączki i lis”– zabawa orientacyjnoporządkowa.

Wiewiórka, jeż
i niedźwiedź

 

 

 1.  „Którego zwierzątka brakuje?” –zabawa dydaktyczna. Wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy
 2.  „Zwierzęta szukają swoich domków”– zabawa orientacyjnoporządkowa.
 3.  Ćwiczenia gimnastyczne – „Wyprawa do lasu”.
 4.  Zimowe śpiochy– słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.
 5.  „Kto śpi w zimie, a kto nie?” – zabawa dydaktyczna. Porządkowanie obrazków zwierząt na te, które w zimie śpią i te, które nie śpią zimą.
 6.  „Jeżyk”– zabawa z elementem  czworakowania.

Jak zwierzęta szykują się do zimy

 

 

 1.  „Jak zwierzęta szykują się do zimy?” – ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej. Usprawnianie ruchomych narządów mowy. Wykonywanie ćwiczeń oddechowych. Ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: hop – skik, tup – tup, mmm.
 2.  „Skacząca wiewióreczka”– zabawa w kole.
 3.  „Co to za zwierzę?”– praca z obrazkiem. Budowanie prostych i zrozumiałych wypowiedzi na określony temat.
 4.  Przed zimą –słuchanie wiersza Anny ŁadyGrodzickiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.
 5.  „Wiewiórka” praca plastyczna
 6.  „Niedźwiadki i pszczoły” – zabawa z elementem równowagi.

Zapasy wiewiórki

 

 

 1.  „Wiewiórka” – praca z obrazkiem. Wypowiadanie się na temat obrazka.
 2.  „Wiewiórki szukają dziupli” –  zabawa orientacyjnoporządkowa.
 3.  Ćwiczenia gimnastyczne
 4.  „Zapasy wiewiórki”– oglądanie przysmaków wiewiórki. Rozpoznawanie i nazywanie szyszek, żołędzi, orzechów włoskich i laskowych. Posługiwanie się nazwami przyrodniczymi: wiewiórka, mysz, żołędzie, szyszki, orzechy, kłos z ziarnem.
 5. 3l. :”Wiewiórka i jej zapasy”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie sprawności manualnej. 
  4l.: „Zapasy wiewiórki” – wykonanie zadania z wyprawki. Tworzenie zbiorów i przeliczanie w nich elementów od jednego do czterech.
 6.  „Wiewiórki szukają dziupli”– zabawa orientacyjnoporządkowa.

Niedźwiedź zapada w sen

 

 

 1.  „Zimowe mieszkanie niedźwiedzia” – zabawa dydaktyczna. Posługiwanie się określeniami: mały – większy – największy.
 2.  „Słuchamy klaskania”– zabawa orientacyjnoporządkowa.
 3.  Idzie zima zła – słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią.
 4.  4l.:„Niedźwiadek” – wykonanie zadania z wyprawki. Swobodne posługiwanie się farbą i pędzlem.
 5.  „Stary niedźwiedź mocno śpi” – zabawa ze śpiewem.  Wdrażanie do sprawnego poruszania się po obwodzie koła.

PAŹDZIERNIK (29-31)

TEMAT TYGODNIOWY: „JESIEŃ DOOKOŁA”.

Cele ogólne:

-        Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią – zmiana koloru i  opadanie liści.

-        Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych i iglastych oraz ich owoców.

-        Przyswojenie nazw przyrodniczych: dąb, żołądź. Łączenie nazwy z wyglądem.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Jesienny spacer po parku

 

„Jesienny spacer po parku” – ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej. Ćwiczenie ruchomych narządów mowy. Nazywanie zwierząt. Rozumienie określeń: wysoko, nisko, na, pod, z jednej strony, z drugiej strony.

„Dwa kasztanki” – słuchanie piosenki Zapoznanie ze słowami i melodią.

„Kasztanowe granie” – zabawa rytmiczna. Doskonalenie poczucia rytmu.

„Dwa kasztanki” – wykonanie układu ruchowego do piosenki. Wdrażanie do sprawnego poruszania się w korowodzie.

„Jesienne drzewo” – wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie sprawności manualnej.

„Wiewiórki do dziupli” –  zabawa z elementem podskoku.

„Spacer do parku” – zabawa ruchowa (tor przeszkód).

Jesienne wzory

„Porządki w kąciku przyrody” – działanie dzieci. Segregowanie okazów przyrodniczych wg rodzajów.

„Mój konik” – słuchanie fragmentu wiersza K. Artyniewicz. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania.

„Kasztany i żołędzie” – zabawa dydaktyczna. Porównywania liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary.

„Konik” – wykonanie zadania z wyprawki. Doskonalenie sprawności manualnych.

„Kasztanowy konik” – zabawa z elementem biegu.

„Spadające kasztany” – zabawa z elementem podskoku.

Skarby jesieni

W ogrodzie – obserwowanie drzew. Poznanie budowy drzewa: pień, konary, gałęzie, liście.

„Skarby jesieni” – rozwiązywanie zagadek Joanny Wasilewskiej. Wiązanie opisu słownego z treścią obrazka.

 „Liście i żołędzie” – kolorowanie obrazków konturowych. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

„Ptak z liści” – wykonanie zadania z wyprawki. Rysowanie pastelami – zapoznanie z nową techniką.

„Jeże zbierają listki” – zabawa z elementem czworakowania.

„Kolorowe ptaszki” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

PAŹDZIERNIK (22-26)

TEMAT TYGODNIOWY: GRZYBY

Cele ogólne:

·         Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią.

·         Zapoznanie z nowym środowiskiem przyrodniczym –  las.

·         Poszerzanie wiedzy przyrodniczej  o nazwy grzybów.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Jesienny las

 

 

 

 • „Jesienny las”– praca z obrazkiem.Zapoznanie z nowym środowiskiem przyrodniczym – rośliny, zwierzęta.
 • „Jesienne liście” – zabawa z elementem biegu.
 • Grzyby– słuchanie bajki Beaty Bielskiej. Wdrażanie do uważnego słuchania.
 • „Co słychać w lesie?”– ćwiczenia ortofoniczne. Rozwijanie mięśni narządów mowy poprzez powtarzanie zgłosek: stuk – puk, auu, uhu, ku – ku.
 • „Grzybowe domki”– zabawa dydaktyczna. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.
 • Wyprawa do lasu”- zabawa z chusta animacyjną

Grzybobranie

 

 

 • „Grzyby”–  oglądanie atlasu grzybów. Wzbogacanie słownika o nazwy grzybów.
 • „Spadają liście”– zabawa przy piosence. Wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń.
 • „Zbieramy grzyby”– zabawa dydaktyczna.Utrwalanie znajomości liczb w zakresie 4 (lub wg możliwości) przez odtwarzanie liczby słyszanych dźwięków za pomocą liczmanów. Posługiwanie się określeniami: mniej, więcej, równo czyli tyle samo.
 • „Grzyby jadalne i niejadalne” praca plastyczna z wykorzystaniem materiału przyrodniczego (łupiny orzechów, żołędzie)
 • Ćwiczenia gimnastyczne „Jesienne zabawy”
 • „Grzybki” zabawa ruchowa z elementami równowagi

Muchomorów nie zbieramy

 

 

 • „Grzybki”– słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią.
 • „Zbieramy grzyby”–  zabawa ruchowa przy piosence.
 • Muchomor –słuchanie wiersza Danuty Gellnerowej. Wdrażanie do uważnego słuchania.
 • 3l.: „Muchomor″ wykonanie zadania z wyprawki. Ćwiczenie spostrzegawczości i sprawności manualnej
 • 4l.: „Grzyby”–  wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie sprawności manualnej.
 • „Kto to mówił?”– zabawa słuchowa. Doskonalenie spostrzegawczości słuchowej.
 • „Duże grzybki – małe grzybki”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

Jesienne drzewa

 

 • „Drzewa na wietrze”– zabawa naśladowcza.
 • Ćwiczenia gimnastyczne
 • Dzień i noc –słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Uważne słuchanie i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworu, posługiwanie się określeniami: dzień, noc.
 • 3l.: „Dzień – noc”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej.
 • 4l.: „Suszone grzybki”odwzorowywanie układu o powtarzającym się rytmie.
 • „Słońce i księżyc”–zabawa orientacyjno-porządkowa.

Borowik – król grzybów

 • „Grzyby”– praca z obrazkiem. Poznanie wyglądu i nazw grzybów: borowik, kurka, muchomor. Rozumienie określeń dotyczących budowy grzyba: kapelusz, nóżka.
 • Krasnoludki– zabawa ilustrująca ruchem treść piosenki.Spotkanie z królem Borowikiem– słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworu.
 • Którego grzyba brakuje?”– zabawa dydaktyczna Podział grzybów na jadalne i niejadalne. Posługiwanie się określeniami duży – mały
 • 3l.: „Borowik”– wykonanie zadania z wyprawki. Poznanie nowej techniki plastycznej –malowanie gąbką.
 • 4l.: „Borowik”– wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie sprawności palców i umiejętności rozprowadzania warstwy plasteliny na określonej płaszczyźnie.
 • „Grzybek stoi na jednej nodze”– zabawa z elementem równowagi.

PAŹDZIERNIK (15 – 19)

TEMAT TYGODNIOWY: JESIEŃ W PARKU.

Cele ogólne:

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku.
 • Obserwowanie roślin występujących w najbliższym otoczeniu przedszkola: kasztanowiec, dąb, jarzębina. Rozpoznawanie i nazywanie ich liści i owoców.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Skarby jesieni

„Dary jesieni”– działanie dzieci. Rozpoznawanie i nazywanie: kasztanów, żołędzi, korali jarzębiny – oraz drzew na których rosną. Grupowanie darów jesieni według rodzajów, rozumienie pojęć: pomiędzy, obok.

Wspólna recytacja rymowanki „Jesienna piosenka”.

„Dary Pani Jesieni”– słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Wdrażanie
do uważnego słuchania i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworu.

„Kolorowe liście”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej.

„Znajdź swój koszyk” – zabawa orientacyjno - porządkowa.

„Zbieramy kolorowe liście” – zabawa naśladowcza.

Kolorowe liście

„Kolorowe listki” –  słuchanie wiersza Patrycji Siewiery-Kozłowskiej. Wdrażanie do uważnego słuchania. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: szu, fiu.

„Liście szumią i szeleszczą” - ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach: szszszsz, szu – szu – szu.

„Liście” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Doskonalenie sprawności manualnej i dokładności w uzupełnianiu całości.

Jesień w parku– słuchanie bajki Beaty Bielskiej. Uważne słuchanie utworu.

„Drzewa i liście”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

Kasztanowiec

„Kasztanowiec” – praca z obrazkiem. Utrwalanie nazwy drzewa,  rozumienie określeń: pień, gałęzie, liście, kasztany.

„Liście”– słuchanie wiersza Anny Łady-Grodzickiej. Posługiwanie się nazwą drzewa „kasztanowiec”.

„Liść kasztanowca” – wykonanie zadania z wyprawki. Nabywanie swobody
w posługiwaniu się pędzlem i farbą.

„Kasztanowy konik”– zabawa bieżna.

„Kolorowe bukiety” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Z dębu spadają żołędzie

Żołędzie– słuchanie wiersza Agnieszki Galicy.Wdrażanie do uważnego słuchania i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworu.Przyswojenie nazw przyrodniczych: dąb, żołądź. Łączenie nazwy z wyglądem.

„Żołędzie” –  wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 „Liść”– wykonanie zadania z wyprawki. Doskonalenie spostrzegawczości i dokładności poprzez dopasowywanie elementów.

„Liście na wietrze” – zabawa orientacyjno - porządkowa.

„Przez kałuże” – zabawa z elementem podskoku

Ćwiczenia gimnastyczne:„Skaczące kasztanki” – zabawa z elementem podskoku,  „Omiń listki” – zabawa z elementem równowagi.

Szal Pani Jesieni

„Skaczące kasztany” – słuchanie fragmentu wiersza Agnieszki Galicy. Uważne słuchanie utworu. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: hopla, bęc. Posługiwanie się nazwami drzew: kasztanowiec, dąb.

„Kasztany i żołędzie” – zabawa dydaktyczna. Grupowanie elementów według rodzajów. Doskonalenie liczenia

„Dębowy liść” – wykonanie zadania z wyprawki. Ćwiczenie sprawności palców i rozwijanie cierpliwości.

„Szal Pani Jesieni”– wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie sprawności manualnej oraz pomysłowości w kolorowaniu i układaniu elementów ozdobnych.

„Biegnij – stój” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Szal Pani Jesieni”– zabawa naśladowcza.

Ćwiczenia gimnastyczne: „Pieski szukają kasztanów” – zabawa z elementem czworakowania, „Rzuć piłkę” – zabawa z elementem rzutu.

PAŹDZIERNIK (8 -12)

TEMAT TYGODNIOWY: JESIEŃ DAJE NAM WARZYWA

Cele ogólne:

 • Poznawanie darów jesieni rozróżnianie i nazywanie wybranych warzyw (rosnących w Polsce).
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku.
 • Zachęcanie do zjadania surowych warzyw, jako źródła witamin.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Poznajemy warzywa

 

 

 

 • „Omiń grządki”– zabawa z elementem równowagi.
 • Umieszczanie w kąciku przyrody warzyw przyniesionych przez dzieci. Rozpoznawanie i nazywanie warzyw.
 • „Jesień daje nam warzywa” słuchaniebajki Beaty Bielskiej. Wdrażanie do uważnego słuchania.
 • „ Roślinka” zabawa ruchowa do bajki.
 • „Warzywa” – lepienie warzyw z masy solnej.
 • „Zapachy warzyw” zabawa dydaktyczna. Rozwijanie zmysłu dotyku i węchu.
 • „Przejdź przez tunel”– zabawa z elementem czworakowania

Jakie to warzywo?

 

 

 • „Szukaj swojego koloru”– zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • „Jakie to warzywo?” zabawa dydaktyczna. Określanie cech warzyw: kolor, kształt.
 • Miś Anatol przynosi kapustę – słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Wdrażanie do uważnego słuchania, poznanie nazwy gatunkowej kapusta.
 • „Wiem jak smakują warzywa” zabawa dydaktyczna. Zachęcanie do zjadania surowych warzyw, jako źródła witamin.
 • 3l.:„Kapusta” – wykonanie zadania z wyprawki. Nabywanie swobody w operowaniu farbą i pędzlem.
 • Stemple z ziemniaka- zapoznanie z techniką stemplowania
 • „Zajączki w kapuście”– zabawa z elementem podskoku.

Zupa warzywna

 

 

 • „Zupa jarzynowa”– zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • „O jakim warzywie mówię?”  zabawa dydaktyczna. Wiązanie opisu słownego z warzywem.
 • „Jak przygotować zupę warzywną?”- ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 • Gotujemy zupę warzywną” zabawa dydaktyczna. Kojarzenie nazwy z warzywem.
 • „Urodziny marchewki” zabawa inscenizująca ruchem treść piosenki. Nabywanie swobody w ruchowej wypowiedzi inspirowanej tekstem piosenki.
 • „Gotujemy zupę”- malowanie akwarelami, naklejanie warzyw w garnku
 • „Zajączki w kapuście”– zabawa z elementem podskoku.

Ogórek, marchewka, kalarepka

 

 

 • „Ręce klaszczą – nogi tupią”– zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • „Warzywa zielone i niezielone”zabawa dydaktyczna. Porządkowanie warzyw na zielone i niezielone.
 • „Ogórki, ogóreczki” zabawa dydaktyczna. Posługiwanie się określeniami: mały – duży, krótki – długi, gruby – cienki.
 • Warzywa –słuchanie wiersza Anny Łady-Grodzickiej. Wdrażanie
 • do uważnego słuchania.
 • „Jemy zdrowe warzywa”– degustacja.Zachęcanie do jedzenia warzyw, posługiwanie się nazwami warzyw i określeniami twarde, miękkie.
 • „Kwaśne – niekwaśne” zabawa dydaktyczna. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej. Posługiwanie się określeniami: kwaśne, niekwaśne.
 • 3l.:„Marchewki i ogórki” –wykonanie ćwiczenia w kartach.Ćwiczenia wzrokowe
 • w kolorowaniu płaszczyzny.
 • 4l:„Ogórki” wykonanie ćwiczenia w kartach. Doskonalenie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • „Koniki”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

Znamy różne warzywa

 

 

 

 • „Kotki na płotek”– zabawa z elementem czworakowania.
 • „Układamy warzywa”– zabawa dydaktyczna. Tworzenie rytmicznych układów według wzoru.
 • „Jakie to warzywo?”–zabawa dydaktyczna. Łączenie części w całość.
 • 3l:„Warzywa”–wykonanie zadania z wyprawki. Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się klejem.
 • 4l.: „Warzywa” wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Warzywa” rozwiązywanie zagadek. Rozwijanie logicznego myślenia.
 • „Czarodziejskie pudełko” zabawa dydaktyczna. Tworzenie zdrobnień do nazw warzyw.

PAŹDZIERNIK (1 – 5)

TEMAT TYGODNIOWY: JESIEŃ DAJE NAM OWOCE.

Cele ogólne:

-          Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku.

-          Rozpoznawanie i nazywanie owoców (jabłka, gruszki, śliwki).

-          Rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Kosze z owocami

„Który owoc zniknął?” zabawa dydaktyczna. Wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy. Wyjaśnienie określeń: owoce, złocista gruszeczka. Utrwalanie nazw owoców. Utrwalanie nazw owoców.

„Kosze z owocami”zabawa dydaktyczna. Grupowanie owoców według rodzajów. Liczenie w dostępnym zakresie. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. Rozumienie określeń: część, całość.

„A ja wiem”słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią. (CD)

„Owocowe puzzle” wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej (trzylatki).

 „Słońce i chmura” zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Dojrzałe owoce”zabawa naśladowcza.

Jabłka, gruszki, śliwki

„Jesień daje nam owoce” – słuchanie bajki Beaty Bielskiej. Wdrażanie do uważnego słuchania.

„Owocowe pary” zabawa dydaktyczna. Rozumienie określenia „para”.

„A ja wiem” zabawa rytmiczna. Rozwijanie poczucia rytmu (CD).

„Jabłka i śliwki” – wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie sprawności manualnej (czterolatki).

„Szukaj pary” zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Jeże i jabłka” – zabawa z elementem czworakowania.

Jabłka, jabłuszka

„Jabłuszka”ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej. Ćwiczenia ruchomych narządów mowy na zgłoskach: tup, chrup, la, cha.

„Jabłka, jabłuszka” – zabawa dydaktyczna. Kształcenie umiejętności układania elementów w szeregu, dobierania w pary. Doskonalenie liczenia. Posługiwanie się określeniami: mniej, więcej.

„Idą drogą dzieci”– ilustrowanie ruchem treści piosenki (CD).

„Jabłko” – wykonanie zadania z wyprawki. Doskonalenie umiejętności malowania (trzylatki).

„Jabłko i jabłuszko” – wykonanie zadania z wyprawki. Swobodne korzystanie z farby i przyborów do malowania (czterolatki).

„Rozrzucone jabłka” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Gonimy jabłuszko” – zabawa bieżna.

Wpadła gruszka
do fartuszka

„Owoce” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie liczenia. Posługiwanie się nazwą „gruszka”. Wdrażanie do prawidłowego łączenia liczebnika z rzeczownikiem: jedna gruszka, dwa jabłka, trzy owoce.

„Paluszek i gruszka” – zabawa ilustrująca ruchem treść wiersza K. Sąsiadka. Rozumienie określeń: duży, mały, większy, mniejszy. Sprawne posługiwanie się liczebnikami i rzeczownikiem w obrębie dwóch.

„Gruszka” – wykonanie zadania z wyprawki. Zapoznanie z nową technika plastyczną –wydzieranka (trzylatki).

„Gruszki” – wykonanie ćwiczenia w kartach. Doskonalenie umiejętności zapełniania kolorem, powierzchni ograniczonej linią (czterolatki).

„Jabłuszko i gruszka” –zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Zielone i żółte gruszki” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Ćwiczenia gimnastyczne: „Jeże zbierają jabłka”zabawa z elementem czworakowania, „Pajac skacze”zabawa z elementem podskoku.

Owoce są smaczne i zdrowe

„Jaki owoc tak smakuje?” – degustacja owoców. Rozpoznawanie owoców po smaku i nazywanie ich. Poznanie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia.

„Owoce”  – słuchanie wiersza Anny Łady-Grodzickiej. Wdrażanie do uważnego słuchania. Posługiwanie się określeniami: słodki, kwaśny.

„Jaki to owoc?”  – rozwiązywanie zagadek O. Bełczewskiej. Rozwijanie logicznego myślenia.

„Owocowy obrazek” – wykonanie zadania z wyprawki. Ćwiczenie spostrzegawczości i sprawności manualnej (trzylatki).

„Słuchamy bębenka” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Pieski idą na spacer” – zabawa z elementem czworakowania

Ćwiczenia gimnastyczne: „Wspinamy się po drabince” – zabawa z elementem równowagi, „Rzuć do mnie piłkę”– zabawa z elementem rzutu.

WRZESIEŃ ( 24 - 28)

TEMAT TYGODNIOWY: WSZYSCY SIĘ BAWIMY

Cele ogólne:

 • Poznawanie zasad regulujących zachowania podczas korzystania ze wspólnych zabawek.
 • Uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach.
 • Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń nauczycielki.
 • Wdrażanie do sprzątania zabawek po skończonej zabawie. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki.
 • Rozumienie, że inni mają takie samo prawo do uczestnictwa w zabawach i korzystania z zabawek.

Temat dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

 

Dwa malutkie misie

- „Schowaj się przed niedźwiedziem”zabawa orientacyjno-porządkowa.

- „Misie”zabawa dydaktyczna. Wyodrębnianie zabawki według wielkości i koloru.

- Misiowe tańceilustrowanie ruchem treści piosenki.

- 3l. „Dwa malutkie misie”wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej.

- 4l. Kolorowy bączek”wykonanie ćwiczenia w kartach. Spontaniczne rysowanie dowolnych linii falistych

 

Porządkujemy zabawki

- „Wirujący bączek” zabawa orientacyjno-porządkowa.

- Gdzie jest Bączek?słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Wdrażanie do uważnego słuchania i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworu.

- „Czarodziejski worek” zabawa dydaktyczna doskonaląca zmysł dotyku

- Nasze zabawki” praca plastyczna; układanie obrazka z elementów, doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami.

- „Kolory”zabawa dydaktyczna. Utrwalanie nazw kolorów podstawowych.

 

Zabawy piłkami

- „Złap piłkę”zabawa z elementem rzutu.

- Piłka- słuchanie wiersza Doroty Gellner.Wdrażanie do uważnego słuchania i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworu.

- „Mało nas”zabawa ze śpiewem. Wdrażanie do poruszania się w kole wiązanym.

- 3l.„Piłka”wykonanie zadania z wyprawki. Kształcenie umiejętności posługiwania się klejem.

„Bawimy się piłkami”zabawa dydaktyczna. Rozumienie określeń: do góry, na dół, za sobą, przed sobą, obok siebie.

 - 4l. „Piłka”– wykonanie ćwiczenia w kartach. Rysowanie linii skośnych w kierunkach do góry i na dół.

 

Piłka turla się i toczy

- „Kolorowe piłki”zabawa orientacyjno-porządkowa.

- „Kolorowe piłki” zabawa dydaktyczna. Grupowanie piłek według kolorów.

- „Ramiona, kolana, pięty”zabawa orientacyjno-porządkowa.

- Ćwiczenia gimnastycznePiłeczki”

- „Piłeczka”lepienie z plasteliny.

- „Jadą pociągi” –  zabawa orientacyjno-porządkowa.

 

Kolorowe piramidki

- Zabawy piramidkami różnego typu, wyjaśnienie sensu pojęcia piramida. Używanie określeń: wyżej, niżej. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi: pierwsza, druga, trzecia itd. orazokreśleniami: od góry, od dołu.

- Piłki słuchanie wiersza Anny Łady-Grodzickiej. Wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania.

„Piłki, piłeczki”zabawa dydaktyczna. Kształcenie umiejętności układania elementów w szeregu, dobierania w pary, układania w określonym rytmie.

- 3l.„Piłki małe i duże”wykonanie zadania z wyprawki. Grupowanie piłek według wielkości.

- 4l. -„Kolorowe piramidki”wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

- „Piłeczki”zabawa z elementem podskoku

WRZESIEŃ (17 – 21)

BAWIMY SIĘ RAZEM

Cele ogólne:

–Poznawanie zasad regulujących zachowania podczas korzystania ze wspólnych zabawek.
–Uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach.
–Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń nauczycielki.

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Nasze zabawki

„Zabawy” –  słuchanie wiersza Anny Łady-Grodzickiej. Wdrażanie do uważnego słuchania.

„Kółko graniaste”zabawa ze śpiewem.

„Co to za zabawki?” ćwiczenia słuchowe. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej (CD).

„Nasze zabawki”zabawa orientacyjno-porządkowa.

„ Bawimy się” –  swobodne zabawy w kącikach zabawek. Rozumienie, że inni mają takie samo prawo do uczestnictwa w zabawach i korzystania z zabawek.

Pluszowy miś

„Naprawiamy misia” słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego. Wdrażanie
do uważnego słuchania.

„Pocieszamy misia”zabawa dydaktyczna. Poznanie, w jaki sposób można okazać współczucie i życzliwość.

„Szukamy misia Anatola” zabawa dydaktyczna. Rozumienie i stosowanie określeń: na, pod, w, za.

„Pluszowy miś” –  wykonanie zadania z wyprawki. Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się farbą i pędzlem (trzylatki).

„Misie uciekają przed pszczołą” zabawa bieżna.

Wspólne zabawy

„Wszyscy się bawimy” – słuchanie bajki Beaty Bielskiej. Wdrażanie do uważnego słuchania.

 „Zabawa w śmieszne miny”zabawa ze śpiewem. Ilustrowanie ruchem treści piosenki.

„Mam chusteczką haftowaną” – zabawa ze śpiewem.  Rozwijanie umiejętności poruszania się w kole wiązanym.

„Celuj klockiem do kosza” –  zabawa z elementem rzutu.

„Zabawki” –  wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozumienie pojęć przestrzennych: górna, dolna, środkowa, pierwsza od góry, druga, trzecia... obok, na, w, wysoko, nisko.Liczenie w zakresie 3 (czterolatki).

Misie małe
i duże

„Misie duże i małe”zabawa dydaktyczna. Rozróżnianie wielkości: duży, mały.

„Miś”praca z obrazkiem. Poznawanie schematu ciała misia.

„Mały – duży”zabawa dydaktyczna. Układanie zabawek w określonym rytmie, liczenie w dostępnym zakresie.

„Miś” wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie spostrzegawczości i sprawności manualnej (trzylatki).

„Duże misie-małe misie” –zabawa orientacyjno-porządkowa.

Ćwiczenia gimnastyczne „Kto dalej rzuci woreczek?” zabawa z elementem rzutu, „Niedźwiadki” zabawa z elementem równowagi.

Budujemy
z klocków

„Kolorowe klocki” –  słuchanie wiersza W. Scisłowskiego. Uważne słuchanie wiersza i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

„Wieża z klocków”  –  wykonanie zadania z wyprawki. Przeliczanie w dostępnym zakresie użytych figur geometrycznych (czterolatki).

„Gdzie znajduje się klocek?” –  zabawa dydaktyczna. Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, obok, za.

 „Domki z klocków”zabawy konstrukcyjne. Poszerzanie doświadczeń konstrukcyjnych.

Ćwiczenia gimnastyczne „Miś i dzieci”zabawa bieżna, „Idź po dróżce”

zabawa z elementem równowagi.

WRZESIEŃ (10-15)

TEMAT TYGODNIOWY: STARAM SIĘ BYĆ SAMODZIELNY

Cele ogólne:

- Nawiązywanie serdecznego, bliskiego kontaktu z nauczycielką i nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.
– Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych, omówienie zasad poruszania się po nich oraz zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola.
– Uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych.

Temat dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

W szatni

- Idź jak piesek”zabawa z elementem czworakowania

 - Zwracanie uwagi na odkładanie butów i ubrania we właściwej szafce w szatni.  

W szatnisłuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Wdrażanie do uważnego słuchania.

-„Szatnia”praca z obrazkiem.Wypowiadanie się na określony temat, rozumienie określeń: na górze, na dole,wysoko, nisko, obok.

- W przedszkolu słuchanie piosenki, utrwalanie słów i melodii, zabawa ilustrująca ruchem treść piosenki.

- „Kto zmienił miejsce?” zabawa dydaktyczna. Utrwalanie znajomości imion kolegów. 

Dzielne przedszkolaki

- „Maszeruję i biegam”zabawa ruchowa.

- „Budujemy”wznoszenie budowli z klocków drewnianych.

- Mój znaczeksłuchanie wiersza Urszuli Piotrowskiej. Wdrażanie do uważnego słuchania i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści wiersza.

- Ćwiczenia gimnastyczne–„Jestem sobie przedszkolaczek”.

- „Gdzie się schował miś Anatol?” zabawa dydaktyczna. Posługiwanie się określeniami: na, pod, za, obok, w.

Leżakowanie

- „Bawimy się – idziemy spać” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

-„Miś Anatol ścieli łóżeczko”– zabawa dydaktyczna. Utrwalanie wiadomości o elementach pościeli i kolejnych etapach ścielenia łóżka.

- Miś Anatol odpoczywa –słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej.Wdrażanie do uważnego słuchania.

- „Leżakowanie” –praca z obrazkiem. Wypowiadanie się na określony temat, rozumienie określenia:oparcie krzesełka.

- „Przed leżakowaniem” przypominanie o odkładaniu ubrania na swoje krzesełko i ustawianiu kapci obok swojego leżaka.

- „Który znaczek schowałam?” zabawa dydaktyczna, ćwiczenie spostrzegawczości.. 

Myjemy ręce

- „Kotek jest czysty” – zabawa z elementem czworakowania.

- Koteczek–słuchanie wiersza Joanny Wasilewskiej. Wdrażanie do uważnego słuchania.

- Ćwiczenia gimnastyczne– „Kotki”

-„W łazience” –przypomnienie kolejnych etapów mycia rąk.

- „Kto ma ten znaczek?” zabawa dydaktyczna. Utrwalanie nazwy własnego znaczka.W łazience - przypominanie o korzystaniu z ręcznika powieszonego pod własnym znaczkiem.

Pluszowe kotki

- „Kotki bawią się kłębuszkiem” – zabawa z elementem czworakowania.

- „Zgadnij, corysuję?” – zabawa dydaktyczna. Kształcenie umiejętności prawidłowego posługiwania się kredkami

- „Pluszowy kotek” – oglądanie przytulanki. Wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, rozumienie określeń: łatka, grzbiet.

- „Kot i kotek” – zabawa dydaktyczna. Liczenie w dostępnym zakresie.

- „Pluszowy kotek” – wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie umiejętności operowania pędzlem i farbą.

- „Mało nas”- zabawa w kole, utrwalenie imion kolegów

WRZESIEŃ (3 – 7)

TEMAT TYGODNIOWY: MOJE PRZEDSZKOLE

Cele ogólne:

Nawiązywanie serdecznego, bliskiego kontaktu z nauczycielką i nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.

Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych, omówienie zasad poruszania się po nich oraz zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola.

Uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych.

Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.

Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu.

 

Temat

dnia

Wielokierunkowa aktywność dzieci

Już w przedszkolu

„Powitanie” – witanie się z dziećmi. Zachęcanie do przedstawiania się przez dziecko imieniem.

„Zwiedzanie sali” zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem.

„Bawimy się” swobodne zabawy w kącikach tematycznych. Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami i odkładania zabawek na wyznaczone, stałe miejsca.

„Miś Anatol przyszedł do przedszkola” słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Wdrażanie do uczestniczenia w zajęciach z całą grupą.

„Balonik”zabawa w kole.

W naszej sali

„Budujemy” wznoszenie budowli z klocków. Nazywanie własnych budowli i wypowiadanie się na ich temat.

„Bo w przedszkolu” słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią.

„Piłka do…” –  zabawa dydaktyczna. Utrwalanie znajomości imion kolegów. 

„Witaj” –  zabawa przy piosence (wg Marty Bogdanowicz). Rozwijanie poczucia własnej tożsamości. Integrowanie grupy. Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia.

Przedszkolaczek ma swój znaczek

„Nasze znaczki” zabawa dydaktyczna. Rozumienie, do czego potrzebne są znaczki w przedszkolu.

 

„Przedszkolaczek” słuchanie wiersza Anny Łady-Grodzickiej. Wdrażanie do uważnego słuchania. Wyjaśnienie znaczenia słowa „przedszkolaki”, posługiwanie się określeniami: chłopiec, dziewczynka, maskotka.

„Bo w przedszkolu” –  utrwalanie piosenki. Doskonalenie poczucia rytmu.

 „Mydlana bańka”zabawa w kole do rymowanki wg J. Wasilewskiej. Ćwiczenia oddechowe: nabieranie powietrza nosem i powolny wydech ustami.

Bawimy się
 

„Pożegnanie z mamą” – ilustrowanie ruchem treści wiersza P. Siewiery – Kozłowskiej. Kształtowanie umiejętności słuchania, obserwowania i naśladowania.

„Bawimy się”swobodne zabawy w kącikach tematycznych. Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami i odkładania zabawek na stałe miejsca.  

„Kółko graniaste” zabawa ze śpiewem. Nabywanie umiejętności ustawiania i poruszania się w kole wiązanym.

„Piłeczki” zabawa z elementem podskoku.

Przy stole

 

„Pora na obiad” – słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. Wdrażanie
do uważnego słuchania.

„Obiad dla lalek”zabawa tematyczna. Wykorzystywanie naczyń, sztućców, serwetek zgodnie z ich przeznaczeniem.

„Samochody”zabawa bieżna.

„Słuchanie bębenka” zabawa orientacyjno- porządkowa.